Proffiliau Staff

 

Mae darlithwyr yn yr Ysgol yn academyddion profiadol sy'n defnyddio ystod o strategaethau dysgu ac addysgu arloesol er mwyn creu profiad dysgu o ansawdd uchel i fyfyrwyr.​

Mae recriwtio staff ymroddedig o ansawdd uchel yn hanfodol i lwyddiant parhaus Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd.

Mae gan y staff darlithio ystod eang o arbenigedd ar draws yr holl brif ddisgyblaethau hyfforddi academaidd a hyfforddi chwaraeon.

Mae llawer o’r staff yn ymwneud ag ymchwil gymhwysol, ymgynghori a gweithgareddau hyfforddi lefel uchel sy'n uniongyrchol berthnasol ar gyfer hysbysu a darparu’r modiwlau y maent yn eu cyflwyno.


Tîm Rheoli a Chynllunio

Seicoleg Gymhwysol

Gwyddorau Biofeddygol

Gofal Iechyd

Llesiant y Boblogaeth

Rheoli a Diwylliant Chwaraeon

Perfformiad Chwaraeon

Addysg Gorfforol, Hyfforddi a Dadansoddi Chwaraeon

Staff Anrhydeddus

Staff Cymorth Technegol

Staff Cymorth Gweinyddol

Ar hyn o bryd mae'r timau wedi'u lleoli ar draws y ddau gampws yn cefnogi'r Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd.

 


Cymorth Rhaglenni 

Mae'r îm Cymorth Rhaglenni’n darparu cefnogaeth i academyddion, myfyrwyr a rheolwyr mewn ystod amrywiol o feysydd sy'n ymwneud â'r rhaglenni a addysgir trwy gydol y flwyddyn.

Cyncoed CSSHSLTSE@cardiffmet.ac.uk

Llandaff CSSHSLlandaff@cardiffmet.ac.uk


Ymchwil ac Arloesi

Mae'r Tîm Ymchwil ac Arloesi’n gyfrifol am gefnogi cydweithwyr academaidd gyda chyngor a chefnogaeth weinyddol ynglŷn â llawer o weithgareddau ymchwil ac arloesi amrywiol.

Cyncoed CCR-I@cardiffmet.ac.uk 

Llandaff cshsresoffice@cardiffmet.ac.uk


Cymorth Ysgol

Mae'r Tîm Cyllid ac Adnoddau Dynol yn gyfrifol am gefnogi cydweithwyr academaidd gyda'r holl weinyddiaeth sydd ynghlwm â phrynu, cyllid ac adnoddau dynol.

Cyncoed

Cyllid - CCPurchasing@cardiffmet.ac.uk

Adnoddau Dynol - CCHR@cardiffmet.ac.uk

Llandaff 

Cyllid - DWest@cardiffmet.ac.uk 

Adnoddau Dynol -  ldonnelly@cardiffmet.ac.uk