Hafan>Busnes

​Mae gennym hanes sefydledig o weithio gyda busnesau

Dewch i weld sut gallwn ni helpu

Gweithio gyda Busnes

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn brifysgol â gogwydd at fusnes sy'n canolbwyntio ar anghenion sefydliadau yn y diwydiant, byd masnach, y sector gyhoeddus a’r sector gwirfoddol. Rydym yn arbennig o falch o'n hanes o gefnogi busnesau bach.

Mae ein sylfaen ymchwil ac addysgu gref yn darparu llwyfan ar gyfer datblygu ystod eang o wasanaethau sy'n berthnasol i fathau di-ri o ddiwydiannau.

 

Cydweithio â ni

Darganfyddwch sut y gallwn weithio gyda'ch cwmni i arloesi a datrys heriau.
Gweithio gyda ni.

Datblygu eich staff

Dod ag addysg brifysgol i'ch gweithlu drwy ddatrysiadau dysgu cymhwysol ac ymarferol. 

Gweithio gyda'n myfyrwyr 

Dewch o hyd i fyfyriwr i wneud prosiect neu recriwtio myfyriwr.
Gweithio gyda'n myfyrwyr