Hafan>Ynglŷn â Ni

Darllenwch am y ffordd ymlaen yn ein Cynllun Strategol

Amdanom ni - Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Rydym yn olrhain ein hanes yn ôl i 1865, pan agorodd yr Ysgol Gelf am y yn yr Hen Lyfrgell Rydd yng Nghaerdydd.  Ers i ni ddatblygu i fod yn Brifysgol, rydym wedi parhau i fod â'i gwreiddiau yng Nghymru wrth ddarparu addysg sy'n canolbwyntio ar ymarfer ac wedi'i gyfeirio'n broffesiynol i fyfyrwyr o bob cwr o'r byd

Mae ein gweledigaeth yn atgyfnerthu'r ymrwymiad hwn i addysg, ymchwil ac arloesedd a gynhelir mewn partneriaeth â'n myfyrwyr, llywodraethau, busnes a diwydiant ac â manteision diriaethol i unigolion, Cymdeithas a'r economi.  Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod pob myfyriwr yn cyflawni ei botensial i wneud cyfraniadau rhagorol ar lefel gradd i'w genhedlaeth ei hun a'r dyfodol.
Ysgolion Academaidd

Ysgol Gelf a Dylunio
Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol 
Ysgol Reoli 
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd
Ysgol Technolegau Caerdydd  

Mae pob un o'n hysgolion yn arbenigo mewn cyrsiau sy'n canolbwyntio ar yrfa ac sydd wedi'u cynllunio ar y cyd â busnes a diwydiant.

Research and Enterprise 

Ymchwil

Ymchwil enwog ar draws pump ysgol academaidd.

Astudio
Chwiliwch ein hystod o gyrsiau gradd israddedig ac ôl-raddedig.Prifysgol Iach

Rydym yn Brifysgol a yrrir gan werthoedd gyda chreadigrwydd, amrywiaeth, Cynaliadwyedd a rhyddid wrth ein craidd.