Hafan>Astudio>Ffioedd a Chyllid
Student Finance and Tuition Fees

Cyllid Myfyrwyr a Ffioedd Dysgu

​​Bydd y tudalennau hyn yn eich tywys drwy'r opsiynau cyllido a'r gefnogaeth ariannol sydd ar gael i helpu i ariannu eich amser yn y Brifysgol.

O Fenthyciadau Ffioedd Dysgu a Benthyciadau Cynhaliaeth, i'r grantiau, bwrsariaethau ac ysgoloriaethau nad oes rhaid eu had-dalu a allai fod ar gael. Cliciwch ar y dolenni perthnasol isod i ddarganfod mwy, neu cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion perthnasol os oes gennych unrhyw ymholiadau.


Tuition Fees and Student Finance
Myfyrwyr Israddedig

Cyllid Myfyrwyr a Ffioedd Dysgu ar gyfer Myfyrwyr Israddedig Cartref (y DU/UE).

Ffioedd Israddedig​​​


Myfyrwyr Ôl-raddedig a Rhan-amser

Ffioedd Dysgu Ôl-raddedig, Ymchwil a Rhan-amser.

Ffioedd ôl-raddedig a rhan-amser​​​


Myfyrwyr Rhyngwladol:

Ffioedd Dysgu ac Ysgoloriaethau ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol.

Ffioedd Myfyrwyr Rhyngwladols​​​Dolenni Defnyddiol

Gwneud cais am Gyllid Myfyrwyr a darganfod mwy:

Myfyrwyr o Gymru: www.studentfinancewales.co.uk

Myfyrwyr o Loegr www.direct.gov.uk/
studentfinance

Myfyrwyr o Ogledd Iwerddon: www.studentfinanceni.co.uk

Myfyrwyr o’r Alban: www.saas.gov.uk​