Dr Ruth Fairchild

​​

Dr Ruth FairchildTeitl y Swydd:   Uwch Ddarlithydd
Rhif Ystafell: D2.04c
Rhif Ffôn:   + 44 (0) 29 2041 1173
Cyfeiriad E-bost: rfairchild@cardiffmet.ac.uk 

Addysgu

Mae Ruth yn darlithio mewn maeth ar draws llawer o'r rhaglenni yn yr Adran Gofal Iechyd a Bwyd gan gynnwys Maeth a Deieteg Dynol, Gwyddor Bwyd a Thechnoleg, Ymarfer Iechyd a Maeth, Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Therapïau Cyflenwol.  Mae hi hefyd yn darlithio mewn Hybu Iechyd, Dulliau Ymchwil, Datblygu Cynnyrch Newydd, Dadansoddi Synhwyraidd a Materion Bwyd Cynaliadwy.

Ymchwil

Mae diddordebau ymchwil Ruth ym maes hyrwyddo dietau cynaliadwy, blasus, fforddiadwy, hygyrch a'r cysylltiad rhwng iechyd y geg a iechyd cyffredinol.  Mae hi'n cydweithredu yn yr ymchwil hwn gyda chydweithwyr ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cyhoeddiadau

Morgan, MZ,  Broughton, D,  Fairchild, RM (2016) A survey of sports drinks consumption amongst adolescents.  British Dental Journal. 220, 639 – 643. 

Aljawad, A,  Morgan, MZ, Rees, J, Fairchild, RM (2016) The availability of novelty sweets for high school children. British Dental Journal. 220, pp. 575-579. 

Stewart, KF, Fairchild, R.M., Jones, R.J., Hunter, L., Harris, C., Morgan, MZ. (2013)  Children's understandings and motivations surrounding novelty sweets: a qualitative study. International Journal of Paediatric Dentistry 23(6), 424-434. 

Fairchild R.M. & Collins A. and (2011) Serving up Sustainable and Healthy School Meals? An analysis of school meal provision in Cardiff (UK). Journal of Environmental Policy and Planning. 13 (3) pp. 209-229. 

Shah K, Hunter M.L., Fairchild R and Morgan MZ (2011) A comparison of the nutritional knowledge of dental, dietetic and nutrition students. British Dental Journal. 210, (1), 33-38. 

Morgan MZ, McFarlane E, Stewart KF, Hunter ML, Fairchild RM. (2010) An assessment of nutritional information in oral health education leaflets. Community Dental Health, 27, 81-88. 

Morgan M, Fairchild R, Phillips A, Stewart K & Hunter L. (2009) A content analysis of children's television advertising: focus on food and oral health. Public Health Nutrition. 12,. 748–755. 

Hunter ML, Patel R, Loyn T, Morgan MZ, Fairchild R, Rees JS. (2008) The effect of dilution on the in vitro  erosive  potential of a range of dilutable fruit drinks. International Journal of Paediatric Dentistry. 18: 4, 251-5. 

Fairchild R.M and Collins A (2007) Sustainable Food Consumption at a Sub-national Level: An Ecological Footprint, Nutritional and Economic Analysis', Journal of Environmental Policy & Planning, 9:1, 5 – 30. 

Fairchild R.M and Morgan M.Z (2007) Delivering multi-disciplinary public health in action – the Cardiff food strategy case study. Public Health Nutrition. 10: 42-48.