Hafan>Ynglŷn â Ni>Cysylltu â ni

Cysylltu â ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol ffoniwch: +44 (0)29 2041 6070

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

​Derbyniadau: askadmissions@cardiffmet.ac.uk

Ymholiadau'r wasg: press@cardiffmet.ac.uk
(yn cynnwys ceisiadau am arbenigwyr ac allan o oriau gwaith)

Ysgolion Academaidd

Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd
Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Campws Llandaf, Rhodfa'r Gorllewin, Caerdydd, CF5 2YB
Ffôn: +44 (0)29 2020 5898
Facs: +44 (0)29 2041 6944 
Ebost: csad@cardiffmet.ac.uk

Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd
Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Campws Cyncoed,
Heol Cyncoed, Caerdydd, CF23 6XD
Ffôn: +44 (0)29 2041 6771 Opsiwn 4
Ebost: CSESPLTSE@cardiffmet.ac.uk

Ysgol Rheoli Caerdydd
Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Campws Llandaf, Rhodfa'r Gorllewin, Caerdydd, CF5 2YB
Ffôn: +44 (0)29 2041 6425
Facs: +44 (0)29 2041 6940
Ebost: csm@cardiffmet.ac.uk

Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd - Cyncoed 
Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Campws Cyncoed,
Heol Cyncoed, Caerdydd, CF23 6XD
Ffôn: +44 (0)29 2041 6771 Opsiwn 4
Ebost: CSSHSLTSE@cardiffmet.ac.uk

Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd - Llandaff 
Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Campws Llandaf, Rhodfa'r Gorllewin, Caerdydd, CF5 2YB
Ffôn: +44 (0)29 2041 6890
Facs: +44 (0)29 2041 6895
Ebost: cshs@cardiffmet.ac.uk

Cysylltiaday Adranol

Gwasanaethau Llety
Rheolwr Gwasanaethau Llety
Campws Cyncoed
Bloc A 
Prif Adeilad
Heol Cyncoed
Caerdydd, CF23 6XD
Ffôn +44 (0)29 2041 6188/6189
Facs: +44 (0)29 2041 6968
Ebost: accomm@cardiffmet.ac.uk

Asesu a Dyfarnu
Campws Llandaf
Rhodfa'r Gorllewin
Caerdydd, CF5 2YB
Ffôn: +44 (0)29 2041 6015
Ebost: verificationofawards@cardiffmet.ac.uk


Marchnata a Chysylltiadau Allanol
Campws Llandaf
Rhodfa'r Gorllewin
Caerdydd, CF5 2YB       

Derbyniadau:
Ffôn: +44​ (0)29 2041 6010
Ebost: askadmissions@cardiffmet.ac.uk
Cyswllt Ysgolion a Diwrnodau Agored: 
Ebost: schoolsandcolleges@cardiffmet.ac.uk
opendays@cardiffmet.ac.uk
Tîm Dylunio Corfforaethol: 
Ebost: corporatedesignteam@cardiffmet.ac.uk​
Tîm y We: 
Ebost: websupport@cardiffmet.ac.uk
Ehangu Mynediad: 
Ebost:wideningaccess@cardiffmet.ac.uk
Digwyddiadau: 
Ebost: corporateevents@cardiffmet.ac.uk
Y Wasg a Chysylltiadau Cyhoeddus:
Ffôn: +44 (0)29 2041 6362
Ebost: press@cardiffmet.ac.uk​


Datblygu a Chysylltiadau Chyn-fyfyrwyr:
Campws Llandaf
Rhodfa'r Gorllewin
Caerdydd, CF5 2YB   
Ffôn: +44 (0)29 2020 1590
Ebost: developmentoffice@cardiffmet.ac.uk

Cofrestru / Ffioedd / Benthyciadau Myfyrwyr:
Campws Llandaf
Rhodfa'r Gorllewin
Caerdydd, CF5 2YB  
Ffôn: +44 (0)29 2020 5669 
Ebost: enrolment@cardiffmet.ac.uk

Gwybodaeth Ynglÿn â Cyn-Fyfyrwyr
Development and Alumni Relations Office
Campws Llandaf
Rhodfa'r Gorllewin
Caerdydd, CF5 2YB    
Ffôn: +44 (0)29 2020 1590
Ebost: alumni@cardiffmet.ac.uk

Myfyrwyr Rhyngwladol
Pennaeth y Swyddfa Rhyngwladol
PO Box 377
Campws Llandaf
Rhodfa'r Gorllewin
Caerdydd, CF5 2SG
Ffôn: +44 (0)29 2041 6045
Facs: +44 (0)29 2041 6928
Ebost: international@cardiffmet.ac.uk

Gwasanaethau Ymchwil a Menter:
Campws Llandaf
Rhodfa'r Gorllewin
Caerdydd, CF5 2YB  ​

Ymchwil:
Ffôn: +44 (0)20 2041 6747
Ebost: researchadmin@cardiffmet.ac.uk

Menter
Ffôn: +44 (0)20 2041 6614
Ebost: business@cardiffmet.ac.uk​​

Cyflysterau Chwaraeon
Rheolwr Cyflysterau Chwaraeon 
Campws Cyncoed
Heol Cyncoed
Caerdydd, CF23 6XD
Ffôn: +44 (0)29 2041 6777
Facs: +44 (0)29 2041 6903
Ebost: sfm@cardiffmet.ac.uk

Gwasanaethau Myfyrwyr
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr
Canolfan Myfyrwyr
Campws Llandaf
Rhodfa'r Gorllewin
Caerdydd, CF5 2YB 
Ffôn: +44 (0)29 2041 6170
Facs: +44 (0)29 2041 6950
Rhif Minicom: +44 (0)29 2041 6465
Ebost: studentservices@cardiffmet.ac.uk


Undeb y Myfyrwyr
Swyddfeydd Canolog yr Undeb 
Campws Cyncoed
Heol Cyncoed
Caerdydd, CF23 6XD
Ffôn: +44 (0)29 2041 6190
Facs: +44 (0)29 2076 5569
Ebost: studentunion@cardiffmet.ac.uk
Gwefan: http://www.cardiffmetsu.co.uk/


Cysylltiadau Campws  ​

Campws Llandaf
Rhodfa'r Gorllewin
Caerdydd, CF5 2YB  
Ffôn: +44 (0)29 2041 6138
Prif Switsfwrdd: +44 (0​)29 2041 6070


Campws Cyncoed
Campws Cyncoed
Heol Cyncoed
Caerdydd, CF23 6XD
Ffôn: +44 (0)29 2041 6155

Ceisiadau am brosbectws

Ar gyfer ceidiadau prosbectwc cofrestrwch ar-lein yn www.metcaerdydd.ac.uk/prospectus ​


Ymholiadau am geisiadau

Os oes angen i chi gysylltu â ni mewn perthynas â'ch cais, cysylltwch a ni ar:
Ffôn: +44 (0)29 2041 6010
Ebost: askadmissions@cardiffmet.ac.uk 


Myfyrwyr Rhyngwladol

Ar gyfer ymholiadau gan fyfyrwyr rhyngwladol, gan gynnwys sit i wneud cais, cysylltech â'n Swyddfa Rhyngwladol ar:
Ffôn: +44 (0)29 2041 6045
Ebost: International@cardiffmet.ac.uk


Ymholiadau Cofrestru

Ffôn: +44 (0)29 20​20 5669 
Ebost: enrolment@cardiffmet.ac.uk


Rhyddid Gwybodaeth

Ar gyfer ceisiadau am wybodaeth o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a'r Ddeddf Diofelu Data, cliciwch yma neu Ebostiwch: freedomofinfo@cardiffmet.ac.uk

 ​

Ar gyfer pob ymholiad arall

Ar gyfer pob ymholiad arall cysylltwch â:
Ebost: izone@cardiffmet.ac.uk

 

Cwynion
www.metcaerdydd.ac.uk/cwynion