Yr Athro Mike Stembridge

​​

Athro Ffisioleg Cardiofasgwlaidd ac Amgylcheddol

​Cyfeiriad e-bost: mstembridge@cardiffmet.ac.uk
orcid.png

Mae Mike yn Ddarllenydd mewn Ffisioleg Cardiofasgwlaidd ac Amgylcheddol yn Ysgol Gwyddorau Chwaraeon ac Iechyd Caerdydd. Mae ei raglen ymchwil yn archwilio addasu'r gadwyn cludo ocsigen mewn ymateb i ymarfer corff ac ysgogiad amgylcheddol trwy lens ffisioleg integreiddiol. Archwilir y diddordebau ymchwil hyn drwy ddefnyddio ystod eang o dechnegau ymyrraeth uniongyrchol a thechnolegau delweddu arloesol wrth asesu cardiac, serebrovascular, haematolegol a ffisioleg niwrofasgwlaidd.

Canolbwyntiodd ymchwil gynnar Mike ar y llwybrau addasu dargyfeiriol a gymerwyd gan wahanol boblogaethau mewn ymateb i uchder uchel, lle mae'r gadwyn cludo ocsigen o dan bwysau sylweddol gan fod llai o ocsigen ar gael. Trwy ddefnyddio cyfuniad o waith maes labordy ac alldeithiol yn Nepal a Pheriw, llwyddodd Mike a'i dîm i ddatgelu'r ffordd unigryw y mae Sherpa yn rheoleiddio’r elfen yn y gwaed sy’n cludo ocsigen (haemoglobin). Mae ei waith amgylcheddol hefyd yn ymestyn i gefnogi ein hathletwyr elît; Ysgrifennodd Mike y canllawiau arbenigol ar gyfer 2il rifyn Canllawiau Profi Ffisioleg Cymdeithas Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Prydain, ac mae bellach yn archwilio sut y gellir defnyddio gwres a hypocsia gyda’i gilydd i wella perfformiad dygnwch.

Yn nes at adref, mae tîm ymchwil Mike yn datrys y ffordd unigryw y mae'r system gardiofasgwlaidd yn addasu i wahanol fathau o hyfforddiant ymarfer corff. Mae wedi dangos sut me ae dull hyfforddi (e.e. dygnwch yn erbyn gwrthwynebiad) yn newid y ffordd y mae'r galon yn ymateb i'r her sy'n gysylltiedig ag ymarfer corff. Nod y thema hefyd yw nodi cyfleoedd penodol yn y rhychwant bywyd lle mae addasiadau cardiofasgwlaidd yn fwyaf amlwg. Un cyfnod o'r fath yw'r glasoed, lle mae hormonau rhyw a thwf yn cyrraedd uchafbwynt ymhlith bechgyn a merched. Er gwaethaf pedwar degawd o ymchwil, mae tystiolaeth empirig ar gyfer cyfleoedd wedi bod yn anodd mewn modelau dynol. Canfu gwaith labordy Mike, er bod addasu cardiaidd a haematolegol yn bosibl cyn y glasoed, roedd maint y gwahaniaeth rhwng y rhai a oedd yn cymryd rhan mewn hyfforddiant o’i gymharu a’r rhai nad oeddent yn egnïol yn llawer mwy yn dilyn glasoed..

Yn ganolog i'w raglen ymchwil mae datblygu amgylchedd hyfforddi o ansawdd uchel ar gyfer ymchwilwyr ôl-raddedig, gyda ffocws ar hwyluso cyfnewidiadau dwy-gyfeiriadol gyda sefydliadau ymchwil blaenllaw ledled y byd. Datblygodd amgylchedd hyfforddi ar gyfer myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig sy'n canolbwyntio nid yn unig ar y gwaith diriaethol, ond sy'n pwysleisio datblygiad sgiliau meddal ar gyfer llwyddiant yn y byd academaidd. Mae Mike yn goruchwylio tîm o gynorthwywyr ymchwil ac ymgeiswyr PhD sy'n archwilio agweddau amrywiol ar y thema ymchwil a amlinellir uchod. Cydnabuwyd ei gefnogaeth i'r gymuned Ôl-raddedig ehangach a'i fyfyrwyr ei hun gydag enwebiad ar gyfer gwobr Effaith Gymunedol Ymchwilydd Doethurol y flwyddyn, a chyflwyniad Gwobr Goruchwyliwr Rhagorol y Flwyddyn. Cefnogir ei raglen ymchwil gan ystod eang o ffynonellau ariannu gan gynnwys cyrff llywodraethu, sefydliadau elusennol, a phrosiectau trosglwyddo gwybodaeth ac arloesi. Mae'r rhain yn cynnwys Sefydliad Waterloo, Ysgoloriaeth Ymchwil FIFA, Y Gymdeithas Ffisiolegol, Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth Ewropeaidd, the Cymdeithas Feddygol yr anialwcha ar y Mount Everest Foundation.

Mae Mike yn Olygydd Adolygu ar gyfer The Journal of Physiology, Uwch Olygydd ar gyfer Experimental Physiology ac yn aelod o Banel Adolygu'r European College of Sport Science. Mae’n Gyfarwyddwr Labordy Ffisioleg ac Iechyd, arweinydd datblygu'r Pwyllgor Graddau Ymchwil Ysgolion a chynrychiolydd staff yr Uwch Dîm Rheoli a Chynllunio. Mae Mike hefyd yn aelod gweithgar o Banel Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil yr ysgol a Thîm Gweithredu Strategol Athena Swan.

Ymchwil / Cyhoeddiadau

Erthyglau cyfnodolyn academaidd wedi'u cyfeirnodi

Mae gan Mike >100 o gyhoeddiadau, y gellir gweld y rhan fwyaf ohonynt ar Pubmed yma. Mae detholiad o'r rhai mwyaf diweddar ar gael isod.

 1. R L. Hoiland, D B. MacLeod, B S. Stacey, H G. Caldwell C A. Howe, D Nowak-Flück, J M.J.R. Carr, M M. Tymko, G B. Coombs, A Patrician, J C. Tremblay, M Van Mierlo, C Gasho, M Stembridge, M S. Sekhon, D M. Bailey, P N. Ainslie. Hemoglobin and cerebral hypoxic vasodilation in humans: evidence for nitric oxide-dependent and S-nitrosothiol mediated signal transduction. Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism. In Press.
 2. Berthelsen L, Douglas AJ, Dawkins T, Curry B, Phillips D, Zaidi A, Yousef Z, Stembridge M, Steinback CD. The influence of training status and parasympathetic blockade on the cardiac rate, rhythm and functional response to autonomic stress. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism. 2023 Jan 12(ja).
 3. Rieger MG, Tallon CM, Perkins DR, Smith KJ, Stembridge M, Piombo S, Radom- Aizik S, Cooper DM, Ainslie PN, McManus AM. Cardiopulmonary and cerebrovascular acclimatization in children and adults at 3800 m. J Physiol. 2022 Sep 27. doi: 10.1113/JP283419. Epub ahead of print. PMID: 36165275.
 4. Carr JM, Ainslie PN, MacLeod DB, Tremblay JC, Nowak-Flück D, Howe CA, Stembridge M, Patrician A, Coombs GB, Stacey BS, Bailey DM, Green DJ, Hoiland RL. Cerebral O2 and CO2 transport in isovolumic haemodilution: Compensation of cerebral delivery of O2 and maintenance of cerebrovascular reactivity to CO2. J Cereb Blood Flow Metab. 2022 Sep 21:271678X221119442. doi: 10.1177/0271678X221119442. Epub ahead of print. PMID: 36131560.
 5. Tallon CM, Talbot JS, Smith KJ, Lewis N, Nowak-Flück D, Stembridge M, Ainslie P, McManus AM. Dynamic onset response of the internal carotid artery to hypercapnia is blunted in children compared with adults. Physiol Rep. 2022 Aug;10(16):e15406. doi: 10.14814/phy2.15406. PMID: 36017901; PMCID: PMC9413871
 6. Williams AM, Levine BD, Stembridge M. A change of heart: Mechanisms of cardiac adaptation to acute and chronic hypoxia. J Physiol. 2022 Sep;600(18):4089-4104. doi: 10.1113/JP281724. Epub 2022 Aug 28. PMID: 35930370; PMCID: PMC9544656.
 7. White AJ, Boulet LM, Shafer BM, Vermeulen TD, Atwater TL, Stembridge M, Ainslie PN, Wilson RJA, Day TA, Foster GE. The coronary vascular response to the metaboreflex at low altitude and during acute and prolonged high altitude in males. J Appl Physiol (1985). 2022 Jun 1;132(6):1327-1337. doi: 10.1152/japplphysiol.00018.2022. Epub 2022 Apr 28. PMID: 35482323.
 8. Stembridge M, Ainslie PN, West JB. Elevating physiology: Griffith Pugh on the limits of human performance and survival. J Physiol. 2022 Apr;600(8):1811-1813. doi: 10.1113/JP282834. Epub 2022 Feb 6. PMID: 35072272.
 9. Perkins DR, Talbot JS, Lord RN, Dawkins TG, Baggish AL, Zaidi A, Uzun O, Mackintosh KA, McNarry MA, Cooper SM, Lloyd RS, Oliver JL, Shave RE, Stembridge M. The influence of maturation on exercise-induced cardiac remodelling and haematological adaptation. J Physiol. 2022 Feb;600(3):583-601. doi: 10.1113/JP282282. Epub 2022 Jan 18. PMID: 34935156.
 10. Dawkins TG, Curry BA, Drane AL, Lord RN, Richards CT, Lodge FM, Yousef Z, Pugh CJA, Shave RE, Stembridge M. Evidence of region-specific right ventricular functional adaptation in endurance-trained men in response to an acute volume infusion. Exp Physiol. 2022 Jan;107(1):6-15. doi: 10.1113/EP089882. Epub 2021 Nov 23. PMID: 34743381.
 11. Patrician A, Dawkins T, Coombs GB, Stacey B, Gasho C, Gibbons T, Howe CA, Tremblay JC, Stone R, Tymko K, Tymko C, Akins JD, Hoiland RL, Vizcardo-Galindo GA, Figueroa-Mujíca R, Villafuerte FC, Bailey DM, Stembridge M, Anholm JD, Tymko MM, Ainslie PN. Global Research Expedition on Altitude-related Chronic Health 2018 Iron Infusion at High Altitude Reduces Hypoxic Pulmonary Vasoconstriction Equally in Both Lowlanders and Healthy Andean Highlanders. Chest. 2022 Apr;161(4):1022-1035. doi: 10.1016/j.chest.2021.08.075. Epub 2021 Sep 8. PMID: 34508740.
 12. Stembridge M, Hoiland RL, Williams AM, Howe CA, Donnelly J, Dawkins TG, Drane A, Tymko MM, Gasho C, Anholm J, Simpson LL, Moore JP, Bailey DM, MacLeod DB, Ainslie PN. The influence of hemoconcentration on hypoxic pulmonary vasoconstriction in acute, prolonged, and lifelong hypoxemia. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2021 Oct 1;321(4):H738-H747. doi: 10.1152/ajpheart.00357.2021. Epub 2021 Aug 27. PMID: 34448634.
 13. Steele AR, Tymko MM, Meah VL, Simpson LL, Gasho C, Dawkins TG, Williams AM, Villafuerte FC, Vizcardo-Galindo GA, Figueroa-Mujíca RJ, Ainslie PN, Stembridge M, Moore JP, Steinback CD. Global REACH 2018: volume regulation in high-altitude Andeans with and without chronic mountain sickness. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2021 Sep 1;321(3):R504-R512. doi: 10.1152/ajpregu.00102.2021. Epub 2021 Aug 4. PMID: 34346722.
 14. Hansen AB, Moralez G, Amin SB, Simspon LL, Hofstaetter F, Anholm JD, Gasho C, Stembridge M, Dawkins TG, Tymko MM, Ainslie PN, Villafuerte F, Romero SA, Hearon CM Jr, Lawley JS. Global REACH 2018: the adaptive phenotype to life with chronic mountain sickness and polycythaemia. J Physiol. 2021 Sep;599(17):4021-4044. doi: 10.1113/JP281730. Epub 2021 Aug 8. PMID: 34245004.
 15. Dawkins TG, Curry BA, Wright SP, Meah VL, Yousef Z, Eves ND, Shave RE, Stembridge M. Right Ventricular Function and Region-Specific Adaptation in Athletes Engaged in High-Dynamic Sports: A Meta-Analysis. Circ Cardiovasc Imaging. 2021 May;14(5):e012315. doi: 10.1161/CIRCIMAGING.120.012315. Epub 2021 May 17. PMID: 33993732.
 16. Ewalts M, Dawkins T, Boulet LM, Thijssen D, Stembridge M. The influence of increased venous return on right ventricular dyssynchrony during acute and sustained hypoxaemia. Exp Physiol. 2021 Apr;106(4):925-937. doi: 10.1113/EP088657. Epub 2021 Jan 8. PMID: 33369788.
 17. Simpson LL, Steinback CD, Stembridge M, Moore JP. A sympathetic view of blood pressure control at high altitude: new insights from microneurographic studies. Exp Physiol. 2021 Feb;106(2):377-384. doi: 10.1113/EP089194. Epub 2020 Dec 20. PMID: 33345334; PMCID: PMC7898382.
 18. Berthelsen LF, Fraser GM, Simpson LL, Vanden Berg ER, Busch SA, Steele AR, Meah VL, Lawley JS, Figueroa-Mujíca RJ, Vizcardo-Galindo G, Villafuerte F, Gasho C, Willie CK, Tymko MM, Ainslie PN, Stembridge M, Moore JP, Steinback CD. Highs and lows of sympathetic neurocardiovascular transduction: influence of altitude acclimatization and adaptation. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2020 Dec 1;319(6):H1240-H1252. doi: 10.1152/ajpheart.00364.2020. Epub 2020 Sep 28. PMID: 32986967.
 19. Dawkins TG, Curry BA, Drane AL, Lord RN, Richards C, Brown M, Pugh CJA, Lodge F, Yousef Z, Stembridge M, Shave RE. Stimulus-specific functional remodeling of the left ventricle in endurance and resistance-trained men. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2020 Sep 1;319(3):H632-H641. doi: 10.1152/ajpheart.00233.2020. Epub 2020 Aug 9. PMID: 32772543.
 20. Hoiland RL, Tremblay JC, Stacey BS, Coombs GB, Nowak-Flück D, Tymko MM, Patrician A, Stembridge M, Howe CA, Bailey DM, Green DJ, MacLeod DB, Ainslie PN. Acute reductions in haematocrit increase flow-mediated dilatation independent of resting nitric oxide bioavailability in humans. J Physiol. 2020 Oct;598(19):4225-4236. doi: 10.1113/JP280141. Epub 2020 Jul 29. PMID: 32639605.
 21. Simpson LL, Meah VL, Steele AR, Gasho C, Howe CA, Dawkins TG, Busch SA, Oliver SJ, Moralez G, Lawley JS, Tymko MM, Vizcardo-Galindo GA, Figueroa-Mujíca RJ, Villafuerte FC, Ainslie PN, Stembridge M, Steinback CD, Moore JP. Global REACH 2018: Andean highlanders, chronic mountain sickness and the integrative regulation of resting blood pressure. Exp Physiol. 2021 Jan;106(1):104-116. doi: 10.1113/EP088473. Epub 2020 May 14. PMID: 32271969.
 22. Simpson LL, Meah VL, Steele A, Thapamagar S, Gasho C, Anholm JD, Drane AL, Dawkins TG, Busch SA, Oliver SJ, Lawley JS, Tymko MM, Ainslie PN, Steinback CD, Stembridge M, Moore JP. Evidence for a physiological role of pulmonary arterial baroreceptors in sympathetic neural activation in healthy humans. J Physiol. 2020 Mar;598(5):955-965. doi: 10.1113/JP278731. Epub 2020 Feb 14. PMID: 31977069.
 23. R L. Hoiland, D B. MacLeod, B S. Stacey, H G. Caldwell C A. Howe, D Nowak-Flück, J M.J.R. Carr, M M. Tymko, G B. Coombs, A Patrician, J C. Tremblay, M Van Mierlo, C Gasho, M Stembridge, M S. Sekhon, D M. Bailey, P N. Ainslie. Hemoglobin and cerebral hypoxic vasodilation in humans: evidence for nitric oxide-dependent and S-nitrosothiol mediated signal transduction. Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism. In Press.
 24. Berthelsen L, Douglas AJ, Dawkins T, Curry B, Phillips D, Zaidi A, Yousef Z, Stembridge M, Steinback CD. The influence of training status and parasympathetic blockade on the cardiac rate, rhythm and functional response to autonomic stress. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism. 2023 Jan 12(ja).
 25. Rieger MG, Tallon CM, Perkins DR, Smith KJ, Stembridge M, Piombo S, Radom- Aizik S, Cooper DM, Ainslie PN, McManus AM. Cardiopulmonary and cerebrovascular acclimatization in children and adults at 3800 m. J Physiol. 2022 Sep 27. doi: 10.1113/JP283419. Epub ahead of print. PMID: 36165275.
 26. Carr JM, Ainslie PN, MacLeod DB, Tremblay JC, Nowak-Flück D, Howe CA, Stembridge M, Patrician A, Coombs GB, Stacey BS, Bailey DM, Green DJ, Hoiland RL. Cerebral O2 and CO2 transport in isovolumic haemodilution: Compensation of cerebral delivery of O2 and maintenance of cerebrovascular reactivity to CO2. J Cereb Blood Flow Metab. 2022 Sep 21:271678X221119442. doi: 10.1177/0271678X221119442. Epub ahead of print. PMID: 36131560.
 27. Tallon CM, Talbot JS, Smith KJ, Lewis N, Nowak-Flück D, Stembridge M, Ainslie P, McManus AM. Dynamic onset response of the internal carotid artery to hypercapnia is blunted in children compared with adults. Physiol Rep. 2022 Aug;10(16):e15406. doi: 10.14814/phy2.15406. PMID: 36017901; PMCID: PMC9413871.
 28. Williams AM, Levine BD, Stembridge M. A change of heart: Mechanisms of cardiac adaptation to acute and chronic hypoxia. J Physiol. 2022 Sep;600(18):4089-4104. doi: 10.1113/JP281724. Epub 2022 Aug 28. PMID: 35930370; PMCID: PMC9544656.
 29. White AJ, Boulet LM, Shafer BM, Vermeulen TD, Atwater TL, Stembridge M, Ainslie PN, Wilson RJA, Day TA, Foster GE. The coronary vascular response to the metaboreflex at low altitude and during acute and prolonged high altitude in males. J Appl Physiol (1985). 2022 Jun 1;132(6):1327-1337. doi: 10.1152/japplphysiol.00018.2022. Epub 2022 Apr 28. PMID: 35482323.
 30. Stembridge M, Ainslie PN, West JB. Elevating physiology: Griffith Pugh on the limits of human performance and survival. J Physiol. 2022 Apr;600(8):1811-1813. doi: 10.1113/JP282834. Epub 2022 Feb 6. PMID: 35072272.
 31. Perkins DR, Talbot JS, Lord RN, Dawkins TG, Baggish AL, Zaidi A, Uzun O, Mackintosh KA, McNarry MA, Cooper SM, Lloyd RS, Oliver JL, Shave RE, Stembridge M. The influence of maturation on exercise-induced cardiac remodelling and haematological adaptation. J Physiol. 2022 Feb;600(3):583-601. doi: 10.1113/JP282282. Epub 2022 Jan 18. PMID: 34935156.
 32. Dawkins TG, Curry BA, Drane AL, Lord RN, Richards CT, Lodge FM, Yousef Z, Pugh CJA, Shave RE, Stembridge M. Evidence of region-specific right ventricular functional adaptation in endurance-trained men in response to an acute volume infusion. Exp Physiol. 2022 Jan;107(1):6-15. doi: 10.1113/EP089882. Epub 2021 Nov 23. PMID: 34743381.
 33. Patrician A, Dawkins T, Coombs GB, Stacey B, Gasho C, Gibbons T, Howe CA, Tremblay JC, Stone R, Tymko K, Tymko C, Akins JD, Hoiland RL, Vizcardo-Galindo GA, Figueroa-Mujíca R, Villafuerte FC, Bailey DM, Stembridge M, Anholm JD, Tymko MM, Ainslie PN. Global Research Expedition on Altitude-related Chronic Health 2018 Iron Infusion at High Altitude Reduces Hypoxic Pulmonary Vasoconstriction Equally in Both Lowlanders and Healthy Andean Highlanders. Chest. 2022 Apr;161(4):1022-1035. doi: 10.1016/j.chest.2021.08.075. Epub 2021 Sep 8. PMID: 34508740.
 34. Stembridge M, Hoiland RL, Williams AM, Howe CA, Donnelly J, Dawkins TG, Drane A, Tymko MM, Gasho C, Anholm J, Simpson LL, Moore JP, Bailey DM, MacLeod DB, Ainslie PN. The influence of hemoconcentration on hypoxic pulmonary vasoconstriction in acute, prolonged, and lifelong hypoxemia. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2021 Oct 1;321(4):H738-H747. doi: 10.1152/ajpheart.00357.2021. Epub 2021 Aug 27. PMID: 34448634.
 35. Steele AR, Tymko MM, Meah VL, Simpson LL, Gasho C, Dawkins TG, Williams AM, Villafuerte FC, Vizcardo-Galindo GA, Figueroa-Mujíca RJ, Ainslie PN, Stembridge M, Moore JP, Steinback CD. Global REACH 2018: volume regulation in high-altitude Andeans with and without chronic mountain sickness. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2021 Sep 1;321(3):R504-R512. doi: 10.1152/ajpregu.00102.2021. Epub 2021 Aug 4. PMID: 34346722.
 36. Hansen AB, Moralez G, Amin SB, Simspon LL, Hofstaetter F, Anholm JD, Gasho C, Stembridge M, Dawkins TG, Tymko MM, Ainslie PN, Villafuerte F, Romero SA, Hearon CM Jr, Lawley JS. Global REACH 2018: the adaptive phenotype to life with chronic mountain sickness and polycythaemia. J Physiol. 2021 Sep;599(17):4021-4044. doi: 10.1113/JP281730. Epub 2021 Aug 8. PMID: 34245004.
 37. Dawkins TG, Curry BA, Wright SP, Meah VL, Yousef Z, Eves ND, Shave RE, Stembridge M. Right Ventricular Function and Region-Specific Adaptation in Athletes Engaged in High-Dynamic Sports: A Meta-Analysis. Circ Cardiovasc Imaging. 2021 May;14(5):e012315. doi: 10.1161/CIRCIMAGING.120.012315. Epub 2021 May 17. PMID: 33993732.
 38. Ewalts M, Dawkins T, Boulet LM, Thijssen D, Stembridge M. The influence of increased venous return on right ventricular dyssynchrony during acute and sustained hypoxaemia. Exp Physiol. 2021 Apr;106(4):925-937. doi: 10.1113/EP088657. Epub 2021 Jan 8. PMID: 33369788.
 39. Simpson LL, Steinback CD, Stembridge M, Moore JP. A sympathetic view of blood pressure control at high altitude: new insights from microneurographic studies. Exp Physiol. 2021 Feb;106(2):377-384. doi: 10.1113/EP089194. Epub 2020 Dec 20. PMID: 33345334; PMCID: PMC7898382.
 40. Berthelsen LF, Fraser GM, Simpson LL, Vanden Berg ER, Busch SA, Steele AR, Meah VL, Lawley JS, Figueroa-Mujíca RJ, Vizcardo-Galindo G, Villafuerte F, Gasho C, Willie CK, Tymko MM, Ainslie PN, Stembridge M, Moore JP, Steinback CD. Highs and lows of sympathetic neurocardiovascular transduction: influence of altitude acclimatization and adaptation. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2020 Dec 1;319(6):H1240-H1252. doi: 10.1152/ajpheart.00364.2020. Epub 2020 Sep 28. PMID: 32986967.
 41. Dawkins TG, Curry BA, Drane AL, Lord RN, Richards C, Brown M, Pugh CJA, Lodge F, Yousef Z, Stembridge M, Shave RE. Stimulus-specific functional remodeling of the left ventricle in endurance and resistance-trained men. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2020 Sep 1;319(3):H632-H641. doi: 10.1152/ajpheart.00233.2020. Epub 2020 Aug 9. PMID: 32772543.
 42. Hoiland RL, Tremblay JC, Stacey BS, Coombs GB, Nowak-Flück D, Tymko MM, Patrician A, Stembridge M, Howe CA, Bailey DM, Green DJ, MacLeod DB, Ainslie PN. Acute reductions in haematocrit increase flow-mediated dilatation independent of resting nitric oxide bioavailability in humans. J Physiol. 2020 Oct;598(19):4225-4236. doi: 10.1113/JP280141. Epub 2020 Jul 29. PMID: 32639605.
 43. ​Simpson LL, Meah VL, Steele AR, Gasho C, Howe CA, Dawkins TG, Busch SA, Oliver SJ, Moralez G, Lawley JS, Tymko MM, Vizcardo-Galindo GA, Figueroa-Mujíca RJ, Villafuerte FC, Ainslie PN, Stembridge M, Steinback CD, Moore JP. Global REACH 2018: Andean highlanders, chronic mountain sickness and the integrative regulation of resting blood pressure. Exp Physiol. 2021 Jan;106(1):104-116. doi: 10.1113/EP088473. Epub 2020 May 14. PMID: 32271969.
 44. Simpson LL, Meah VL, Steele A, Thapamagar S, Gasho C, Anholm JD, Drane AL, Dawkins TG, Busch SA, Oliver SJ, Lawley JS, Tymko MM, Ainslie PN, Steinback CD, Stembridge M, Moore JP. Evidence for a physiological role of pulmonary arterial baroreceptors in sympathetic neural activation in healthy humans. J Physiol. 2020 Mar;598(5):955-965. doi: 10.1113/JP278731. Epub 2020 Feb 14. PMID: 31977069.

Cyflwyniadau mewn Cynadleddau

Mae Mike wedi cyflwyno fel rhan o'r symposia ac wedi cyflwyno dros 55 o grynodebau cynhadledd i gynadleddau cenedlaethol a rhyngwladol. Ceir enghraifft o'r sgyrsiau diweddaraf a wahoddwyd isod:

Cyfranogiad a chyflwyniadau mewn cynadleddau

Cyflwyniadau Gwahoddedig

 • Intravascular volume changes at altitude: causes and consequences. International Hypoxia Symposium. February 2023, Lake Louise, Canada.
 • ​Cardiovascular and cerebrovascular adaptation to exercise training during adolescence. Wales-Quebec Cerebrovascular Health Symposium, January 2023, Montreal, Canada.
 • No heartbreak at high altitude: adaptation to short-term and life-long hypoxia. British Society of Echocardiography, October 2020 (online).
 • Cardiovascular adaptation to high altitude: lessons from high altitude natives. The Alpine Club, September 2020, London, UK.
 • Cardiac, vascular and cerebrovascular adaptation to hypoxia at rest and during exercise; lessons from high altitude natives. European College of Sport Science, Prague, 2019. Cardiovascular Responses to High Altitude; Lessons from Lowland Adaptation. Okanagan Cardiorespiratory Conference, 2016, Silverstar, Canada.
 • Impaired myocardial function does not explain reduced left ventricular filling and stroke volume at rest or during exercise at high altitude. Japanese Society of Physical Fitness and Sports Medicine 2015, Nagasaki, Japan.
 • Short-term adaptation and chronic cardiac remodelling to high altitude in lowlanders and native highland populations. The Physiological Society Annual Meeting 2014, London, UK.

Yn ogystal, rwyf wedi cyflwyno 56 o grynodebau cynhadledd sydd wedi'u cyflwyno mewn ystod eang o gynadleddau ffisioleg iechyd ac ymarfer corff ledled y byd. Darperir rhestr wedi'i heitemeiddio yn dilyn fy rhestr o gyhoeddiadau.

Addysgu a Goruchwylio​

Wedi’cwblhau

 • Dean Perkins (PhD, September 2022; Director of Studies, co-supervised with Prof. Jon Oliver and Prof. Rob Shave)- Cardiovascular adaptation to exercise training during adolescence
 • Katie Price (MRES, August 2022; Co-supervisor with project led by Dr Sharon Kinsella, registered at Institute of Technology Carlow, Ireland)- The effects of the COVID-19 pandemic on the cardiovascular health of children with autistic spectrum disorder.
 • Lydia Simpson (PhD, August 2020; Co-supervisor, co-supervised with Dr Jonathan Moore and Dr Samuel Oliver, registered at Bangor University)- The role of sympathetic activation in the control of blood pressure in hypoxia in lowlanders and high altitude natives.
  • Lydia also won the Michael J Rennie Best Oral Communication, Physiological Society Meeting (Extreme Environmental Physiology) and was a Neural Control and Autonomic Regulation section Finalist at Experimental Biology 2019.
 • Aimee Drane (PhD, July 2020; Director of Studies, co-supervised with Dr David Oxborough and Prof. Rob Shave)- Cardiovascular disease in great apes; developing normative echocardiographic ranges.
 • Bryony Curry (Mphil, June 2020; Director of Studies, co-supervised with Dr Aimee Drane and Prof. Rob Shave)- Cardiac function in human and non-human primates.

Myfyrwyr cyfredol

 • Jack Talbot (PhD; Director of Studies, co-supervised with Prof. Ali McManus and Prof. Rhodri Lloyd)- Cerebrovascular adaptation to exercise training during adolescence
 • Thomas Griffiths (PhD; co-supervisor with Dr Rachel Lord and Prof. Diane Crone)- Work-based interventions to improve cardiovascular and cerebrovascular health.
 • Michiel Ewalts (PhD; Co-supervisor with Dr Jonathan Moore, Dr Aimee Drane and Dr Samuel Oliver)- Pulmonary baroreceptors in health and disease.
 • Andrew Douglas (PhD; Director of Studies co-supervised with Dr Chris Pugh and Dr Rachel Lord)- Cerebrovascular responses to exercise in children
 • Elliott Jenkins (PhD; Director of Studies co-supervised with Dr Michael Hughes and Dr Aimee Drane)- Cardiovascular and endurance performance adaptations to long-term thermal conditioning
 • Abbie Williams (PhD; co-supervisor with Dr Chris Pugh, Prof. Barry McDonnell and Dr Rachel Lord)- The interaction between exercise and antihypertensive medication on systemic vascular function and haemodynamics.

Dysgu

Ar hyn o bryd, rwy'n cyfrannu at fodiwlau ffisioleg ac iechyd a goruchwyliaeth ar lefelau israddedig ac ôl-raddedig sy'n rhychwantu nifer o raglenni. Fy mhrif ffocws yw arweinyddiaeth modiwl ein Modiwl Perfformiad Ffisioleg Chwaraeon y drydedd flwyddyn (SSP6128) lle rydym yn canolbwyntio ar derfynau eithafol perfformiad dynol yn ystod yr ymdrechion marathon llai na 2 awr o'r blynyddoedd diwethaf.

Cymwysterau a dyfarniadau

Addysg a Chymwysterau

 • FHEA Cymrodoriaeth yr Academi Addysg Uwch (2018)
 • PhD Short-term adaptation and chronic remodelling of cardiac structure and function in response to high altitude exposure. Cyfarwyddwr Astudiaethau: Yr Athro Rob Shave (2015)
 • MSc Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff (ffisioleg)- Sefydliad Prifysgol Cymru, Caerdydd (2008)
 • BSc Gwyddoniaeth mewn Iechyd, Ymarfer Corff a Chwaraeon - Sefydliad Prifysgol Cymru, Caerdydd (2006)

Gwobrau a Dangosyddion Parch

 • Uwch Olygydd, Ffisioleg Arbrofol (2022-presennol)
 • Adolygu, The Journal of Physiology (2021-presennol)
 • Panel Adolygu ar gyfer Cyngres Flynyddol Coleg Chwaraeon Ewrop (2016-presennol)
 • Panel Adolygu ar gyfer Cyngres Euroffisioleg Cymdeithas Ffisiolegol (2022)
 • Goruchwyliwr Rhagorol y Flwyddyn, Symposiwm Goruchwyliwr Doethurol Met Caerdydd (2022)
 • Athro Gwadd Prifysgol Innsbruck, Awstria (Rhagfyr 2018)
 • Gwobr Cyfraniad at Ymchwil Deon Prifysgol Metropolitan Caerdydd (2016)
 • Hypoxia Symposiwm (2015) – Ymchwilydd Gyrfa Gynnar safle 1af
 • Coleg Gwyddoniaeth Chwaraeon Ewrop (2014) Gwobr Ymchwilydd Ifanc1af

Gwobrau i fyfyrwyr o dan fy oruchwyliaeth

 • Michael J Rennie Cyfathrebu Llafar Gorau, Cyfarfod Cymdeithas Ffisiolegol (Ffisioleg Amgylcheddol Eithafol 2019) gan Ms Lydia Simpson.
 • Adran Rheoli Nerfol a Rheoleiddio Awtonomig Rownd Derfynol Bioleg Arbrofol 2019 (Ms Lydia Simpson).

Dolenni Allanol​

Rwy'n cydweithio â nifer o sefydliadau yn y DU ac ar draws y byd. Mae'r mwyaf nodedig o'r rhain gyda'r Centre for Heart, Lung and Vascular Health ym Mhrifysgol British Columbia yng Nghanada, yr, Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer ym Mhrifysgol Bangor a'r Sefydliad Gwyddor Chwaraeon ym Mhrifysgol Innsbruck.

Staff Ymchwil Gweithredol

 • Grŵp Ymchwil Ffisioleg Cardiofasgwlaidd
 • Grŵp Ymchwil Datblygu Perfformiad Ieuenctid
 • ​Grŵp Ymchwil Iechyd a Heneiddio Cardiofasgwlaidd
stemorgs.png
​​​