Dr Caroline Limbert

 

 Swydd: Cyfarwyddwr Rhaglen MSc Seicoleg Iechyd
 Ysgol: Ysgol Gwyddorau Chwaraeon ac Iechyd Caerdydd

Addysgu

Arweinydd Modiwl
• Seicoleg Alwedigaethol (BSc)
• Cyfathrebu yn y Cyd-destun Gofal Iechyd (MSc)
• Seicoleg Iechyd a'r Seicolegydd Iechyd (MSc)

Addysgu
• Seicoleg Iechyd a Galwedigaethol ar lefelau israddedig ac ôl-raddedig

Goruchwylio Israddedigion
• Iechyd a lles yn y gweithle
• Profi seicometrig
• Ffactorau cymdeithasol a datblygiad nodweddion anhwylder bwyta

Goruchwylio Graddau Meistr
• Ymddygiad cysylltiedig â bwyta
• Profi seicometrig
• Cyfathrebu yn gysylltiedig ag iechyd
• Iechyd a lles yn y gweithle
• Gwerthuso Ymyriadau sy'n Gysylltiedig ag Iechyd

Goruchwylio Graddau Ymchwil - Cyfredol
• Gareth Thomas (PhD) Gwella Ansawdd Bywyd ar ôl Anaf i Gord yr Asgwrn Cefn: dyluno ymyrraeth ac astudiaeth ddichonoldeb
• Mike Wells (PhD) Tlodi Plant, Iechyd a Lles Plant a Phobl Ifanc ar eu Pen eu hunain sy'n Ceisio am Loches yn y DU: Astudiaeth Ansoddol gan Ddefnyddio Theori Sylfaenol
• Rhiannon Harris (PhD) - Ymchwiliad mewn lleoliadau gwledig a threfol i gymharu'r berthynas rhwng ansawdd dietegol, arferion bwyd a lles mewn grŵp o unigolion cyn ymddeol ac wedi ymddeol yng Nghymru
• Hilary Wickett (PhD) - Uwchsgilio dietegwyr y DU i ddatblygu a darparu ymyriadau grŵp cost-effeithiol sy'n seiliedig ar dystiolaeth
• Phoebe Speiss (PhD) - Astudiaeth gymharol yn archwilio ymddygiad yn gysylltiedig ag alcohol ymhlith pobl ifanc yng Ngwlad Groeg a Chymru

Goruchwylio Graddau Ymchwil - Wedi'u cwblhau
• Amie Prior (PhD) - Ymchwiliad i'r Gofynion Optimwm a'r Posibiliadau Ymarferol ar gyfer Llinell Gymorth Ffôn i Gleifion ag Anorexia Nervosa (2015)
• Honor Young (PhD) - Agweddau at Feichiogrwydd yn yr Arddegau (2014)
• Deborah Kwan PhD - Agweddau ymddygiad ac ymagweddau rhyng-genhedlaethol mewn perthynas â diet (2012)
• Dr Benjamin Bruneau PhD - Straen ac ymdopi ymhlith myfyrwyr (2009)

Cyhoeddiadau

Erthyglau cyhoeddedig

 • Mañas-Rodríguez, M. Á., Alcaraz-Pardo, L., Pecino-Medina, V., & Limbert, C. (2016). Validation of the Spanish version of Soane's ISA Engagement Scale. Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones.
 • Brookes, K; Limbert, C; Deacy, C; O’Reilly, A; Scott, S; & Thirlaway, K. (2015) Systematic Review: Work-Related Stress and the HSE Management Standards. In Palmer, S; and Gyllensten, K. (eds) Psychological Stress. Sage Publications
 • Knott, S; Woodward, D; Hoefkens, A and Limbert, C. (2014) Cognitive Behaviour Therapy for Bulimia Nervosa and Eating Disorders Not Otherwise Specified: Translation from Randomized Controlled Trial to a Clinical Setting. Behav Cogn Psychother. available on CJ02014. doi:10.1017/S1352465814000393
 • Brookes, K; Limbert, C; Thirlaway, K; Deacy, C; O’Reilly, A and Scott, S. (2013) Systematic review: Work-related stress and the HSE Management Standards. Occupational Medicine doi:10.1093/occmed/kqt078
 • Brookes, K; Peters, J; & Limbert, C (2013) "Evaluating a communications campaign to reduce blood clots", Health Education, Vol. 113 Iss: 6, pp.464 - 475
 • Prior, A-L., Limbert, C. (2012) Adolescents’ Perceptions and Experiences of Family Meals (accepted for publication in Journal of Child Health Care).
 • Limbert, C. (2010) Perceptions of Social Support and Eating Disorder Characteristics. Health Care for Women International. 31:(2)170-8
 • Carter, Y; Bannon, M; Limbert, C; Doherty, A; & Barlow, J. (2006) Improving child protection: A systematic review of training and procedural interventions. Archives of Disease in Childhood. 91:(9) 740-743
 • Limbert, C; Jones, H; Bannon, M. (2005) Evaluation of MMC foundation year 2 pilot scheme: the trainees' experience. Hospital medicine 2005, 66:(9) 534-536
 • Peake, Karen J; Limbert, Caroline; Whitehead, Linette (2005) Gone, but not forgotten: an examination of the factors associated with dropping out from treatment of eating disorders. European Eating Disorders Review, 13:(5) 330-337
 • Peake, Karen J; Limbert, Caroline; and Whitehead. Linette. (2005). Evaluation of the Oxford Adult Eating Disorders Service Between 1994 and 2002. European Eating Disorders Review, 13:(6) 427-435
 • Limbert, C. (2004) Psychological Well-Being and Job Satisfaction Amongst Military Personnel on Unaccompanied Tours: The Impact of Perceived Social Support and Coping Strategies. Military Psychology. 16:(1) 37 - 51
 • Limbert, C. (2004) The Eating Disorder Inventory: A test of the factor structure and internal consistency in a non-clinical sample. Health Care for Women International 25:(2)165–178.

Cyflwyniadau cynhadledd
 • Prior, A-L., Limbert, C., Thirlaway, K., Clayton, D. (2012) Support for People with Eating Disorders: Telephone Helpline Services. Eating Disorders Conference Alpbach
 • Prior, A-L., Limbert, C., Thirlaway, K., Clayton, D. (2011) An Investigation into Telephone Helplines for People with Anorexia Nervosa. 25th Annual Conference for the European Health Psychology Society.
 • Prior, A-L., Limbert, C., Smith, A. (2011) Predictive Factors of Family Meal Frequency in Adolescents. 25th Annual Conference for the European Health Psychology Society.
 • Prior, A-L., Limbert, C., Thirlaway, K., Clayton, D. (2011) A Telephone Helpline for People with Anorexia Nervosa: The Service Users' Perspective. 26th Annual PsyPAG Conference.
 • Thomas, G and Limbert, C. (2012) PTSD, Hardiness and Well-being among Military Personnel. European Health Psychology Conference. Prague
 • Young, H., Limbert, C., Mercer, J. and Thirlaway, K. (2011). Welsh teenagers’ attitudes towards unprotected sex and pregnancy: Results from a qualitative study. 25th European Health Psychology Conference - Engaging with Other Health Professions: Challenges and Perspectives.
 • Young, H., Limbert, C., Mercer, J. and Thirlaway, K. (2011). Adolescents’ perspectives on teenage pregnancy: a qualitative study. 26th Annual PsyPAG Conference.
 • Young, H., Limbert, C., Mercer, J. and Thirlaway, K. (2011). The attitudes of young people towards unprotected sex and pregnancy. British Medical Association / Royal College of General Practitioners Teenage Pregnancy Seminar. Teenage Pregnancy: The Human Cost.
 • Young, H., Limbert, C., Mercer, J. and Thirlaway, K. (2011). Adolescents’ attitudes towards unprotected sex and pregnancy. All Wales Sexual Health Network Annual Conference. Teenage Pregnancy in Wales: Implications and Interventions.

Grantiau
 • National Institute for Social Care and Health Research (NISCHR) (2014) PhD funding. Improving Quality of Life after Spinal Cord Injury: intervention design and feasibility study.
 • Wales Office of Research and Development (WORD) (2010) PhD funding. Attitudes to Teenage Pregnancy
 • Wales Office of Research and Development (WORD) (2010) PhD funding. Investigation of the Optimum Requirements and Practical Possibilities for a Telephone Helpline for Patients with Anorexia Nervosa
 • British Academy – Small Research Grant (2000-01) Appraisal, coping and psychological well-being amongst military personnel undertaking unaccompanied military postings

 

Proffil

Mae Caroline yn Ddarllenydd mewn Seicoleg Iechyd a Galwedigaethol. Mae hi'n Seicolegydd Siartredig ac yn Gymrawd Cysylltiol y BPS. Mae hi'n aelod llawn o Adrannau Seicoleg Alwedigaethol a Seicoleg Iechyd BPS ac yn Brif Aelod o Gymdeithas Seicolegwyr Busnes. Mae Caroline yn aelod o Gymdeithas Seicoleg Iechyd Ewrop, mae'n Seicolegydd EuroPy Cofrestredig a wedi ei chofrestru trwy'r HCPC fel Ymarferydd mewn Seicoleg Iechyd a Galwedigaethol. Mae hi hefyd yn Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch.

Mae Caroline yn aelod o Bwyllgor Hyfforddi Seicoleg Iechyd Adran BPS a Grŵp Cyfeirio Cymwysterau QHP (Cam 2) yn ogystal â bod yn Asesydd ar gyfer cymhwyster cam 2 BPS mewn seicoleg iechyd. Mae Caroline yn Ddilyswr BPS ar gyfer y Dystysgrif Cymhwysedd mewn Profi Galwedigaethol, Asesydd wedi'i Wirio gan BPS ar gyfer y Dystysgrif Cymhwysedd mewn Profi Galwedigaethol ac yn ddefnyddiwr prawf seicometrig cymwysedig BPS ac yn ddeiliad y Dystysgrif Defnyddiwr Prawf Ewropeaidd (EFPA).

Mae diddordebau ymchwil Caroline yn canolbwyntio ar seicoleg iechyd mewn perthynas â defnyddio meddyginiaethau, ymddygiad yn gysylltiedig â bwyta, straen a lles yn y gweithle a phrofion seicometrig. Mae hi'n un o sylfaenwyr y Grŵp Seicoleg Iechyd mewn Defnydd Meddyginiaethau ac yn aelod o Grŵp Datblygu Ymchwil Anhwylder Bwyta a ariennir gan NISCHR ac mae'n cymryd rhan weithredol mewn ymchwil sy'n archwilio ymgysylltiad gweithwyr, lles, straen ac ymdopi.