Dr Clare Glennan

​​

Clare Glennan  Swydd: Darlithydd
 Ysgol: Ysgol Gwyddorau Chwaraeon ac Iechyd Caerdydd
 E-bost:   cglennan@cardiffmet.ac.uk  
 Ffôn: +44 5711
 Rhif Ystafell: D3.10


Addysgu

Arweinydd Modiwl
• Allgymorth a Lefel Sylfaen: SSF3001 Cyflwyno Seicoleg
• Israddedig: PSY 5006 Seicoleg Gymdeithasol 2
• Israddedig: Ymchwil ac Ystadegau PSY5002

Addysgu
• Seicoleg Gymdeithasol 1
• Materion Cyfoes 2 (Seicoleg Gadarnhaol)
• Goruchwyliaeth Israddedig • Seicoleg BSc (Anrh): Seicoleg Datblygiadol a Chymdeithasol

Cyhoeddiadau

Erthyglau cyhoeddedig

  • Glennan, C. & Mercer, J. (In Press) Incorporating a visual method into an interpretative phenomenological analysis (IPA) study: A practical guide. Qualitative Methods in Psychology Bulletin, Issue 25
Papurau Cynhadledd:
  • British Psychological Society, Qualitative Methods in Psychology Section Annual Conference 2012: The photograph speaks volumes: exploring the use of auto driven photo elicitation as a tool to enable communication between researcher and participant.
  • British Psychological Society Welsh Branch Conference Wrexham, 2015: Mature Students’ Experiential Accounts of the Influences of Past and Present Relational Social Processes When Entering Higher Education

 

Proffil

Mae DrClare Glennan yn Ddarlithydd o fewn yr Adran Seicoleg Gymhwysol. Ar lefel Israddedig mae ei phrif gyfrifoldebau addysgu mewn meysydd sy'n ymwneud â Seicoleg Gymdeithasol, Seicoleg Datblygiadol, Seicoleg Gadarnhaol ac Ymchwil ac Ystadegau. Mae Clare hefyd yn dysgu ar y Cwrs Sefydliad sy'n arwain at BSc Gwyddorau Cymdeithasol. Mae hi'n ymchwilydd ansoddol sydd ag arbenigedd mewn Dadansoddiad Ffenomenolegol Deongliadol (IPA) a dulliau Gweledol.

Mae diddordebau ymchwil Clare ym meysydd ymgysylltu a lles myfyrwyr aeddfed. Mae hi wedi ymrwymo i ehangu mynediad ac yn ddiweddar wedi datblygu modiwl achrededig: Cyflwyniad i Seicoleg y mae hi'n ei ddarparu ar hyn o bryd mewn amryw o ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf Cymru.

Mae Clare hefyd yn gweithio gyda Jenny Mercer a Deborah Clayton i archwilio i heneiddio'n iach a rôl gweithgareddau hamdden cymdeithasol.