Hafan>Astudio>Dyddiau Agored


CRWYDRO’R BRIFYSGOL

RHITH DEITHIAU
DRWY’R CAMPWS

Ewch ar daith i weld y cyfleusterau ar y campws, gan gynnwys mannau penodol i'r pynciau, mannau dysgu a chymdeithasu a'r llety sydd ganddon ni. *.

MYND AR Y DAITH

TAITH FIDEO 360 O’R NEUADDAU PRESWYL

Ewch ar daith fideo 360 gradd o’n neuaddau preswyl ar gampws Cyncoed a champws Plas Gwyn. Mae'n well gwylio hwn ar YouTube ar ffôn symudol.

GWYLIWCH AR YOUTUBE

CYFLEUSTERAU CHWARAEON

Gwyliwch 'Met from the Sky'(Y Met o’r Awyr)
a mynd ar daith awyr i gael gweld ein cyfleusterau chwaraeon ar
gampws Cyncoed.

GWYLIWCH AR YOUTUBE

*Sylwer bod ein Rhith Deithiau o'r campws yn cael eu diweddaru ar hyn o bryd. Fel y cyfryw, bydd cyfleusterau pellach ar gael gyda hyn.

Profiad Diwrnod Agored Rhithiol

Open Day Dates

Ewch i'n Profiad Diwrnod Agored Rhithiol
 DARGANFOD RHAGOR 

SGWRS FYW – CAIS AM FYNEDIAD

Admissions Live Chat

Ydych chi eisoes wedi gwneud cais a bod gennych gwestiwn am eich cais? Neu angen cyngor a chyfarwyddyd? Gall ein tîm
Mynediad eich helpu.
Gallwch sgwrsio gyda’r tîm ar y dde isod.

CWESTIYNAU MYNYCH AM DDYDDIAU AGORED

Open Day FAQ's

Ydych chi'n ansicr o ran pa gampws i'w fynychu ar gyfer ein Dyddiau Agored? Darllenwch ein Cwestiynau Mynych neu gysylltu â’r tîm ar opendays@cardiffmet.ac.uk 

DARLLEN Y CWESTIYNAU MYNYCH A’R MANYLION CYSYLLTU

DYDDIAU AR GYFER YMGEISWYR

Os ydych chi wedi gwneud cais i Brifysgol Met Caerdydd, efallai cewch chi wahoddiad i Ddiwrnod Ymgeiswyr sy'n benodol ar gyfer eich cwrs.

DARGANFOD RHAGOR

TEITHIAU
CAMPWS 

Ar gael drwy gydol y flwyddyn, mae'r Teithiau Campws yn cynnig cyfle i chi gael gweld
ein campysau a’n cyfleusterau cyffredinol.

 DARGANFOD RHAGOR 

ÔL-RADDEDIG A TAR

Mae ein digwyddiadau ar gyfer cyrsiau Ôl-radd a TAR yn cynnig cyfle i ddod i wybod rhagor
am astudiaeth Ôl-radd neu
hyfforddiant athrawon.

 DARGANFOD RHAGOR 

PAM DEWIS MET CAERDYDD?

 
Blogiau myfyrwyr
Astudio addysg gynradd gyda sac drwy gyfrwng y gymraeg: fy mhrofiad mor belled ar y cwrs

Astudio addysg gynradd gyda sac drwy gyfrwng y gymraeg: fy mhrofiad mor belled ar y cwrs

Os rydych chi’n naill ai’n dod allan o’r chweched dosbarth neu wedi newid eich meddwl, mae penderfynu ar eich gyrfa yn ymddangos i fod yn benderfyniad brawychus i’w wneud. Ar ôl gorffen fy astudiaethau chweched, dechreuais brentisiaeth fusnes a chadarnhaodd roedd gen i ddiddordeb i weithio yn y byd addysg.
Gweld mwy

Fy rôl fel swyddog y gymraeg yn y brifysgol
Fy rôl fel swyddog y gymraeg yn y brifysgol

Mewn pedwar gair disgrifia dy brofiad o fod yn Swyddog yr Iaith Gymraeg mor belled. Heriol, Hwylus, Ffodus a Gwerthfawrogol.
Beth yn union wyt ti’n gwneud fel Swyddog yr Iaith Gymraeg?
Fi yw ‘point of call’ y myfyrwyr am unrhyw broblemau ynglŷn ag astudio/byw …
Gweld mwy

Sut mae astudio Animeiddio ym Met Caerdydd yn fy mharatoi ar gyfer y gweithle
Sut mae astudio Animeiddio ym Met Caerdydd yn fy mharatoi ar gyfer y gweithle

Mae edrych yn ôl ar y tair mlynedd diwethaf o astudio yma ym Met Caerdydd wedi gwneud i mi sylweddoli faint o brofiadau da dwi wedi cael ac sut mae’r cwrs wedi bod yn baratoad gwych ar gyfer dyfodol yn y diwydiant animeiddio.
Gweld mwy