Hafan>Astudio>Dyddiau Agored

COVID-19: Cymuned Ddiogel.
Darllen mwy


CRWYDRO’R BRIFYSGOL

RHITH DEITHIAU
DRWY’R CAMPWS

Ewch ar daith i weld y cyfleusterau ar y campws, gan gynnwys mannau penodol i'r pynciau, mannau dysgu a chymdeithasu a'r llety sydd ganddon ni. *.

MYND AR Y DAITH

TAITH FIDEO 360 O’R NEUADDAU PRESWYL

Ewch ar daith fideo 360 gradd o’n neuaddau preswyl ar gampws Cyncoed a champws Plas Gwyn. Mae'n well gwylio hwn ar YouTube ar ffôn symudol.

GWYLIWCH AR YOUTUBE

CYFLEUSTERAU CHWARAEON

Gwyliwch 'Met from the Sky'(Y Met o’r Awyr)
a mynd ar daith awyr i gael gweld ein cyfleusterau chwaraeon ar
gampws Cyncoed.

GWYLIWCH AR YOUTUBE

*Sylwer bod ein Rhith Deithiau o'r campws yn cael eu diweddaru ar hyn o bryd. Fel y cyfryw, bydd cyfleusterau pellach ar gael gyda hyn.

Sgwrs gyda
Myfyrwyr
Met Caerdydd

Chat with Cardiff Met Students

Sut brofiad yw hi ym Met Caerdydd? Oes gennych chi gwestiwn am fywyd ym Met Caerdydd? Sgwrsiwch â’n Llysgenhadon Myfyrwyr i ddarganfod mwy.

SGWRSIO Â
MYFYRWYR 

SGWRS FYW
GYDA
DERBYNIADAU

Admissions Live Chat

Wedi gwneud cais eisoes a bod gennych gwestiwn am eich cais? Neu angen rhywfaint o gyngor ac arweiniad? Gall ein tîm Derbyn helpu.

Sgwrsiwch â’r tîm isod ar y dde.

DYDDIADAU DIGWYDDIADAU BYW GYDA THIMAU CWRS

Live Event Dates with Course Teams

Cyfres o sesiynau Holi ac Ateb Byw gyda thîmau cyrsiau israddedig ac ôl-raddedig o bob rhan o’r brifysgol ar ddyddiadau penodol.

GWELD DYDDIADAU
DIGWYDDIADAU BYW 


PRIFYSGOL Y FLWYDDYN YNG NGHYMRU 2021

Blogiau myfyrwyr
Astudio addysg gynradd gyda sac drwy gyfrwng y gymraeg: fy mhrofiad mor belled ar y cwrs

Astudio addysg gynradd gyda sac drwy gyfrwng y gymraeg: fy mhrofiad mor belled ar y cwrs

Os rydych chi’n naill ai’n dod allan o’r chweched dosbarth neu wedi newid eich meddwl, mae penderfynu ar eich gyrfa yn ymddangos i fod yn benderfyniad brawychus i’w wneud. Ar ôl gorffen fy astudiaethau chweched, dechreuais brentisiaeth fusnes a chadarnhaodd roedd gen i ddiddordeb i weithio yn y byd addysg.
Gweld mwy

Fy rôl fel swyddog y gymraeg yn y brifysgol
Fy rôl fel swyddog y gymraeg yn y brifysgol

Mewn pedwar gair disgrifia dy brofiad o fod yn Swyddog yr Iaith Gymraeg mor belled. Heriol, Hwylus, Ffodus a Gwerthfawrogol.
Beth yn union wyt ti’n gwneud fel Swyddog yr Iaith Gymraeg?
Fi yw ‘point of call’ y myfyrwyr am unrhyw broblemau ynglŷn ag astudio/byw …
Gweld mwy

Sut mae astudio Animeiddio ym Met Caerdydd yn fy mharatoi ar gyfer y gweithle
Sut mae astudio Animeiddio ym Met Caerdydd yn fy mharatoi ar gyfer y gweithle

Mae edrych yn ôl ar y tair mlynedd diwethaf o astudio yma ym Met Caerdydd wedi gwneud i mi sylweddoli faint o brofiadau da dwi wedi cael ac sut mae’r cwrs wedi bod yn baratoad gwych ar gyfer dyfodol yn y diwydiant animeiddio.
Gweld mwy