Hafan>Astudio>Diwrnodau Agored

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Prifddinas cofleidiad cynnes, gwenau disglair. Prifddinas nid oes y fath beth â chwestiwn gwirion. Prifddinas, ew, mae hynny’n ddiddorol, o un cwpanaid arall o goffi, o sgyrsiau a allai bara drwy’r dydd os nad ydym yn ofalus. Prifddinas: ie, gobeithio eich gweld eto yn fuan

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle perffaith i chi ddarganfod mwy am y cwrs y mae gennych ddiddordeb ynddo, siarad â thiwtoriaid a myfyrwyr y cwrs a mynd o amgylch ein cyfleusterau, llety a champysau. Mae hefyd yn rhoi’r cyfle perffaith i chi ymweld â Chaerdydd a dod i adnabod ein dinas wych.


Diwrnodau Agored Israddedig​​

Mae cofrestru nawr AR AGOR ar gyfer ein Diwrnodau Agored israddedig ar y dyddiadau canlynol:

Dydd Sadwrn 15 Mehefin 20​24​

Dydd Sadwrn 12 Hydref 2024

Dydd Sadwrn 9 Tachwedd 2024


Dilynwch y ddolen isod i gofrestru.

ARCHEBU DIWRNOD AGORED ISRADDEDIG

Teithiau Campws

​​Dewch i’n gweld ar un o’n teithiau campws dan arweiniad llysgenhadon myfyrwyr. Cofrestrwch ar y ddolen isod.

ARCHEBU TAITH CAMPWS

Diwrnodau Ymgeiswyr Israddedig

Rhagor o wybodaeth​

DIWRNODAU YMGEISWYR​

Mae ein Llysgenhadon Myfyrwyr yn siarad â chi am yr hyn i'w ddisgwyl o Ddiwrnod Ymgeiswyr a pham y dylech ymweld. I archebu, e-bostiwch applicantdays@cardiffmet.ac.uk​

Nod ein Diwrnodau Ymgeiswyr yw rhoi cipolwg manylach i chi ar y cwrs yr ydych wedi gwneud cais amdano a chael blas o'r hyn i'w ddisgwyl pan fyddwch yn astudio gyda ni.

Ar ôl i chi wneud cais, bydd ein tîm ​Derbyniadau​ yn cysylltu â chi a byddwch yn cael eich gwahodd i fynychu dyddiad penodol. Ar gyfer y mwyafrif o'n cyrsiau israddedig, efallai y bydd mwy nag un dyddiad ar gael. Pan gewch wahoddiad, disgwylir i chi fynychu diwrnod yr ymgeisydd/cyfweliad i ddangos eich ymrwymiad i wneud cais am y cwrs.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn ynglŷn â Dyddiau Ymgeiswyr neu Gyfweliadau, cysylltwch â’n tîm drwy anfon e-bost at applicantdays@cardiffmet.ac.uk ​neu drwy Sgwrs Fyw/Live Chat ar y tudalennau hyn.

Archwilio

Nid yw dewis prifysgol yn ymwneud â’ch cwrs yn unig, byddwch hefyd eisiau gweld lle y gallech fod yn treulio blynyddoedd nesaf eich bywyd. Archwiliwch ein prifddinas wych a’n cyfleusterau chwaraeon isod​.

DARGANFYDDWCH EIN DI​NAS

Darganfyddwch Gaerdydd, ein prifddinas wych a lle gwych i alw’n gartref

CYFLEUSTERAU CHWARAEON

Ewch ar daith o’r awyr o’n cyfleusterau chwaraeon ar Gampws Cyncoed