Hafan>Astudio>Dyddiau Agored


Diwrnodau Agored Israddedig

Rydym yn falch o gyhoeddi bod cofrestru nawr AR AGOR ar gyfer ein Diwrnodau Agored israddedig ar gyfer y dyddiadau canlynol.
Dilynwch y ddolen isod i gofrestru.

Dydd Sadwrn, 01 Gorffennaf 2023
Dydd Sadwrn, 07 Hydref 2023
Dydd Sadwrn, 04 Tachwedd 2023

ARCHEBU DIWRNOD AGORED ISRADDEDIG


Yn y misoedd nesaf, byddwn yn cynnal diwrnodau ymgeisio ar gyfer myfyrwyr sydd wedi gwneud cais am gyrsiau israddedig sy’n dechrau ym mis Medi 2023. Gwiriwch eich e-bost am wahoddiadau a manylion pellach.

Diwrnodau Agored Ôl-raddedig

Eisiau darganfod mwy am astudio ar gyfer gradd Meistr Ôl-raddedig ym Met Caerdydd.
Archebwch eich lle ar un o’n Diwrnodau Agored Ôl-raddedig isod.

Dydd Sadwrn, 01 Gorffennaf 2023
Dydd Sadwrn, 07 Hydref 2023
Dydd Sadwrn, 04 Tachwedd 2023

ARCHEBU DIWRNOD AGORED ÔL-RADDEDIG

Nodwch. Cynhelir y digwyddiadau hyn ar yr un diwrnod â’n Diwrnodau Agored Israddedig.

Teithiau Campws

Os hoffech chi ymweld â’n campws am daith campws gydag un o’n llysgenhadon myfyrwyr cyn y Diwrnod Agored, cofrestrwch ar y ddolen isod.

ARCHEBU TAITH CAMPWS

Archwilio

'Nid yw dewis prifysgol yn ymwneud â’ch cwrs yn unig, byddwch hefyd eisiau gweld lle y gallech fod yn treulio blynyddoedd nesaf eich bywyd - dod o hyd i'ch cartref oddi cartref. Archwiliwch ein llety, cyfleusterau chwaraeon a'n prifddinas wych isod.'

DARGANFYDDWCH EIN DINAS

Darganfyddwch Gaerdydd, ein prifddinas wych a lle gwych i alw’n gartref.

TAITH FIDEO 360 O’N NEUADDAU

Ewch ar daith fideo 360 gradd dywysedig o’n neuaddau yn Cyncoed a Plas Gwyn.

I’w gweld yn orau ar ffôn symudol trwy YouTube

CYFLEUSTERAU CHWARAEON

Ewch ar daith o’r awyr o’n cyfleusterau chwaraeon ar Gampws Cyncoed.