Hafan>Astudio>Diwrnodau Agored

​Prifddinas cofleidiad cynnes, gwenau disglair. Prifddinas nid oes y fath beth â chwestiwn gwirion. Prifddinas, ew, mae hynny’n ddiddorol, o un cwpanaid arall o goffi, o sgyrsiau a allai bara drwy’r dydd os nad ydym yn ofalus. Prifddinas: ie, gobeithio eich gweld eto yn fuan

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle perffaith i chi ddarganfod mwy am y cwrs y mae gennych ddiddordeb ynddo, siarad â thiwtoriaid a myfyrwyr y cwrs a mynd o amgylch ein cyfleusterau, llety a champysau. Mae hefyd yn rhoi’r cyfle perffaith i chi ymweld â Chaerdydd a dod i adnabod ein dinas wych.


Diwrnodau Agored Israddedig

Rydym yn falch o gyhoeddi bod cofrestru nawr AR AGOR ar gyfer ein Diwrnodau Agored israddedig ar gyfer y dyddiadau canlynol.
Dilynwch y ddolen isod i gofrestru.

Dydd Sadwrn, 07 Hydref 2023
Dydd Sadwrn, 04 Tachwedd 2023

ARCHEBU DIWRNOD AGORED ISRADDEDIG

Teithiau Campws

​​Dewch i’n gweld ar un o’n teithiau campws dan arweiniad llysgenhadon myfyrwyr. Cofrestrwch ar y ddolen isod.

ARCHEBU TAITH CAMPWS

Gwneud cais i Met Caerdydd? Dysgwch fwy am ein Diwrnodau Ymgeisio a Chyfweliadau.

Diwrnodau Agored Ôl-raddedig

Mae cofrestru ar gyfer ein digwyddiadau Ôl-raddedig bellach ar agor.
Llenwch y ffurflen isod i gofrestru ar gyfer un o’n digwyddiadau.

Noson Agored TAR – Dydd Mawrth 14 Tachwedd 2023
Wythnos Gwybodaeth Ôl-raddedig Ar-lein – Yr wythnos sy’n dechrau 19 Chwefror 2024​

ARCHEBU DIWRNOD AGORED ÔL-RADDEDIG

Archwilio

Nid yw dewis prifysgol yn ymwneud â’ch cwrs yn unig, byddwch hefyd eisiau gweld lle y gallech fod yn treulio blynyddoedd nesaf eich bywyd – dod o hyd i’ch cartref oddi cartref. Archwiliwch ein llety, cyfleusterau chwaraeon a’n prifddinas wych isod.

DARGANFYDDWCH EIN DINAS

Darganfyddwch Gaerdydd, ein prifddinas wych a lle gwych i alw’n gartref

CYFLEUSTERAU CHWARAEON

Ewch ar daith o’r awyr o’n cyfleusterau chwaraeon ar Gampws Cyncoed