Dr Delyth James

​​​

Delyth James  Swydd: Prif Ddarlithydd, Seicoleg Iechyd (cydlynydd REF, Gwyddorau Iechyd)
 Ysgol: Ysgol Gwyddorau Chwaraeon ac Iechyd Caerdydd
 E-bost:   dhjames@cardiffmet.ac.uk  
 Ffôn: +44 (0) 29 2041 6526
 Rhif Ystafell: D3.10A / D2.04B

Addysgu

Arweinydd Modiwl
• Sgiliau ar gyfer Gyrfa mewn Ymchwil [MRes; PhD]

Addysgu
• Modiwlau israddedig: Llythrennedd Seicolegol (ar gyfer myfyrwyr Cymraeg); Gwaith, Gwirfoddoli a Seicoleg Gymhwysol; Seicoleg Iechyd [BSc (Anrh) Seicoleg]
• Modiwlau ôl-raddedig: Cyfathrebu yng Nghyd-destun Gofal Iechyd [MSc mewn Seicoleg Iechyd]; Newid Ymddygiad Iechyd [MSc mewn Seicoleg Iechyd]

Goruchwylio Israddedigion
• BSc (Anrh) - Seicoleg: MSc Seicoleg Iechyd
• BSc Gofal Iechyd Cyflenwol

Goruchwylio Ôl-raddedigion
• MSc mewn Seicoleg Iechyd
• Gradd Feistr mewn Dulliau Ymchwil Iechyd a Gwyddor Gymdeithasol [MRes]

Goruchwylio Graddau Ymchwil
• 2018 - Jen Ward, ymyrraeth Seicoleg Gadarnhaol mewn lleoliad fferyllfa gymunedol
• 2014 - Fadya Al-Hamadani, Ffactorau sy'n effeithio ar weinyddu meddyginiaethau mewn cartrefi gofal yn ddiogel, PhD (Prifysgol Caerdydd)
• 2002 - 2005 Rauja Abdel Tawab, Datblygu a dilysu'r fframwaith ymgynghori sy'n gysylltiedig â meddyginiaethau (MRCF), PhD (Prifysgol Brighton)

Arall:
• Aelod o Bwyllgor Moeseg yr Adran Seicoleg Gymhwysol
• Darlithydd Gwadd ar gyfer MSc mewn Ymchwil Glinigol, Prifysgol Caerdydd

Arholwr Allanol:
• 2014 - MSc mewn Ymarfer Fferylliaeth Glinigol, Prifysgol Canolbarth Sir Gaerhirfryn (UCLAN)
• 2015 - MSc mewn Ymarfer Fferylliaeth Gyffredinol, Prifysgol East Anglia (UEA)
• 2016 - Addysg Iechyd Lloegr (HEE), Llundain a De Ddwyrain, Fferyllydd Cyn-gofrestrol, asesiadau OSCE

Arholiadau viva voce PhD
• Coleg Prifysgol Llundain (UCL), Prifysgol Llundain (x4)
• Prifysgol Caerfaddon.
• Prifysgol Manceinion
• Prifysgol Nottingham
• Prifysgol John Moore Lerpwl
• Prifysgol Bradford
• Prifysgol Aberdeen
• Coleg y Brenin Llundain (KCL), Prifysgol Llundain (x2)

Ymchwil

Mae diddordebau ymchwil Delyth yn cylchdroi o amgylch seicoleg ymddygiad cleifion ac ymarferwyr sy'n sail i'r defnydd o feddyginiaethau a sgiliau ymgynghori. Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn deall credoau’r claf am feddyginiaethau a sut y gellir mynd i’r afael â’r rhain yn ystod yr ymgynghoriad. Mae profiad helaeth Delyth o addysgu yn y maes hwn yn cael ei lywio'n fawr gan ymchwil sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Mae Delyth yn gyd-sylfaenydd y grŵp 'Seicoleg Iechyd a Defnyddio Meddyginiaethau'. Mae'n Gymrawd yr Academi Addysg Uwch (AAU) ac wedi dal rolau Arholwr Allanol / Cynghorydd Arbenigol ar gyfer rhaglenni Meistr mewn nifer o wahanol Sefydliadau Addysg Uwch (SAUau). Mae Delyth yn Aelod o Banel Fframwaith Rhagorol Ymchwil Ysgol Gwyddorau Iechyd Caerdydd, a chydlynydd REF ar gyfer Gwyddorau Iechyd.

Cyhoeddiadau

Erthyglau cyhoeddedig
 • Kember J, Hodson K, James DH (2017). The public’s perception of the role of Community Pharmacists in Wales. International Journal of Pharmacy Practice. DOI:10.1111/ijpp.12375
 • James, D.H., Mantzourani, E., Porter-Floyd, G. (2017). Pharmacy students’ reflections on a ‘mock medicines’ activity: Exploring intentional and unintentional nonadherence. Pharmacy Education, 2017; 17 (1) 1 - 7
 • Allman, M.,James, D.H., McRae, D. (2016). The redistribution of medicines: could it become a reality? International Journal of Pharmacy Practice. DOI 10.1111/ijpp.12275
 • Warburton J, Hodson KL & James DH (2014). Antibiotic intravenous to oral switch guidelines: Barriers to adherence and possible solutions. International Journal of Pharmacy Practice. DOI: 10.1111/ijpp.12086.
 • Abdel-Tawab R, James DH, Fichtinger A, Clatworthy J, Horne R & Davies G (2011). Development and validation of the Medication-Related Consultation Framework (MRCF). Patient Education and Counselling. 83 (3): 451-7.
 • French DP & James DH (2008). Reasons for the use of mild analgesics among English students. Pharmacy World & Science. Vol 30 (1): 79-85.
 • James DH & French DP (2008). The development of the Self-Medicating Scale (SMS): a scale to measure people’s beliefs about self-medication. Pharmacy World & Science. 30: 794-800.
 • James DH, Hatten S, Roberts D, John DN (2008). Identifying criteria for assessing the quality of medicines use review referral documentation by community pharmacists. International Journal of Pharmacy Practice. 16 (6) 365-374.
 • Mackellar A, Ashcroft DM, Bell D, James DH & Marriott J (2007). Criteria for the assessment of pharmacy students’ communication skills with patients: A Delphi consultation study. American Journal of Pharmaceutical Education. Vol 71: (3); 50 -55.
 • French DP, James DH, Horne R, Weinman J (2005). Causal beliefs and behaviour change post-myocardial infarction: How are they related? British Journal of Health Psychology. Vol 10, 167-182.
 • Joseph A, Dean Franklin B, James D (2004). An evaluation of a hospital-based patient medicines information help line. Pharm J. Vol 272, p126-129.
 • Otter SJ, Robinson CJ, James D, Allen MC, Davies JG, Stew G (2003). An evaluation of an interdisciplinary joint clinical placement between podiatry and pharmacy students. Pharmacy Education. Vol 3(4), p253-260.
 • James D, Beaumont S, Carter S, Davies G (2002). A framework for assessing the CPD needs of community pharmacists. Pharmacy Education. Vol 2, No.2, p63-68
 • James D, Nastasic S, Horne R & Davies G (2001). The design and evaluation of a simulated-patient teaching programme to develop the consultation skills of undergraduate pharmacy students. Pharmacy World & Science, Vol 23(6): 212-216.
 • Horne R, James D, Petrie K, Weinman J & Vincent R (2000). Patients' interpretation of symptoms as a cause of delay to reach hospital in acute MI. Heart, Vol 83, No 4, p388-393.

Penodau mewn llyfrau
 • James DH & Patel J (2015). Cardiovascular Cases: Deep Vein Thrombosis (DVT) and warfarin. In Francis SA, Smith F, Malkinson J, Constanti A & Taylor K (Eds). Integrated Pharmacy Case Studies. Pharmaceutical Press, London.
 • James D & Horne R (2000). The role of patients' perceptions of illness in care-seeking behaviour. In: Gard P (Ed). A Behavioural Approach to Pharmacy Practice. Blackwells Science. Chapter 5.

Adroddiadau
 • James DH, Lewis J, Argent F, Westcombe S (2017). A Scoping Exercise to Identify the Attributes Required of a Pharmacy Research Lead Role for Health Boards in Wales. Commissioned by PRIME Centre Wales (Wales Centre for Primary and Emergency Care Research) and NHS Wales, Chief Pharmacist Group on behalf of Pharmacy Research Wales Implementation Group.
 • Griffiths C, James DH, Limbert C (2016). Effectiveness of Interventions to Increase Adherence to Medication Amongst Individuals with Low Health Literacy: A Systematic Review. Commissioned by Cwm Taf University Health Board.
 • Al-Hamadani F, Kember J, James DH, Manzourani E & Smith M. (2015). Telehealth Enabled Medicines Management for Care Home Residents. [An evaluation in partnership with Beacon-Digital Health]. A report for Welsh Government.
 • Hodson KL, Blenkinsopp A, Cohen D, Longley M, James DH et al. 2014. Evaluation of the Discharge Medicines Review (DMR) Service. Report to Community Pharmacy Wales. [online] http://www.cpwales.org.uk/Contractors-Area/Pharmacy-Contact---Services/DMR/DMR-Evaluation_Final-Report_13082014.aspx
 • James DH, Lambat Z & John DN. (2008) Evaluation of the Pharmacist Leadership Programme for Wales. Report to the Welsh Committee for the Professional Development of Pharmacy (WCPDP) via Royal Pharmaceutical Society of GB (Wales Office), Welsh Assembly Government (WAG) and National Leadership and Innovation Agency for Health (NLIAH).
 • James DH, Lambat Z & John DN (2008). Pharmacists’ and pharmacy technicians’ views on the value of feedback on CPD records submitted to the RPSGB for review: Phase 3. Report to RPSGB, ISBN 97809489173974.
 • James DH, John DN & Thomas R (2007). A scoping exercise to identify barriers and facilitators to the delivery of the MUR service in Community Pharmacies in Wales. Report to the Welsh Assembly Government (WAG): ISBN 0948917318.
 • James DH, John DN, Hughes L, Davies M, Roberts D (2006). A systematic evaluation of pharmacists' views on the RPSGB's draft CPD feedback report: A novel study design handbook. ISBN 0948917318
 • James DH, John D, Hughes L, Dewdney R, Temple D, Davies M, Roberts D (2005). Review of Pharmacists’ CPD records and provision of feedback by the RPSGB, Report to the Royal Pharmaceutical Society of Great Britain (RPSGB).
 • James D, Nosek S, Fleming G, Lea R (2002). Assessing the training needs of pharmacy staff working in Primary Care Trusts: A mapping and scoping exercise, Project Report to Kent, Surrey, Sussex Workforce Confederation.
 • Davies G, James D, Beaumont S, Carter S (2001). Addressing the CPD needs of Community Pharmacists. Project Report to East Sussex, Brighton & Hove Health Authority.

Crynodebau cyfnodolion
 • Hanrahan J, Mantzourani E, Lehnbom EC, James DH (2017). Differences in UK and Australian pharmacy undergraduate students' reflections on a medication adherence teaching activity. International Journal of Pharmacy Practice XX, X (presented as a poster at Pharmacy Education Conference, Prato, Italy).
 • James D, Mantzourani E (2016). Preparing Undergraduate Pharmacists for Practice: Supporting Patient Adherence to Medication. European Health Psychologist 18 (S), 967 (presented as a poster at European Health Psychology and Division of Health Psychology Joint Conference, Aberdeen, Scotland).
 • Lehnbom E, Mantzourani E, James D, Smith L, Hanrahan J (2016). An evaluation of students' self-reporting of adherence to medicines using a ‘mock medicines’ teaching technique. International Journal of Pharmacy Practice 24, 18 (presented as a poster at Pharmacy Education Conference, Prato, Italy).
 • Mantzourani E, Smith M, Al-Hamadani F, Safaei H, James D (2016). Capturing Medicines Waste Data in Care Home Settings – Can We Get it Right? International Journal of Pharmacy Practice 24 (S3), pp.22-104 DOI: 10.1111/ijpp.12289. (presented as a poster at the Royal Pharmaceutical Conference, Birmingham).
 • Al-Hamadani F, Mantzourani E, Smith M, James D (2016). A Retrospective Analysis of Medicines Administration Records to Quantify Medicines Related Issues. International Journal of Pharmacy Practice 24 (S3), pp.22-104 DOI: 10.1111/ijpp.12289 (presented as a poster at the Royal Pharmaceutical Conference, Birmingham).
 • McRae D, Allman M, James DH (2015). The redistribution of patient returned prescription medicines: what’s stopping us? International Journal of Pharmacy Practice, Volume 23: Supplement 2: 56 (presented as a poster at the Royal Pharmaceutical Conference, Birmingham).
 • Mantzourani E, Potter Floyd G, Takhar A, James DH (2015). ‘Stepping in to the patient’s shoes’: pharmacy students’ views on medication adherence. Pharmacy Education 15 (1) 207 (also presented at Pharmacy Education Conference, Prato, Italy (and People’s Poster Prize winner).
 • James DH, Thomas S & French D (2014). Development of a patient self-medication scale (SMS) for coughs, colds and flu. International Journal of Pharmacy Practice, Volume 22: Supplement 1: 40 (presented as a poster at the Health Services Research and Pharmacy Practice Conference, Aberdeen).
 • James DH, Noor R (2014). The Public’s Views about Registration with a Community Pharmacy: A Qualitative Study. International Journal of Pharmacy Practice. Volume 22, Issue Supplement S2, pages 23–106.
 • Hodson KL, James DH, Hughes, Blenkinsopp A, Cohen D, Longley M and Smith M (2014). Evaluation of the Discharge Medicines Review Service in Wales: Community and Hospital Pharmacists’ Views. International Journal of Pharmacy Practice. Volume 22, Issue Supplement S2, pages 23–106.
 • Hodson KL, Blenkinsopp A, Cohen D, Longley M, Alam FM, Davies P, Hughes ML, James DH, O’Brien C, Smith M1, Turnbull L (2014). Evaluation of the Discharge Medicines Review Service in Wales: Content Analysis of Discharge Medicines Reviews. International Journal of Pharmacy Practice. Volume 22, Issue Supplement S2, pages 23–106.
 • James DH, John M & Kinnersley P. The design of an inter-professional, student-centred approach to the teaching and learning of medication-related consultations skills. Learning and Working Together to Improve Safety through better Prescribing, (2013) Cardiff University School of Medicine and Cardiff School of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences ISBN 978-1-906644-59-8 p41.
 • James DH, Rafiq S, Hodson K, Esufali N. An inter-professional approach to the teaching and assessment of consultation skills for non-medical prescribers. Learning and Working Together to Improve Safety through better Prescribing, (2013) Cardiff University School of Medicine and Cardiff School of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences ISBN 978-1-906644-59-8 p42.
 • James DH & Evans L (2013). Measuring patient’s self-medicating beliefs and behaviours in response to symptoms of cough, cold or flu: A qualitative study. International Journal of Pharmacy Practice, Volume 21: Supplement 2: 55 (presented as a poster at the Royal Pharmaceutical Society Conference, Birmingham).
 • Kember J, Hodson K & James DH (2013) Public perception of community pharmacy: A qualitative study. International Journal of Pharmacy Practice, Volume 21: Supplement 2: 50 (presented as a poster at the Royal Pharmaceutical Society Conference, Birmingham).
 • Pugh-Jones J & James DH (2013). Factors affecting patient adherence to eye-drop medication in a rural setting. International Journal of Pharmacy Practice, Volume 21: Supplement 2: 71 (presented as a poster at the Royal Pharmaceutical Society Conference, Birmingham).
 • Milbourne C & James DH (2012) The Use of Monitored Dosing systems (MDSs) in patients with learning disabilities. International Journal of Pharmacy Practice, Volume 20: Supplement 2: 44 (presented as a poster at the Royal Pharmaceutical Society (RPS) Conference, Birmingham).
 • James DH & Miles R (2012) Engagement with CPD: Can the Theory of Planned Behaviours be used to describe pharmacists’ attitudes? International Journal of Pharmacy Practice, Volume 20: Supplement 2: 49 (presented as a poster at the Royal Pharmaceutical Society (RPS) Conference, Birmingham).
 • Wood N & James DH (2010) Chlamydia Testing in Community Pharmacy. International Journal of Pharmacy Practice, Volume 18: Supplement 2: 49 (presented as a poster at the Pharmaceutical Society Conference, Imperial College, London).
 • John DN & James DH (2009). Mixing methods: an iterative evaluation of the RPSGB’s CPD feedback report and process. International Journal of Pharmacy Practice, Vol 17 Supplement 1: A20.
 • John DN, Shah J, James DH & Donavon M (2009). An exploratory study of issues relating to non-prescription medicines and supplements arising from Medicines Use Reviews (MURs) International Journal of Pharmacy Practice, Supplement 2: B45 (presented as a poster at the British Pharmaceutical Conference, Manchester)
 • Lambat Z, James DH & John DN (2009). Views about the feedback relating to CPD records submitted to the RPSGB. International Journal of Pharmacy Practice, Supplement 2: B84 (presented as a poster at the British Pharmaceutical Conference, Manchester).
 • Lambat Z, John DN & James DH (2009). Evaluation of the Pharmacy Leadership Programme for Wales. International Journal of Pharmacy Practice, Supplement 2:B85 (presented as a poster at the British Pharmaceutical Conference, Manchester).
 • James DH, Birch VM & John DN (2009). Pharmacists’ Views about the Medicines Use Review (MUR) accreditation process. International Journal of Pharmacy Practice, Supplement 2:B89 (presented as a poster at the British Pharmaceutical Conference, Manchester).
 • Kumwenda L & James DH (2008). Development and evaluation of a Community Pharmacy based Medicines Use Review service targeted at asthma patients. International Journal of Pharmacy Practice, 16: Supplement; A37 (presented as a poster at Health Services and Pharmacy Practice Research Conference, Liverpool).
 • James DH & French DP (2008). The Self-Medicating Scale (SMS): Development and relationship to self-care behaviours in response to acute pain. Psychology & Health, 23: Supplement 1; 152.
 • James DH, Thomas R, Roberts D, John DN (2007). General Practitioners’ views about the medicines use review (MUR) service. International Journal of Pharmacy Practice, 15: Supplement 2; R57 (presented as a poster at the British Pharmaceutical Conference, Manchester).
 • Thomas R, James DH, John DN (2007). A critique of the Medicines Use Review (MUR) paperwork - is it fit for purpose? International Journal of Pharmacy Practice, 15: Supplement 2; B80 (presented as a poster at the British Pharmaceutical Conference, Manchester).
 • Richards CEL & James DH (2007). Prison staff views about the management of methadone. International Journal of Pharmacy Practice, 15: Supplement 2; B78 (presented as a poster at British Pharmaceutical Conference, Manchester).
 • James D, Hatten S & Roberts D (2006). The development of quality indicators for evaluating pharmacists’ referral skills following a medicines use review (MUR). International Journal of Pharmacy Practice, 14:R27 (presented as a poster at British Pharmaceutical Conference, Manchester).
 • Abdel-Tawab R, Davies J.G., Horne R and James D (2005). Evaluating pharmaceutical consultations: A validation of the Medication-Related Consultation Framework (MRCF)’. International Journal of Pharmacy Practice, 13:R27.
 • James D, Davies G, Allen M, Otter S, Robinson C (2002). A multi-disciplinary approach to teaching clinical skills to undergraduate pharmacy and podiatry students. Pharmacy Education, Vol 1(3), p189.
 • James D, Davies G, Beaumont S, Carter S (2001). Addressing the CPD needs of community pharmacists. Pharmacy Education, Vol 1(3): p190.
 • James D, MacAdam A, Nastasic S, Horne R & Davies G (2000). A simulated-patient teaching programme to develop the consultation skills of undergraduate pharmacy students. ESCP conference proceedings Pharmacy World & Science, Vol 20(3): 212.

Cyflwyniadau cynhadledd
 • James DH & Deslandes R (2017). A Behaviour Change Learning Activity for Undergraduate Students. Division of Health Psychology Conference. Cardiff, UK.
 • Alves A, Green S, James DH (2017). Pharmacist de-prescribing in care homes. Care Homes Symposium. Somerset Clinical Commissioning Group (CCG).
 • Hadland R, Lawrance R, Masri K, Ruiz Canela P, Williams A, Oldfield M, Welstand J, Higman James D (2017). Community pharmacists identifying worsening heart failure symptoms, using novel symptom screening. Heart Failure 2017: 4th World Congress on Acute Heart Failure, Paris, France.
 • Mantzourani E, Lehnborn EC, Smith L, Hanrahan J, James DH (2017). Differences in UK and Australian pharmacy undergraduate students' reflections on a medication adherence teaching activity. Pharmacy Education Symposium, Prato, Italy.
 • James DH, Deslandes, R & Smith P (2016). Undergraduate Pharmacy Students’ Engagement with a behaviour Change Learning Activity. UK Society for Behavioural Medicine (UKSBM), 12th Annual Scientific Meeting. Complex Interventions in a Complex World: Applications of Behavioural Medicine. Cardiff. ISBN 978-0-9931498-1-8.
 • James D, Price-Davis R, Mcrae D, Hughes N, Evans A (2016). The redistribution of patient returned prescription medicines: What do patients think? UK Society for Behavioural Medicine (UKSBM), 12th Annual Scientific Meeting. Complex Interventions in a Complex World: Applications of Behavioural Medicine. Cardiff. ISBN 978-0-9931498-1-8 (poster presentation).
 • Mantzourani E, Smith M, Al-Hamadani F, James DH (2016). Capturing Medicines Waste Data in Care Home Settings - Can We Get it Right? Royal Pharmaceutical Society (RPS) Conference, Birmingham, UK.
 • Al-hamadani F, Mantzourani E, James DH & Smith M (2016). The Pharmacist’s role in supporting the safe and effective use of medicines in care homes – an exploration of pharmacist interventions. Inter-Professional Education Conference, Cardiff.
 • Smith M, Mantzourani E, Alhamadani F, James DH (2016). A retrospective analysis of Medicines Administration Records to quantify medicines related issues in care homes. Health Services Research and Pharmacy Practice Conference, Reading, UK.
 • Hadland R, James DH, Masri K, Ruiz Canela P, Williams A, Oldfield M (2016). Community Pharmacy-based heart failure screening programme: A feasibility study. Health Services Research and Pharmacy Practice Conference, Reading, UK.
 • Hanrahan J, Lehnbom E, Mantzourani E, James DH (2016). An evaluation of students’ self-reporting of adherence to medicines using a ‘mock-medicines’ teaching technique. International Social Pharmacy Workshop, Aberdeen, 19th -22nd July 2016.
 • Hadland R, James DH, Masri K, Ruiz Canela P, Williams A, Oldfield M (2016). Community Pharmacy-based heart failure screening programme: A feasibility study. Health Services Research and Pharmacy Practice Conference, Reading, 7-8th April 2016.
 • Mcrae D, Altman M, James DH (2015). The redistribution of patient returned prescription medicines: Could this be a reality? Cwm Taf University Health Board Annual Research & Development Conference (26th November, 2016).
 • James DH, Jones E, Hughes ML, Jones A (2014). Welsh medium provision in Pharmacy Education. Annual Learning and Teaching Conference – Academic Support: Enabling Students. Cardiff University.
 • Lawson A, James DH & Hodson KL (2014). The feasibility of a specialist pharmacist-led medicines optimisation clinic for patients with heart failure. Joint UK Clinical Pharmacists Association (UKCPA) / Guild of Hospital Pharmacists (GHP) 10th joint national conference, Manchester.
 • James DH & Davies R (2014) Undertaking and Recording CPD: Can the Theory of Planned Behaviour Explain Pharmacists' Engagement? 10th International Life Long Learning in Pharmacy Conference, Florida, USA.
 • James DH, Griffiths E & Davies JG (2014). The Medication Related Consultation Framework (MRCF) as a development tool for Pharmacists. 10th International Life Long Learning in Pharmacy Conference, Florida, USA.
 • James DH, Cozens G, Davies G (2013). The impact of a consultation skills teaching programme on pharmacy students’ learning. Pharmacy Education Symposium, Prato, Italy.
 • Milbourne C & James DH (2012). The Use of Monitored Dosing systems (MDSs) in Patients with Learning Disabilities. RPS Wales Medicines Safety Conference.
 • John DN & James DH (2009). Mixing methods: An iterative evaluation of the RPSGB’s CPD feedback report and process. Health Services Research and Pharmacy Practice Conference, Brighton.
 • Thomas R, John DN, Roberts D & James DH (2007). Barriers and facilitators to the delivery of medicines use review (MUR) services in community pharmacies in Wales. Health Services Research & Pharmacy Practice Conference, Keele.
 • James DH & Brookes A (2007). Community Pharmacists’ Perceived Learning Needs to Deliver the New Pharmacy Contractual Framework in Wales. International Life Long Learning in Pharmacy Conference, Hertfordshire, UK.
 • James DH & Davies M (2007). The use of a competency framework to support reflection and continuing professional development (CPD) as part of the Welsh School of Pharmacy’s Postgraduate Diploma in Community Pharmacy. Life Long Learning Conference, Hertfordshire.
 • James DH, John DN, Hughes ML, Davies M & Roberts D (2006). The use of three qualitative methods to evaluate pharmacists’ views about the RPSGB’s pilot CPD feedback system. Health Services Research & Pharmacy Practice Research Conference, Bath
 • Abdel-Tawab R, James D H, Horne R & Davies J G (2006). Consultations skills training: A model for pharmacy practice. European Society of Clinical Pharmacy, Vienna.
 • Abdel-Tawab R, Davies JG, Horne R and James DH (2005). Evaluating pharmaceutical consultations: A validation of the Medication-Related Consultation Framework (MRCF)’. British Pharmaceutical Conference, Manchester.
 • Abdel Tawab R, James DH, Davies JG, Horne R (2005). Better patient consultations. London, Eastern and South East NHS Clinical Pharmacy Network, London.
 • Abdel-Tawab R, James D, Davies JG, Horne R (2004). Evaluating pharmaceutical consultations: The development of a medication-related consultation framework. Health Services Research & Pharmacy Practice Conference, London.
 • James D, Cronin C, Horne R (2003). Health care professionals’ views about medicines in general: a comparison of traditional, complementary and alternative medicine. Health Services Research & Pharmacy Practice Conference, Belfast.
 • Abdel-Tawab R, James D, Davies JG, Horne R (2003). Pharmacy students’ attitudes towards communication skills teaching. Health Services Research & Pharmacy Practice Conference, Belfast.
 • Abdel Tawab R, James D, Davies JG, Horne R (2003). Evaluating the consultation skills of practitioners undertaking medication review: work in progress. Brighton & Sussex Medical School & Brighton and Sussex Universities Hospital NHS Trust Research Conference, Brighton.
 • James D, Davies JG, Beaumont S, Carter S (2002). A novel framework for supporting the CPD needs of community pharmacists. International Lifelong Learning in Pharmacy Conference, Rhodes University, Grahamstown, South Africa (2002)
 • James D, Abdel-Tawab R, Davies JG, Horne R (2002). Teaching consultation skills to pharmacy students. Communication in Healthcare Conference. Warwick.
 • James D, Davies JG, Abdel-Tawab R, Horne R (2001). The design and evaluation of a teaching programme to develop the consultation skills of undergraduate pharmacy students: A comparison of 2 cohorts. Health Services Research & Pharmacy Practice Conference, Nottingham.
 • James D, Davies JG, Allen M, Otter S, Robinson C (2001). A multi-disciplinary approach to teaching clinical skills to undergraduate pharmacy and podiatry students. Pan-Thames Pharmacy Symposium, School of Pharmacy, London.
 • James D, Davies JG, Beaumont S, Carter S (2001). Addressing the CPD needs of community pharmacists. Pan-Thames Pharmacy Symposium, School of Pharmacy, London.
 • Wells H & James D (2001). Renal patients’ beliefs about medicines and adherence to treatment. British Renal Conference, Bournemouth.
 • James D, Horne R & Weinman J (2000). Predictors of adherence to low dose aspirin post myocardial infarction. European Health Psychology Conference. Leiden, The Netherlands.
 • James D, Horne R & Weinman J (2000). Patients' representations of low dose aspirin and adherence to treatment post Myocardial Infarction. Health Services & Pharmacy Practice Conference, Aberdeen.
 • James D & Horne R (2000). Patients' beliefs about cardiac medicines and adherence to treatment post MI. Guild of Healthcare Pharmacists, Weekend School, Brighton.
 • James D & Horne R (2000). Selecting a measure for assessing adherence to medication - a criteria based approach. 11th International Social Pharmacy Conference, Kuopio, Finland.
 • Roche M, James D, Horne R (2000). Health care professionals' views about medicines in general: a preliminary analysis. Health Services Research & Pharmacy Practice Conference, Aberdeen.
 • James D & Hawkins T (2000). The role of patients’ beliefs about medicines in self-medication with GTN. Guild of Healthcare Pharmacists, Weekend School, Brighton.
 • James D, MacAdam A, Nastasic S, Horne R & Davies JG (2000). The design and evaluation of a teaching programme to develop the consultation skills of undergraduate pharmacy students. 2nd Pan-Thames Clinical Pharmacy Symposium, Royal College of Physicians, London.
 • James D, Horne R, Cullwick D (2000). Patients’ beliefs perceptions of medicines in general and use of low dose aspirin bought OTC’. British Health Psychology Conference, Christchurch College, Canterbury.
 • James D, MacAdam A, Nastasic S, Horne R & Davies JG (2000). The design and evaluation of a simulated-patient teaching programme to develop the consultation skills of undergraduate pharmacy students. European Clinical Pharmacy Association, Weekend School Conference, Basel, Switzerland.
 • Horne R., James D & Weinman J (1999) Patients' perceptions of their illness as predictors of quality life and health care utilisation following myocardial infarction (MI). European Health Psychology Society Conference, Florence, Italy.
 • Horne R, James D, Weinman J, Vincent R (1999) Patients beliefs about medicine predict adherence to treatment following myocardial infarction. British Psychological Society, Division of Health Psychology Annual Conference, Leeds.
 • Horne R , James D, Weinman J, Petrie K ,Vincent R (1999) Patients' interpretations of symptoms as a source of delay to reach hospital in acute myocardial infarction. British Psychological Society, Division of Health Psychology Annual Conference, Leeds.
 • James D, Hawkins T, Horne R (1998). Do patients' beliefs about medicines influence their use of GTN for the relief of angina symptoms. Health Services Research & Pharmacy Practice Conference, Cardiff.
 • James D, Horne R & Weinman J (1998) Patients' representation of illness and treatment as predictors of adherence to medication following MI. Pan Thames Clinical Pharmacy Symposium, Royal College of Surgeons, London.
 • Horne R, James D & Weinman J (1998) Determinants of patient delay to arrival in hospital in acute MI. European Health Psychology Conference, Vienna, Austria.
 • James D, Garfield K, Horne R (1997). Use of GP prescribing records and pharmacy medication records (PMRs) to measure patient adherence: A feasibility study, Health Services Research & Pharmacy Practice Conference, London.
 • James D, Hawkins T, Horne R (1997). Patients’ perceptions of angina and use of GTN. European Health Psychology Society Conference, Bordeaux, France.
 • James D, Horne R, Weinman J (1996). Patient response to symptoms of MI and use of medicines. Health Services Research & Pharmacy Practice Conference, Manchester.

Prosiectau Gorffenedig
 • 2017: A Scoping Exercise to Identify the Attributes Required of a Pharmacy Research Lead Role for Health Boards in Wales. PRIME Centre Wales and NHS Wales, Chief Pharmacists Group, £1,150. James DH, Lewis J, Argent F, Westcombe S, Sykes P.
 • 2015-2016: Establishing a Health Psychology and Medicines Use Group. Get Started Funding, Cardiff Metropolitan University, £1,000. Limbert C & James DH.
 • 2016: Literature review on ‘communication barriers in patients with low health literacy’. Cwm Taf University Health Board Funding, £5,000. Limbert C & James DH.
 • 2014–2015: Telehealth Enabled Medicines Management for Care Home Residents. [In partnership with Beacon-Digital Health]. Welsh Government Funding £75,000. James DH, Manzourani E & Smith M (Cardiff University).
 • 2013-2014: Evaluation of the Pharmacy Discharge Medicines Review Service. Community Pharmacy Wales Commissioned, through Welsh Government Funding £100,000. Langley M, Hodson KL, Blenkinsopp A, Cohen D, Hughes ML, Smith S & James DH (joint research – University of South Wales, University of Bradford and Cardiff University).
 • 2012: Improving the Consultation Skills of Pharmacists and Pharmacy Students Communicating with Patients through the Medium of Welsh, Coleg Cenedlaethol Cymraeg Funding, £5000. James DH & Davies JG (Cardiff University).
 • 2008: Professionalism in Pharmacy. Royal Pharmaceutical Society of GB, Pharmacy Practice Research Funding to University of Manchester, £1000 to Cardiff University, James DH & John DN.
 • 2007-2008: Evaluation of the Pharmacist Leadership Programme for Wales. Welsh Committee for the Professional Development of Pharmacy (WCPDP) via Royal Pharmaceutical Society of GB (Wales Office), Funded by Welsh Assembly Government and National Leadership and Innovation Agency for Health, £14,387. James DH & John DN (Cardiff University).
 • 2005-2008: Pharmacists’ and pharmacy technicians’ views on the value of feedback on CPD records submitted to the RPSGB for review. Royal Pharmaceutical Society Funding, £41,722. James DH & John DN (Cardiff University).
 • 2006-2007: A scoping exercise to identify barriers and facilitators to the delivery of the MUR service in Community Pharmacies in Wales. Welsh Assembly Government Funding, £43,000: James DH & John DN (Cardiff University).
 • 2006-2007: Healthcare Communication for Postgraduate Cohorts. Cardiff University, Teaching & Learning Committee. Interdisciplinary / Inter-professional Collaboration in Learning & Teaching Funding, £19,930. Saranghi S, James DH, Hodson K.
 • 2003-2005: Evaluating medication-related consultations. PhD studentship funding support, £10,000. James DH & Davies JG (University of Brighton).
 • 2002: Assessing the training needs of pharmacy staff working in Primary Care Trusts: A mapping and scoping exercise, Kent, Surrey, Sussex Workforce Confederation Funding, £10,000. James D & Nosek S (University of Brighton).
 • 2001: Addressing the CPD needs of Community Pharmacists. East Sussex, Brighton & Hove Health Authority Funding £5,200. Davies G & James D (University of Brighton).
 • 2001-2003: Psychological predictors of adherence to treatment and hospital readmission in patients with heart failure. British Heart Foundation Funding, £7,500 Johnson M, Johnson D, French D, James D, Echteld M, Hevey D, Johanson C (Encore Group).

Proffil

Dechreuodd Dr Delyth Higman James ei rôl ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn 2015. Mae Delyth yn Brif Ddarlithydd mewn Seicoleg Iechyd yn yr Adran Seicoleg Gymhwysol. Fel Fferyllydd cofrestredig, mae ei phrif faes ymchwil ac addysgu yn ymwneud â 'Seicoleg Iechyd a Defnyddio Meddyginiaethau'. Mae'n aelod o'r Gymdeithas Fferyllol Frenhinol (RPS), yn Aelod Cyswllt o Gymdeithas Seicolegol Prydain (BPS) ac yn aelod o'r Is-adran Seicoleg Iechyd (DHP).

Ar lefel Israddedig mae ei phrif gyfrifoldebau addysgu mewn meysydd sy'n gysylltiedig â dulliau ymchwil, dylanwadau bio-seicogymdeithasol ar iechyd a seicoleg iechyd. Ar lefel Meistr mae hi'n dysgu sgiliau ymchwil, sgiliau ymgynghori, amgyffrediadau am salwch a thriniaeth, hunanofal, hunan-feddyginiaethu ac ymddygiadau eraill sy'n gysylltiedig ag iechyd. Mae hi hefyd yn ymgymryd â rhywfaint o ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg ac mae ganddi ddiddordeb mewn rôl iaith mewn ymgynghoriadau gofal iechyd.

Proffil gyrfa
Graddiodd Dr Delyth James o Brifysgol Caerfaddon gyda gradd Baglor mewn Fferylliaeth (Anrh). Ar ôl cwblhau ei hyfforddiant cyn-gofrestru mewn ysbytai yn Rhanbarth GIG Rhydychen, ymunodd ag Ysbyty Charing Cross fel Fferyllydd Preswyl ac enillodd nawdd i gwblhau MSc amser llawn mewn Fferylliaeth Glinigol yn yr Ysgol Fferylliaeth, Prifysgol Llundain. Ar ôl 5 mlynedd yn gweithio fel fferyllydd arennol gyda rôl addysg a hyfforddiant, teithiodd i weithio fel fferyllydd clinigol mewn ysbyty milwrol yn Saudi Arabia.

Ar ôl dychwelyd i'r DU, cychwynnodd Delyth PhD mewn Seicoleg Iechyd ym Mhrifysgol Brighton gyda'r Athro Robert Horne (bellach yng Ngholeg Prifysgol Llundain) a'r Athro John Weinman (bellach yng Ngholeg y Brenin Llundain). Teitl ei thesis PhD oedd 'Canfyddiadau cleifion o gnawdnychiant myoocardaidd a glynu wrth driniaeth'. Wedi hynny, ymunodd â'r staff academaidd yn yr Ysgol Fferylliaeth, Prifysgol Brighton fel Uwch Ddarlithydd. Yna gweithiodd Delyth i Ddatblygu Gweithlu Caint, Surrey a Sussex fel fferyllydd addysg a hyfforddiant cyn ymgymryd â swydd yn Ymddiriedolaeth Gofal Sylfaenol Brighton & Hove (PCT) fel Prif Fferyllydd i weithredu Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol Pobl Hŷn, agenda rheoli meddyginiaethau.

Symudodd Delyth yn ôl i Gymru yn 2005 i ymgymryd â swydd yn yr Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol ym Mhrifysgol Caerdydd. Yno, roedd hi'n Uwch Ddarlithydd (0.8wte), yn Gyfarwyddwr Addysgu & Ysgoloriaeth a Rhaglen ar gyfer yr MSc mewn Ymarfer Clinigol Fferylliaeth (Gofal Cymunedol a Chynradd), gyda mewnbwn addysgu i bob lefel o'r portffolio rhaglenni israddedig ac ôl-raddedig. Yn ystod ei gyrfa, mae Delyth wedi goruchwylio dros 20 o draethodau ymchwil Meistr, dros 45 o brosiectau ymchwil israddedig a 5 myfyriwr Erasmus.