Dr Nicola Bowes

​​​

 

​​​​​

 Swydd: Uwch Ddarlithydd a Cyd-Gyfarwyddwr Rhaglen MSc Seicoleg Fforensig
 Ysgol: Ysgol Chwaraeon a Gwyddor Iechyd Caerdydd
 E-bost:nbowes@cardiffmet.ac.uk
 Ffôn: +44(0)29 2020 1169
 Rhif Ystafell: D3.12


Addysgu

 

Cyfarwyddwr Rhaglen
•Diploma Ôl-raddedig mewn Seicoleg Fforensig Ymarferwyr

Addysgu
• Nic a gynlluniodd y rhaglen seicoleg fforensig ymarferwyr fwyaf yn y DU, a hi sy’n ei harwain. Mae hi’n addysgu ac yn goruchwylio ymarferwyr seicoleg fforensig a seicolegwyr fforensig o dan hyfforddiant sy’n gweithio tuag at gymhwyso. Mae hi hefyd yn goruchwylio nifer fach o fyfyrwyr PhD a myfyrwyr MSc ym Met Caerdydd.

 

Cyhoeddiadau

Cyhoeddwyd a derbyniwyd ar gyfer cyhoeddi

 • Nicola Bowes, Julian Walker, Elise Hughes, Rhiannon Lewis, Gemma Hyde. The Role of Violent Thinking in Violent Behavior: It’s More About Thinking Than Drinking. Article first published online: August 4, 2017 https://doi.org/10.1177/0886260517724254
 • Bowes, N., McMurran, M., Evans, C., Oatley, G., Williams, B. & David, S. (2014) Treating alcohol-related violence: a feasibility study of a randomized controlled trial in prisons , The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, 25:2, 152-163.
  http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14789949.2014.895025#tabModule
 • Bowes, N., McMurran, M. (2013) Cognitions Supportive of Violence and Violent Behavior, Aggression and Violent Behavior, (in press)
 • Goodwill, A. M., Stephens, S., Oziel, S., Sharma, S., Allen, J.C., Bowes, N., Lehmann, R., (2013) Advancement of Criminal Profiling Methods in Faceted Multidimensional Analysis, Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling,10:1, 71-95.
 • Walker, J., Bowes, N., (2013) The evaluation of violent thinking in adult offenders and non-offenders using the Maudsley Violence Questionnaire. Criminal Behaviour and Mental Health, 23:3, 113-123.
 • Bowes, N., Ruck, S., Tehrani, N., (2013) Evaluating Trauma Debriefing within the UK Prison Service, British Journal of Forensic Practice, 15,4.
 • Bowes, N. McMurran, M., Williams, B., David, S., Zammit, I. (2012) Treating Alcohol-related violence: Intermediate outcomes in a feasibility study for a randomised controlled trial in prisons, Criminal Justice and Behaviour, Vol. 39 No.3, pp333-344
 • McCarthy, J., Bowes, N., White, A., Warren, S., Fisher, D., Sellen, J., (2012) Dialectical Behaviour Therapy with female forensic patients with borderline personality disorder: preliminary findings from a pilot study, Forensic Update, 105, pp7-17
 • Goodwill, A.M., Stephens, S., Oziel, S., Yapp, J. & Bowes, N.(2012). Multidimensional latent classification of ‘street robbery’ offences, Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling, 9, 93-109.
 • Palmer, C., Bowes, N., Kissell, A., Dunn, E., Taylor, P.J. (2011) Length of prison stay of custodially remanded pre-trial men, Forensic Update, 102.
 • Bowes, N., Sutton, A., Jenkins, S., & McMurran, M., 2009. The alcohol treatment needs of violent and non-violent prisoners. British Journal of Forensic Practice. 11:1, pp3-7
 • Bowes, N. 2008, Psychology in Prisons, Book Review: Criminal Behaviour and Mental Health, 18:5, pp 321-322.

Cyflwyniadau Cynhadledd a Chyflwyniadau Poster
 • 2014 - Randomized controlled trials (RCT) in UK prisons: Findings from a feasibility study exploring the impact of an alcohol related violence intervention. Paper presented at the Forensic Science and Criminalistics Research conference, Singapore.
 • 2012 – British Psychological Society Division of Forensic Psychology Annual Conference, Presentation: Violent thinking.
 • 2011 – American Society of Psychology and Law International Conference: Poster Presentation: Profiling Robbery Offenders from Crime Scene Behaviours: A Revised Framework for Multidimensional Statistical Profiling.
 • 2010 – Division of Forensic Psychology Annual Conference: Presentation: Control of Violence for Angry, Impulsive Drinkers (COVAID): current Findings from a randomised controlled trial feasibility study.
 • 2009 – British Criminological Society National Conference: Presentation: The Alcohol Treatment Needs of Violent and Non-violent Offenders.
 • 2008 – British Psychological Society, Division of Forensic Psychology Annual Conference: Poster presentation: The window of opportunity for mental healthcare among remanded prisoners.
 • 2008 – Offender Health Research Network: Poster presentation: Violent Thinking and Violent Behaviour.
 • 2008 – Offender Health Research Network: Poster presentation: Profiling Robbery Offenders

 

Proffil

Mae Nic yn Seicolegydd Fforensig a Darllenydd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae ei diddordebau ymarfer ac ymchwil yn ymwneud â thrais, atal trais a gwella lles. Mae Nic yn seicolegydd fforensig cofrestredig gyda Chyngor y Proffesiynau Iechyd a Gofal ac mae hi hefyd yn gweithio fel Prif Ymwelydd ar gyfer y CPIG gan eu cynorthwyo i werthuso rhaglenni academaidd ar gyfer ymarferwyr seicoleg yn y DU. Mae hi hefyd yn Seicolegydd Siartredig gyda Chymdeithas Seicolegol Prydain (BPS) ac yn Aelod Llawn o Is-adran Seicoleg Fforensig y BPS. Hi yw Cadeirydd yr Is-adran Seicoleg Fforensig.

Nic yw Cyfarwyddwr y Rhaglen ar gyfer y Rhaglen Seicoleg Fforensig Ymarferwyr, sef y rhaglen hyfforddi ymarferwyr seicoleg fforensig fwyaf yn y DU. Mae Nic yn cydnabod gwerth rhannu gwybodaeth rhwng academyddion ac ymarferwyr ac mae’n ceisio rhannu hyn gyda myfyrwyr ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd i ymestyn y defnydd o seicoleg yn ymarferol.