Hafan>Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Mae Ysgol Gwyddorau Chwaraeon ac Iechyd Caerdydd yn ganolfan ragoriaeth gydnabyddedig yn y DU, gydag enw da yn rhyngwladol am ansawdd ei gwaith ymchwil ac academaidd ar draws gwyddorau chwaraeon a iechyd.

Wedi’i leoli ar draws campysau Cyncoed a Llandaf, rydym yn gweithio ar y cyd â’n myfyrwyr a’n partneriaid diwydiant, byrddau iechyd, cyrff llywodraethu cenedlaethol chwaraeon a llawer o rai eraill i ddarparu addysg sy’n canolbwyntio ar gyflogadwyedd ac ymchwil effeithiol.

View Our Courses

Croeso

Mae Ysgol Gwyddorau Chwaraeon ac Iechyd Caerdydd yn ganolfan ragoriaeth gydnabyddedig yn y DU, gydag enw da yn rhyngwladol am ansawdd ei gwaith ymchwil ac academaidd ar draws gwyddorau chwaraeon a iechyd.

Wedi’i leoli ar draws campysau Cyncoed a Llandaf, rydym yn gweithio ar y cyd â’n myfyrwyr a’n partneriaid diwydiant, byrddau iechyd, cyrff llywodraethu cenedlaethol chwaraeon a llawer o rai eraill i ddarparu addysg sy’n canolbwyntio ar gyflogadwyedd ac ymchwil effeithiol.

Croeso - neges gan y Deon

Courses

Ein Cyrsiau

Archwiliwch ein hystod o’n cyrsiau israddedig, ôl-raddedig ac adsefydlu mewn Gwyddorau Chwaraeon ac Iechyd.

Dewch o hyd i’ch cwrs

Open Days

Diwrnodau Agored a Digwyddiadau Byw

Archwiliwch Met Caerdydd yn rhithiol i ddarganfod mwy am gyfleoedd yn y dyfodol i ymweld â ni a sgwrsio â ni ar-lein.

Diwrnodau Agored a Digwyddiadau Byw

Ein Cyfleusterau

Gwyliwch ein fideo cyfleusterau chwaraeon a darganfod mwy am yr ystod o gyfleusterau chwaraeon a gwyddor iechyd ar draws y ddau gampws.

Cyfleusterau Chwaraeon | Cyfleusterau Gwyddor Iechyd

Perfformiad Chwaraeon

Mae Met Caerdydd yn darparu ac yn rheoli amgylchedd Cynllun Gyrfa Ddeuol achrededig TASS sy’n caniatáu i fyfyrwyr gyflawni eu potensial academaidd ochr yn ochr â hyfforddi, chwarae a pherfformio yn neu dewis chwaraeon.

Darganfyddwch fwy

Research and Innovation

Ymchwil ac Arloesi

Ymchwil ‘Arwain y Byd’ ac ‘Ardderchog yn Ryngwladol’ mewn Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd.*

*Fframwaith Ymarfer Ymchwil DIweddaraf (REF) 2014.

Darganfyddwch fwy

Zero 2 Five

Zero2Five - Canolfan Diwydiant Bwyd

Darparu cefnogaeth dechnegol, weithredol a masnachol i fusnesau bwyd a diod i’w galluogi i gystadlu’n fwy effeithiol.

Darganfyddwch fwy

Open Campus

Menter Campws Agored

Rhaglen gydweithredol sy’n darparu chwaraeon, gweithgaredd corfforol, chwarae awyr agored, cyfleoedd iechyd a lles i bobl yn Ninas-ranbarth Caerdydd a thu hwnt.

Darganfyddwch fwy

Profiad Myfyrwyr
Fy nhaith i fod yn athrawes addysg gorfforol gyda’r cwrs TAR Uwchradd ym Met Caerdydd

Helo, fy enw i yw Cerys Davies, graddiais yn ystod yr haf ar ôl cwblhau tair blynedd yn astudio Chwaraeon ac Addysg Gorfforol ym Met Caerdydd.

Darllen mwy

Gwneud gwahaniaeth i brofiadau myfyrwyr Cymraeg Met Caerdydd gyda fy rôl o fod yn Swyddog Iaith Gymraeg

Helo, fy enw i yw Ela Catrin Jones a fi yw Swyddog Iaith Gymraeg ym Met Caerdydd eleni. Rwy’n wreiddiol o Ynys Môn yng Ngogledd Cymru.

Darllen mwy

Fy mhrofiad anhygoel yn astudio MSc Darlledu Chwaraeon ym Met Caerdydd

Ymgeisio i astudio’r cwrs MSc Darlledu Chwaraeon ym Met Caerdydd oedd y penderfyniad gorau i fi ei wneud.

Darllen mwy

Pam astudio Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol?

Haia! Fy enw i yw Dione Rose ac fe astudiais i ar y cwrs BA (Anrh) Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol.

Darllen mwy

Cyfuno cymdeithaseg a moeseg chwaraeon ym Met Caerdydd

Fy enw i yw Meilyr Jones a dwi newydd ddechrau ar fy mhedwaredd flynedd yn astudio yma ym Mhrifysgol Met Caerdydd.

Darllen mwy

Fy mhrofiad ar y cwrs Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol

Shwmae! Fy enw i yw Dafydd a dwi newydd gwblhau fy ngradd mewn Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol (AChAG).

Darllen mwy