Hafan>Jobs at Cardiff Met

Swyddi ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd

Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn unigryw o heriol i ni a dyna pam rydym wedi penderfynu gwobrwyo ein cydweithwyr gydag egwyl Nadolig estynedig o 17 Rhagfyr 2020 yn dychwelyd 4 Ionawr 2021. Byddwn yn ymateb i bob ymholiad cyn gynted â phosibl ar ôl i ni ddychwelyd. 


Porwch y swyddi sydd gennym ar hyn o bryd trwy glicio ar y ddolen isod sy'n cyfateb i'r maes gwaith y mae gennych ddiddordeb ynddo:

Myfyrwyr Met Caerdydd

Mae pob swydd yn cau am 4.30 pm ar y dyddiad cau, ni dderbynnir ceisiadau hwyr. Bydd cefnogaeth dechnegol yn cael ei darparu o Ddydd Llun i Ddydd Gwener rhwng 8:30 am a 4:30 pm.