Dr Sarah Taylor-Jones

​​

Dr Sarah Taylor-Jones    Swydd:  Darlithydd
   Ysgol: Ysgol Chwaraeon a Gwyddor Iechyd Caerdydd
   E-bost: STaylor-Jones@cardiffmet.ac.uk
   Ffôn: +44 (0)29 2041 7228
   Rhif Ystafell: D3.08b


Addysgu

• PSY4004 Seicoleg Datblygiadol
• PSY5006 Seicoleg Gymdeithasol
• SSF3015 Dulliau Ymchwil
• Tiwtorialau ar y radd Sylfaen yn arwain at gwrs BA / BSc Gwyddorau Cymdeithasol

Cyhoeddiadau

Cyflwyniadau cynhadledd
  • Taylor-Jones, S. (2016). Midlife: Hoping to Cope with Crisis. Poster presented at Life Sciences and Education Conference, University of South Wales, Pontypridd, UK
  • Taylor-Jones, S., Graff, M., & Taylor, R. (2016). Online Information Processing: The Impact of Costs and Benefits on Decision-Making. Poster presented at Life Sciences and Education Conference, University of South Wales, Pontypridd, UK
  • Jones, S. (2012). Perceptions and Reactions to Online Persuasion: A Qualitative Approach. Paper presented at the British Psychological Society Annual Conference, London, UK
  • Jones, S. (2011). The Role of Central and Peripheral Processing in Online Persuasion. Paper presented at the British Psychological Society Annual Conference, Glasgow, UK
  • Jones, S. (2010). Online Persuasion: The Influence of Message Cues. Paper presented at the British Psychological Society Annual Conference, Stratford-upon-Avon, UK
  • Jones, S. (2010). Winning Political Moves. The Power of Online Persuasion. Poster presented at the British Psychological Society Social Psychology Division Annual Conference, Winchester, UK

Proffil

Mae Sarah yn Seicolegydd Siartredig ac yn Ddarlithydd yn yr Adran Seicoleg Gymhwysol. Mae ei diddordebau addysgu yn canolbwyntio ar seicoleg ddatblygiadol, seicoleg gymdeithasol, a dulliau ymchwil meintiol ac ansoddol. Mae hi hefyd yn dysgu ar y Radd Sylfaen yn y Gwyddorau Cymdeithasol.

Mae diddordebau ymchwil Sarah yn eang ac yn canolbwyntio ar archwilio'r prosesau gwybyddol cymdeithasol sy'n sail i brosesu gwybodaeth ar-lein gyda phwyslais arbennig ar archwilio pa wybodaeth y rhoddir sylw iddi a sut y defnyddir y wybodaeth honno wrth wneud penderfyniadau. Mae ganddi ddiddordeb hefyd mewn archwilio ffactorau sy'n dylanwadu ar ddatblygiad canol oes. Mae Sarah hefyd yn goruchwylio prosiectau ymchwil ar lefelau israddedig ac ôl-raddedig.