Dr Lowri Mainwaring

bilingual.jpg

Teitl Swydd: Uwch Ddarlithydd a Cyfarwyddwr Rhaglen – Gwyddorau Gofal Iechyd
Rhif Ystafell: D2.01d
Rhif Ffôn: +44 (0) 2920 20 5608
Cyfeiriad E-bost:  lomainwaring@cardiffmet.ac.uk

 

Addysgu

Rwy'n dysgu ar nifer o raglenni israddedig yn adran y Gwyddorau Biofeddygol gan gynnwys Gwyddoniaeth Gofal Iechyd (Gwyddorau Bywyd), Gwyddoniaeth Biofeddygol a'r Gwyddorau Biofeddygol (Iechyd, Ymarfer Corff a Maeth). Yn ogystal, rwy'n dysgu ar y rhaglen MSc Gwyddoniaeth Biofeddygol yr ydym yn ei darparu yn yr adran.

Mae'r modiwlau rwy'n eu cyflwyno yn cynnwys: Astudiaethau proffesiynol, Egwyddorion ac arferion Gwyddor Gwaed, Pynciau cyfoes mewn Gwyddor Gofal Iechyd, Pathoffisioleg afiechyd, Biocemeg Feddygol, Bioleg ac Ymchwilio Labordy i Glefydau yn ogystal â modiwlau arbenigol mewn gwyddor gwaed. Yn ogystal, rwy'n cynnig prosiectau myfyrwyr lefel israddedig a meistr yn fy maes pwnc arbenigol mewn biocemeg feddygol. 

Ar hyn o bryd fi yw'r cyfarwyddwr rhaglen ar gyfer y rhaglen BSc Gwyddor Gofal Iechyd (Gwyddorau Bywyd) yma ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Y rhaglen hon yw'r unig un o'i fath yng Nghymru ac mae'n ymgorffori cyfnodau o leoliadau labordy'r GIG ym mhob blwyddyn astudio.

* Derbynnydd Gwobr Cymrodoriaeth Addysgu dan Arweiniad Myfyrwyr am Diwtora Personol, 2018 *

Modiwlau rydw i'n ymwneud â nhw:

Israddedig
APS4006 Astudiaethau Proffesiynol - (Arweinydd modiwl)
APS4010 Datblygiad personol a phroffesiynol A - (Arweinydd modiwl)
APS5012 Egwyddorion ac Ymarfer Gwyddorau Gwaed
APS5018 Gwyddor Gwaed - Arbenigedd A - (Arweinydd modiwl)
APS5022 Ymarfer Proffesiynol a Hyfforddiant yn y Gwaith A (Arweinydd Modiwl)
APS6013 Pynciau Cyfoes mewn Gwyddor Gofal Iechyd
APS6013 Pynciau Cyfoes mewn Gwyddor Gofal Iechyd
APS6014 Gwyddor Gwaed - Arbenigedd B
APS6018 Ymarfer Proffesiynol a Hyfforddiant yn y Gwaith B
APS6019 Prosiect Ymchwil (Gwyddor Gofal Iechyd)
APS6020 Ymchwiliad Bioleg a Labordy i Glefyd
APS6022 Prosiect Ymchwil (Gwyddoniaeth Biofeddygol)
SBM5001 Pathoffisioleg Clefyd

Ôl-raddedig:
MBS7000 Biocemeg Feddygol - (Arweinydd modiwl)
MBS7001 Biocemeg Feddygol Uwch - (Arweinydd modiwl)
MBS7010 Traethawd Hir
MBS7021 Technegau Dadansoddol a Diagnostig

 

Ymchwil

Yn ystod fy astudiaethau PhD, ymchwiliais i rôl yr asid linoleig cyplysog lipid dietegol (CLA) gan edrych yn benodol ar ei ran yn natblygiad cymhlethdodau tymor hir diabetes melitus math dau ac anhwylderau llidiol eraill. Gweithiais yn bennaf gyda'r llinellau celloedd meithrin THP-1 (monocytau) a HUVEC (endothelaidd).

Yn ystod y prosiect hwn, defnyddiais nifer o fethodolegau labordy, gyda'r prif ffocws ar ddefnyddio PCR Amser Real i ddarganfod newidiadau mewn genynnau sy'n berthnasol i diabetes melitus math dau a'i gymhlethdodau tymor hir.

Cyhoeddiadau

1.  Caddy, J., Isa, S., Mainwaring, LS., Adam, E., Roberts, AW., Lang, D., Morris, KR., Thomas, AW., Webb, R. (2010) "Rosiglitazone induces the unfolded protein response, but has no significant effect on cell viability, in monocytic and vascular smooth muscle cells" Biochem Biophys Res Comm 400: p. 689-695.

2.  Isa, S.A., Mainwaring, L.S., Webb. R. and Thomas, A.W. (2009): "The Non-Genomic Effects of High Doses of Rosiglitazone on Cell Growth and Apoptosis in Cultured Monocytic Cells" Bayero Journal of Pure and Applied Sciences 2(2): pp.1-8.

3.  Mainwaring, L. S., Bolusani, H., Morris, K., Webb, R. (2008) Dietary supplementation with CLA triggers PPARγ-dependent and PPARγ-independent effects in the leukocytes of patients with metabolic syndrome (CODHy, Barcelona).

4.  Mainwaring, L. S., Bolusani, H., Evans, M., Webb, R., Thomas, A., Morris, K. (2009) The Natural PPARγ Ligand CLA regulates AGER isoform expression in patients with metabolic syndrome (International Congress on Prediabetes and the Metabolic Syndrome, Nice).

Dolenni Allanol

• Fforwm Hyfforddwyr Gwyddonwyr Biofeddygol Cymru Gyfan
• Panel Cyswllt Cyflogwyr
• Gweithlu Patholeg a Grŵp Addysg
• Grŵp Diddordeb Arbennig y Rhaglen Hyfforddi Ymarferwyr
• Cymrawd yr Academi Addysg Uwch
• Aelod o'r Sefydliad Gwyddor Biofeddygol
• Aelod cofrestredig gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (BS49096)
• Arholwr Allanol i Brifysgol Middlesex (2014-2019)
• Arholwr Allanol i Brifysgol Hull
• Arholwr Allanol i Brifysgol San Steffan


     

Rhwydweithio proffesiynol