Hafan>Sefydliadau Partner
Partnerships

20 o Bartneriaid Addysg o Gymru a Thrawswladol
Edrychwch ar ein mathau o bartneriaethau

Partneriaethau

Yn unol â'i chenhadaeth, mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi ceisio ehangu ei rôl mewn gweithgareddau partneriaeth yng Nghymru, mewn mannau eraill yn y DU ac yn rhyngwladol.

Mae'r Brifysgol yn ystyried amryw ffactorau wrth benderfynu ar y math o drefniant ar gyfer rhaglenni academaidd a gynigir mewn cydweithrediad, sy’n aml yn dibynnu ar yr arbenigedd mewnol.

Mathau o Bartneriaethau
  • Masnachfreintiau
  • Dilysu
  • Masnachfreintiau estyn allan

prif fathau o gydweithredu ar gyfer cyflwyno graddau Prifysgol Metropolitan Caerdydd, fel y'u diffinnir gan y Llawlyfr Academaidd.

 

Addysg Drawswladol

Mae gennym ystod o bartneriaethau addysgol tramor

Partneriaid yng Nghymru

Canfyddwch fwy am ein partneriaethau yng Nghymru

Gwybodaeth i Fyfyrwyr
Gwybodaeth am astudio mewn sefydliad sy’n bartner i Brifysgol Metropolitan Caerdydd