Dr Victoria Bradley

​​​​​

Teitl Swydd: Darllenydd mewn Gwyddor Fiofeddygol Addysg Ymarfer Glinigol​ / Cyfarwyddwr Rhaglen BSc (Anrh) Gwyddor Gofal Iechyd / Hwylusydd Dysgu Clinigol

Rhif Ffôn: 029 2020 5999

Cyfeiriad E-bost: vbradley@cardiffmet.ac.uk

Rhif Ystafell: D2.06aAddysgu

Mae fy addysgu yn canolbwyntio ar Fiocemeg Glinigol ac Ymarfer Proffesiynol mewn Gwyddoniaeth Fiofeddygol a Gwyddor Gofal Iechyd.

Modiwlau rydw i’n ymwneud â nhw:

Sylfaen

 • FDN3205 Gwyddorau Cemegol

Israddedig

 • SHS4201 Datblygiad Proffesiynol a Rhyngbroffesiynol 1
 • BMS5209 Ymarfer Proffesiynol ac Arbenigedd A (Arweinydd Modiwl)
 • APS6013 Pynciau Cyfoes mewn Gwyddor Gofal Iechyd
 • APS6020 Bioleg ac Ymchwiliad Labordy Clefydau
 • APS6025 Ymarfer Proffesiynol a Hyfforddiant Seiliedig ar Waith B (Arweinydd Modiwl)
 • APS6022 ac APS6026 Prosiect Ymchwil

Ôl-raddedig

 • MBS7000 Biocemeg Feddygol (Arweinydd Modiwl)

Rôl Ymchwil a Phroffesiynol

Diddordebau ymchwil:

 • Ymarfer myfyriol mewn ymarfer clinigol.
 • Rwy’n Wyddonydd Biofeddygol cofrestredig HCPC ac yn fy rolau fel cyfarwyddwr rhaglen a hwylusydd dysgu clinigol rwy’n gweithio’n agos gyda rhanddeiliaid yn y GIG. Rwy’n weithgar iawn gyda’r corff proffesiynol ‘Y Sefydliad Gwyddorau Biofeddygol’, yn ymgymryd â dyletswyddau arholwyr allanol ac yn dal sedd Cymru ar ei gyngor.

Dolenni Allanol

 • Gwyddonydd Biofeddygol Cofrestredig gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal
 • Cymrawd Sefydliad y Gwyddorau Biofeddygol (IBMS)
 • Aelod o’r cyngor IBMS (sedd Gymreig)
 • Gwiriwr IBMS ar gyfer y Dystysgrif Cymhwysedd
 • Arholwr IBMS ar gyfer y Diploma Arbenigol mewn Cemeg Glinigol
 • Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch (HEA)
 • Gwyddonydd Siartredig gyda’r Cyngor ​Gwyddoniaeth