Hafan>Ysgol Dechnolegau Caerdydd

Ysgol Dechnolegau Caerdydd

Rydyn ni'n cynnig graddau arloesol is-raddedig ac ol-radd a chyfleoedd ymchwil ym maes technoleg

Dyma ein Cyrsiau

Croeso

Lansiwyd yr Ysgol yn 2018 gan gynnig graddau arloesol israddedig ac ol-radd a chyfleoedd ymchwil ym maes technoleg.

Rydyn ni'n gweithio'n agos gyda chyflogwyr ar draws y diwydiant technoleg i ddylunio'n ofalus gyrsiau sy'n berthnasol i'r diwydiant ac yn ffocysu ar yrfaoedd, cyrsiau sy'n cynnig cyfleoedd i chi gael profiad gwaith, parhau gyda'ch ymchwil neu astudio gyda'n partneriaid rhyngwladol.

Croeso – Neges gan Lily y robot

Our Courses

Ein Cyrsiau

Archwiliwch ein hystod o gyrsiau gradd israddedig ac ol-raddedig, prentisiaethau gradd a chyrsiau byr.

Darganfod eich cwrs

Staff Profiles

Proffiliau Staff

Yn Ysgol Dechnolegau Caerdydd, rydym yn adnabod pob un ohonoch. Pan fyddwch yn astudio gyda ni, rydych chi'n dod yn rhan o gymuned. Dewch i gwrdd a staff addysgu eich cwrs.

Gweld y proffiliau

Gwylio Fideos

Societies

Cymdeithasau

Mae ein myfyrwyr wedi dechrau amrywiaeth o gymdeithasau y gallwch ymuno â nhw, o ddringo creigiau i Fformula 1 a hyd yn oed cymdeithas sy'n ymroddedig i Taylor Swift, mae rhywbeth at ddant pawb!

Darganfwch ein cymdeithasau

Student Coaches

Hyfforddwyr Myfyrwyr

Mae ein rhwydwaith o Hyfforddwyr Myfyrwyr yn dod yn fentoriaid i chi a byddant yn eich cefnogi drwy eich taith yn yr Ysgol Technolegau.

Dysgu mwy​

Open Days and Live Events

Diwrnodau Agored a Digwyddiadau Byw

Dewch i ymweld a ni a siarad a darlithwyr a myfyrwyr yn ein Diwrnodau Agored a Digwyddiadau Byw.

Darganfyddwch fwy

Our Facilities

Ein Cyfleusterau

Ewch ar daith rithwir o amgylch cyfleusterau newydd yn Ysgol Dechnolegau Caerdydd. Dewch ar daith o amgylch yr ysgol.

Archwiliwch yr ysgolPROFIAD MYFYRWYR A GRADDEDIG
Sherin Moncy
Graddio gyda gradd dosbarth cyntaf mewn Systemau Gwybodaeth Busnes a glanio fy swydd breuddwyd

Mae Sherin, sy'n raddedig, yn dweud wrthym sut y gwnaeth astudio Systemau Gwybodaeth Busnes ym Met Caerdydd wireddu ei dyheadau gyrfa.

Darllen mwy​

Mike Havard
Bydd lle i mi yn y diwydiant Gemau pan fyddaf yn cwblhau fy ngradd oherwydd y cyfleoedd a gefais ym Met Caerdydd

"Roedd gallu siarad â’r stiwdios hyn a chael cyngor gan ddatblygwyr a gweithwyr yn amhrisiadwy." 

Mae Mike yn blogio am ei brofiad yng nghynhadledd Develop:Brighton Games​ a sut mae'r teithiau hyn a ariennir gan Met Caerdydd yn creu cyfleoedd iddo yn y diwydiant.

Darllen mwy

Nirav Challa
Glanio interniaeth gyda Microsoft ac astudio Cyfrifiadureg​ ym Met Caerdydd

"O fewn mis a hanner, dysgais sut i osod pecynnau meddalwedd, profi cymwysiadau a dadansoddi canlyniadau. Fe wnes i hyd yn oed dechrau codio yn fy amser rhydd!" 

Dysgwch fwy am sut glaniodd Nirav interniaeth cyffrous gyda Microsoft​.

Darllen mwy

Moayed Gharebi
Astudio Peirianneg Meddalwedd a gweithio ar y pro​siect Farmbot ym Met Caerdydd​

"Fy rô​l ar y prosiect oedd dylunio a datblygu'r wefan, ac arddangos nodweddion a chynnydd y robot." 

Darllenwch am brofiad Moayed o weithio ar brosiect cyffrous Farmbot ym Met Caerdydd fel myfyriwr Peirianneg Meddalwedd.

Darllen mwy

Nisha Rawindaran
Sut mae PhD ym Met Caerdydd wedi fy helpu i gofleidio newid a chefnogi busnesau yng Nghymru​

Mae Nisha yn dweud wrthom am ei thaith o'r cychwyn i gwblhau PhD ym Met Caerdydd​.

Darllen mwy​

Jessica Hornby
Defnyddio fy sgiliau Dylunio a Datblygu Gemau Cyfrifiadur i greu arddangosfa ddata rhyngweithiol yn Techniquest

"Efallai mai codio'r sgrin gyffwrdd oedd fy nghyfraniad mwyaf i'r prosiect. Dysgais sut i godio yn yr injan Unity yn ystod fy nghwrs ac roeddwn yn hyderus y gallwn greu ffeil ffeithiau sgrin gyffwrdd gwbl weithredol i weithio ochr yn ochr â gweddill yr arddangosyn.​" 

Mae Jessica yn dweud wrthym ​sut mae'n rhoi'r sgiliau a dysgodd wrth astudio Dylunio a Datblygu Gemau Cyfrifiadur ym Met Caerdydd mewn i waith.

Darllen mwy

​​​​​