Hafan>Llety
Apply for Accommodation

Ymgeisiwch am lety o Ebrill 1af 2021

Ymgeisiwch nawr

Llety

Ar hyn o bryd mae gennym bron i 1,000 o ystafelloedd gwely addas ar gyfer astudio wedi'u lleoli ar gampysau Cyncoed a Phlas Gwyn ac rydym yn dyrannu ychydig dros 600 o ystafelloedd en-suite mewn neuaddau preswyl preifat i fyfyrwyr trwy gytundebau enwebu, a cânt eu gwasanaethu gan fysiau Met Rider a Bws Caerdydd.

Sylwch: Mae ceisiadau ar-lein am le mewn neuaddau ar gyfer 2021 ar agor 1 Ebrill, 2021.

Ymgeisiwch am lety

Cardiff Met Accommodation Halls of Residence 

Bywyd mewn neuaddau

Dewch i ddysgu am fyw mewn neuadd yn met Caerdydd.
Bywyd mewn neuaddau

Bywyd mewn neuaddau

Darganfyddwch sut brofiad yw byw mewn neuadd ym Met Caerdydd.  Halls Life ​

Byw oddi ar y campws

Dysgwch bopeth am fyw oddi ar y campws. Byw oddi ar y campws 

Living in Halls

 Content Editor

Freshers’ Guide to moving into halls at Cardiff Met

Freshers’ Guide to moving into halls at Cardiff Met Moving into halls when you start University can be a nerve-wracking experience!

Read the five tips