Dr Peter Sykes

Teitl y Swydd: Deon Cyswllt (Arloesi)

Rhif Ystafell: D102b

Rhif Ffôn: +44 (0) 29 2041 6831

Cyfeiriad E-bost: psykes@cardiffmet.ac.uk

Mae Peter Sykes hefyd yn Gyfarwyddwr y Ganolfan Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd ac yn Bennaeth y Ganolfan Hyfforddiant Rhyngwladol.

 

Addysgu

Peter yw Deon Cyswllt (menter) yr Ysgol Gwyddorau Iechyd ac mae’n cyfrannu at raglenni israddedig ac ôl-raddedig ym maes iechyd y cyhoedd, iechyd yr amgylchedd ac Iechyd a Diogelwch galwedigaethol. Yn fwy penodol mae ei ddiddordebau addysgu ym meysydd asesu risg, epidemioleg ac Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol. Mae Peter yn Gyfarwyddwr y Ganolfan Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd (CHSE) ac mae’n ymwneud yn helaeth â chyflwyno a rheoli prosiectau ymchwil cymhwysol, ymgynghoriaeth a hyfforddiant. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn ymwneud ag asesu a rheoli'r risgiau galwedigaethol i weithwyr sy'n agored i fioaerosolau yn y diwydiant trin gwastraff ac mae wedi cyflwyno canfyddiadau ei ymchwil mewn nifer o gynadleddau rhyngwladol. Ar hyn o bryd mae Peter yn gweithio ar y cyd â nifer o gwmnïau ledled y DU yn eu cynorthwyo i ddatblygu protocolau monitro a gweithdrefnau asesu risg i leihau effeithiau posibl amlygiad gweithwyr i lwch a bioaerosolau yn y sector rheoli gwastraff. Mae Peter hefyd yn eistedd ar nifer o grwpiau arbenigol mewn perthynas ag iechyd a diogelwch yn y sector rheoli gwastraff.

Ymchwil

Peter yw Cyfarwyddwr y Ganolfan Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd (CHSE) ac mae’n ymwneud yn helaeth â chyflwyno a rheoli prosiectau ymchwil cymhwysol, ymgynghoriaeth a hyfforddiant. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn ymwneud ag asesu a rheoli'r risgiau galwedigaethol i weithwyr sy'n agored i fioaerosolau yn y diwydiant trin gwastraff ac mae wedi cyflwyno canfyddiadau ei ymchwil mewn nifer o gynadleddau rhyngwladol. Ar hyn o bryd mae Peter yn gweithio ar y cyd â nifer o gwmnïau ledled y DU yn eu cynorthwyo i ddatblygu protocolau monitro a gweithdrefnau asesu risg i leihau effeithiau posibl amlygiad gweithwyr i lwch a bioaerosolau yn y sector rheoli gwastraff. Mae Peter hefyd yn eistedd ar nifer o grwpiau arbenigol mewn perthynas ag iechyd a diogelwch yn y sector rheoli gwastraff.

Cyhoeddiadau

CYHOEDDIADAU DIWEDDAR

Bell, N, Powell, C and Sykes, P (2015) Securing the well-being and engagement of construction workers: An initial appraisal of the evidence In: Raidén, A B and Aboagye-Nimo, E (Eds) Procs 31st Annual ARCOM Conference, 7-9 September 2015, Lincoln, UK, Association of Researchers in Construction Management, 489-498.
 

Bell, N., Powell, C., Sykes, P., 2014.  Give and Take.  Safety and Health Practitioner. December 2014.  Available online at:  http://www.shponline.co.uk/give-take-worker-engagement

Bell, N., Powell, C., Sykes, P., 2015.  Transformational leadership.  Safety and Health Practitioner. April 2015.  Available online at:  http://www.shponline.co.uk/transformational-leadership

Bell, N., Powell, C., Sykes, P., 2015.  Constructive Engagement, Health and Safety at Work.  April 2015. 

Bell, N., Powell, C., Sykes, P., 2015.  People don't care what you know until they know you care.  Online blog,  SHPOnline.  Available online at:  http://www.shponline.co.uk/people-dont-care-know-know-care

Bell, N., Powell, C., Sykes, P., 2015.  Managing Health in the Workplace.  Safety and Health Practitioner.  June 2015.  Available online at:  http://www.shponline.co.uk/managing-health-workplace

Bell, N., Powell, C., Sykes, P.,  From Health to Wellbeing.  Safety and Health Practitioner.  August 2015. Available online at: http://www.shponline.co.uk/cpd-from-health-to-wellbeing/

Sykes P. Morris RHK, Allen JA. Wildsmith JD. & Jones KP (2011). Worker Exposure to Dust, Endotoxin and β-(1-3) Glucan at Four Large-Scale Composting Facilities in the UK. Waste Management. 31(2011). pp4230430.

Sykes P. Jones KP. Wildsmith JD. Managing the potential public health risks from bioaerosol liberation at commercial composting sites in the UK : An analysis of the evidence base. Resources, Conservation & Recycling. 52; 2007.pp410-424.

Sykes P, Allen JA, Wildsmith JD &Jones KP (2009) An Analysis of Employee Exposure to Organic Dust at Large Scale Composting Facilities. Journal of Physics. Conference Series 151 (2009) 012064. Doi:1088/1742-6596/151/1/012064.

22nd International Conference on Solid Waste Technology and Management. Philadelphia. USA. March 18 -21, 2007 Managing The Potential Public Health Risks From Bio Aerosol Liberation At Commercial Composting Sites - An Analysis Of The Evidence Base, Peter Sykes, Ken Jones, UK. Conference proceedings. ISSN 1091-8043

Sykes, P (2014). Developing an evidence-base to support risk reduction strategies in compost workers. ICEH 2014. 3rd international congress on Environmental Health, 24-26th September, Porto. ISBN 978989205086-7

Homann, F., Limbert, C., Bell, N., Sykes, P. (2022). Safety through engaged workers: The link between Safety-II and work engagement . Journal of Safety Science, Vol 146, 2022. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2021.105521

Scott, S., Limbert, C., Sykes, P., (2021). Work-related stress among headteachers in Wales: Prevalence, sources, and solutions. Educational Management Administration & Leadership. Nov 15th, 2021.  https://doi.org/10.1177/17411432211054630

Homann, F., Limbert, C., Matthews, S., Castaldi, D., Sykes, P. (2021). Identifying management practices that drive production-line workers' engagement through qualitative analysis. Journal of Safety Research, Volume 77, June 2021, Pages 296-310. https://doi.org/10.1016/j.jsr.2021.02.006

Sykes, P., (2019). How safe is your cab? Organics Recycling. Renewable Energy Association. Spring 2019. Issue 40. https://www.r-e-a.net/organics-recycling-magazine-spring-2019/

Cottagiri, SA., & Sykes, P., (2019). Key health impacts and support systems for informal carers in the UK: A Thematic Review. Journal of Health and Social Sciences. 2019;4(2):173–98. https://journalhss.com/publications/2019-42/

Bell, N., Powell, C., Sykes, P., (2018). Can Workers voices be heard in Foundries. XXVI Annual International Conference "Foundry and metallurgy 2018. Minsk, Belarus

Dodo, AM., Sykes, P., Amin, TT., Powell, C., (2017). Knowledge, attitude, perception, and barriers to breast and cervical cancer screening among women in Northern Nigeria. BMC Public Health.

Harold, P., Kibble, A., Huckle, E., Calow, P., Fernades, R., Brito, D., Braunshweig, F., Mohamed, M., Sykes, P., (2017). Project Mariner: Enhancing HNS Planning and preparedness via innovative training tools. International Oil Spill conference proceedings, Volume 2017, Issue 1, May2017. https://www.doi.org/10.7901/2169-3358-2017.1.1999

PENOD MEWN LLYFRAU

Dr Sykes was commissioned by the Association for Organic Recycling (AfOR) to write technical guidance for the Composting sector

AfOR 2012, Health and Safety at Composting Sites. A guide for Site Managers. 3rd Edition. The Association For Organic Recycling. ISBN 978-0-9547797-7-1

Environmental Allergens - Potential health impacts from composting in Environmental Medicine. Part 3, Section A13. Editors Jon Ayres, Roy Harrison, Gordon Nicholls and Bob Maynard.. Hodder Arnold 2010. ISBN 978-0-340-94656-5

CYFLWYNIADAU CYNADLEDDAU

Managing the Potential Health Impacts from Large Scale Composting Operations. Institute of Waste Management. July 2006.

Occupational Hygiene 2007: 17-19 April 2007. Assessment of employee's exposures to bioaerosols at commercial composting sites.

22nd International Conference on Solid Waste Technology and Management. Philadelphia. USA. March 18 -21, 2007  Managing the potential public health risks from bio aerosol liberation at commercial composting sites? An analysis of the evidence base. (oral presentation).

Inhaled Particles X 2008, 23-25 September, 2008.  An analysis of employee exposure to organic dust at large-scale composting facilities. Sheffield. British Occupational Hygiene Society. The Aerosol Society.

Occupational Hygiene 2009: 28-30th April, 2009. An investigation of vehicle operators' exposure to dust, endotoxin and β-(1-3) Glucan  in the composting sector and an evaluation of current control measures. Eastbourne. British Occupational Hygiene Society.

International Federation of Environmental Health 2010, 5-10th September. Vancouver. An analysis of employee exposure to organic dust at large-scale composting facilities..

AFOR Conference, 2011 Assessing and managing the risks form bioaerosol exposure – practical considerations,  AFOR Conference 2012, Minimising, Monitoring and assessing emissions – are you in control?. 29th November, 2012

Practical steps to mitigate bio-aerosols on waste management sites. Health and Safety in Waste Management. Organics Recycling Group, Renewable Energy Association. Stockport. 26th September

Assessing & Managing worker's exposures to bioaerosols during the treatment of organic waste. 78th NEHA conference. 7-10th July, 2014, Las Vegas, USA

Health Surveillance requirements for bioaerosol exposure risks. Health and Safety in Waste Management. Organics Recycling Group, Renewable Energy Association. 17th July 2014. Staffs. uk

Developing an evidence-base to support risk reduction strategies in compost workers. ICEH 2014. 3rd international congress on Environmental Health, 24-26th September, Porto.

Health and Safety Executive ,Waste Industry Safety and Health Conference – 'Delivering the Solution together'. 27/11/14. Birmingham – Invited Speaker

REA Organics  Bioaerosol Conference , 4th December 2015, Birmingham. Invited Speaker - Occupational Health – What steps can operators take to mitigate risks from Bioaerosols.

Health and Wellbeing at Work Conference, 8-9th March 2016, NEC Birmingham. Developing Monitoring Protocols and Risk Assessment Procedures to Minimise Dust and Bioaerosol Exposure in Waste Management. Invited Speaker 

CYFLWYNIADAU POSTER

British Occupational Hygiene Society Conference 2008, Bristol. The impact of operational practices on employee exposures to endotoxin at composting sites.

American Thoracic Society. 2008, International Conference. 16 – 21 May. Toronto.

 1. IgG sensitisation to Thermophilic actinomycetes in compost workers.
 2. An analysis of employee exposure to endotoxin at composting sites 

  Occupational Hygiene 2009, Eastbourne, An analysis of employee exposure to organic dust at large-scale composting facilities.

Cysylltiadau Allanol

 • Cymrawd Siartredig – Sefydliad Siartredig Iecheyd yr Amgylchedd
 • Aelod Siartredig o'r Sefydliad Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol
 • Aelod o Gymdeithas Hylendid Galwedigaethol Prydain
 • Cymrawd yr Academi Addysg Uwch
 • Cadeirydd grŵp diddordeb arbennig WISH ar greu gweithleoedd iachach a mwy diogel
 • Aelod o Weithgor Arloesi a Dyfodol Diogelwch ac Iechyd y Diwydiant Gwastraff (WISH).
 • Aelod o gymuned hyfforddwyr WHO ar gyfer rheoli digwyddiadau cemegol
 • Aelod o Rwydwaith Asesu Risg Cemegol Sefydliad Iechyd y Byd (WHO).
 • Aelod Bwrdd, Platfform Amgylcheddol Cymru.

PENODIADAU PRIFYSGOL

 • Aelod o Bwyllgor Moeseg Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd.
 • Dirprwy Gadeirydd Pwyllgor Ymchwil ac Arloesi CSSHS.
 • Aelod Bwrdd, Canolfan y Diwydiant Bwyd, Sero i bump.
 • Aelod o Bwyllgor Credyd y Brifysgol.
 • Aelod o Fwrdd Ymchwil a Menter y Brifysgol
 • Aelod o dîm Rheoli a Chynllunio'r Ysgol
 • Aelod o Gyfarwyddiaeth yr Ysgol
 • Cyfarwyddwr y Ganolfan Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd
 • Pennaeth y Ganolfan Hyfforddi Ryngwladol, Ysgol Gwyddorau Iechyd Caerdydd