Amanda Davies

Teitl y swydd:  Darlithydd mewn gwyddorau biofeddygol

Rhif ffôn: + 44 (0) 29 2020 5999
Rhif yr ystafell: D206c
Cyfeiriad e-bost: amdavies@cardiffmet.ac.uk