Richard Rowlands

​​​

Richard Rowlands    Swydd: Arddangoswr-Technegydd
   Ysgol: Ysgol Chwaraeon a Gwyddor Iechyd Caerdydd
   E-bost: rrowlands@cardiffmet.ac.uk
   Ffôn: +44 (0)29 20416838
   Rhif Ystafell: T220

Proffil

Ymunodd Richard â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd yn 2007 ar ôl cael gwaith gyda labordy achrededig annibynnol UKAS, gan ddarparu gwasanaeth sgrinio microbiolegol i ystod eang o gwmnïau yn y diwydiant cynhyrchu bwyd. Roedd rôl gychwynnol Richard, fel Uwch Dechnegydd ym Met Caerdydd, yn cynnwys cydgysylltu a pharatoi deunyddiau ar gyfer y dosbarthiadau microbioleg ymarferol. Yn ogystal, cynorthwyodd hefyd i gefnogi elfennau cemeg, biocemeg, bioleg celloedd a bioleg foleciwlaidd yn y graddau Gwyddor Biofeddygol a Gwyddor Bwyd a Thechnoleg. Yn ystod yr amser hwn, daeth cynorthwyo ym mhrosiectau BSc ac MSc y flwyddyn olaf yn rhan ganolog o'i rôl gan ei ysbrydoli i gwblhau gradd MSc Gwyddoniaeth Biofeddygol yn rhan amser, gan raddio yn 2009 gyda'r wobr IBMS am y cyflawniad uchaf.

Daeth Richard yn Arddangoswr-Technegydd yn 2012 ac mae'n rhannu ei amser rhwng arddangos technegau biofeddygol mewn dosbarthiadau ymarferol a goruchwylio prosiectau. Yn 2014 fe gynorthwyodd i ailgynllunio gofod labordy wedi ei neilltuo i fyfyrwyr y prosiect, gan hwyluso ymgorffori holl elfennau ymarferol y radd gwyddoniaeth fiofeddygol mewn un gofod cymunedol. Mae Richard bellach yn rheoli ystod amrywiol o brosiectau BSc ac MSc, gan gefnogi microbioleg yn bennaf ond hefyd yn goruchwylio prosiectau sy'n ymgorffori RT PCR, Blotio Gorllewinol, microsgopeg Epi-fflworoleuol, Imiwnohistocemeg, ELISA a diwylliant celloedd.

Mae Richard hefyd yn cydlynu lleoliadau profiad gwaith. Gall myfyrwyr sydd â diddordeb mewn gwyddoniaeth fiofeddygol, mewn addysg uwchradd, addysg bellach ac uwch, ddatblygu sgiliau mewn ystod eang o dechnegau gyda lleoliadau wedi'u cynllunio i dargedu meysydd sy'n uniongyrchol berthnasol i'w hastudiaethau. Mae'r myfyrwyr yn gadael gyda sgiliau allweddol mewn ymarfer labordy da. Fel rhan o dîm Campws Cyntaf, mae hefyd yn tiwtora disgyblion ysgol, gan ddatblygu gweithgareddau a pharatoi darlithoedd i'w helpu i ymgysylltu a'u hannog i groesawu'r gobaith o gael addysg uwch.

Cyhoeddiadau

  • Maddocks, Sarah Elizabeth, Jenkins, Rowena Eleri, Rowlands, Richard Samuel, Purdy, Kevin J. and Cooper, Rose. (2013). Manuka honey inhibits adhesion and invasion of medically important wound bacteria in vitro. Future Microbiology, Volume 8 (Number 12). pp. 1523-1536. ISSN 1746-0913.
  • Angharad E. Green, Richard S. Rowlands, Rose A. Cooper and Sarah E. Maddocks. (2012). The effect of the flavonol morin on adhesion and aggregation of Streptococcus pyogenes. Article in FEMS Microbiology Letters, 333(1):54-8.
  • Sarah E. Maddocks, Marta Salinas Lopez, Richard S. Rowlands and Rose A. Cooper. (2011). Manuka honey inhibits the development of Streptococcus pyogenes biofilms and causes reduced expression of two fibronectin binding proteins. Microbiology, 158, 781–790.
  • Rose Cooper, Leighton Jenkins and Richard Rowlands (2011). Inhibition of biofilms through the use of manuka honey. Wounds uk, 2011, Vol 7, No 1.