Dr Sally Hicks

Teitl y Swydd: Cyfarwyddwr y Rhaglen (Gwyddoniaeth Biofeddygol)
Rhif Ystafell: T2.01d
Rhif Ffôn: + 44 (0) 29 2041 6848
Cyfeiriad E-bost: shicks@cardiffmet.ac.uk


Ymchwil

Graddiodd Sally o Brifysgol Caerdydd ym 1989 gyda gradd mewn Sŵoleg a Biocemeg ac arhosodd yng Nghaerdydd i astudio ar gyfer PhD mewn Biocemeg. Yn 1993, cymerodd swydd ym Mhrifysgol Bryste fel Cymrawd Ymchwil Ôl-ddoethurol yn yr Adran Anatomeg, lle mai ei phrif ddiddordeb ymchwil oedd cyfansoddiad glycoproteinau mucin a'u rôl yn amddiffyn mwcosaidd. Daeth i UWIC yn 2000 fel Uwch Gymrawd Ymchwil ac yn 2003 daeth yn Uwch Ddarlithydd mewn Gwyddorau Biofeddygol, gyda diddordeb arbennig mewn Patholeg Cellog. Ar hyn o bryd, mae hi'n ymwneud â phrosiect ymchwil sy'n edrych i mewn i werth diagnostig mesur cytocinau mewn samplau sgrinio serfigol ac mae hefyd yn goruchwylio prosiect PhD sy'n ymchwilio i effeithiau cydrannau mêl ar sawl math o gell sy'n gysylltiedig ag iachâd clwyfau. Mae Sally yn Aelod o'r Sefydliad Gwyddor Biofeddygol.

 Cyhoeddiad

Cyhoeddiadau Dethol

Stark RM, Wiggins R, Walley E, Hicks SJ, Gill GA, Carrington SD, Corfield AP (2000) Mucinase activity. In Methods in Molecular Biology, Vol. 135: Glycoprotein Methods and Protocols : The Mucins (Corfield, AP, ed.) Humana Press, Totowa, USA. p385-392.

Wiggins R, Hicks SJ, Soothill P, Millar MR., Corfield AP (2001) Mucinases and sialidases: their role in the pathogenesis of sexually transmitted infections in the female genital tract. Sexually Transmitted Infections 77: 402-408.

Corfield AP, Longman R, Shirazi T, Hicks SJ, Myerscough N, Probert C, (April 2002) The composition and function of the mucus barrier in the gastrointestinal tract. Food Allergy and Intolerance (Chapter 11), 2nd ed. (eds, Brostoff J, Challacombe SJ) WB Saunders Co.Ltd, London, UK.

Corfield AP, Donapaty SR, Carrington SD, Hicks SJ, Schauer R, Kohla G (2005) Identification of 9-O-acetyl-N-acetylneuraminic acid in normal canine pre-ocular tear film secreted mucins and its depletion in Keratoconjunctivitis sicca. Glycoconjugate Journal 22: 409-416.