Hafan>Astudio>Ehangu Mynediad
Widening Access - Adult Learning

Ehangu Mynediad - Addysg Oedolion

Nod Tîm Ehangu Mynediad Prifysgol Metropolitan Caerdydd yw sicrhau bod pobl o unrhyw oedran, cefndir neu grŵp ethnig yn cael cyfle teg a chyfartal i astudio yma mewn modd a gefnogir. Rydym wedi ymrwymo i sicrhau y dylai pawb sydd â'r penderfyniad, y sgiliau a'r awydd i gael mynediad i Addysg Uwch allu gwneud hynny.

Os ydych chi'n fyfyriwr aeddfed, yn ddysgwr sy'n oedolyn neu â diddordeb mewn dysgu yn eich cymuned ac eisiau rhoi cynnig ar gwrs byr ar gyfer symud ymlaen i'r brifysgol, yna gallwn ni helpu. Rydym yn gweithio gyda chymunedau sy'n cynnig cyfleoedd hygyrch a hyblyg i ddysgwyr anhraddodiadol. Mae'r cyrsiau a gynigir yn rhaglenni dysgu rhan-amser, bach eu maint sydd wedi'u cynllunio i ehangu cyfranogiad i addysg uwch.

Llyfryn Cyrsiau Ehangu Mynediad

​​

  • ​​
​​​​


Llyfryn Cyrsiau Ehangu Mynediad


Cliciwch yma i weld ein llyfryn Cyrsiau Ehangu Mynediad sy'n cynnwys gwybodaeth bellach am ein holl gyrsiau a'r cyfleoedd dilyniant sydd ar gael.

Cofrestru ar Gwrs

Wedi’u hachredu a chyrsiau heb eu hachredu awed'u hachredu a chyrsiau​ heb eu hachredu ledled Caerdydd.

Llyfrgell Met Caerdydd

Wybodaeth am sut i ymaelodi â yn llyfrgell Met Caerdydd am ddim.

Ymestyn yn Ehangach

Mae Met Caerdydd yn un o bartneriaid Rhaglen Ymestyn yn Ehangach HEFCW.
Ymestyn yn Ehangach​​​

Rhestr E-bost
​​