Hafan>Astudio>Ehangu Mynediad
Widening Access - Adult Learning

Ehangu Mynediad - Addysg Oedolion

​​​​​​​​​​​​​​​Nod tîm Ehangu Mynediad Prifysgol Metropolitan Caerdydd yw sicrhau bod pobl o unrhyw gefndir neu grŵp ethnig dros 18 oed yn cael cyfle teg a chyfartal i astudio yma mewn modd â chymorth. Rydym wedi ymrwymo i sicrhau y dylai pawb sydd â'r penderfyniad, y sgiliau a'r awydd i gael mynediad i Addysg Uwch allu gwneud hynny.

Os ydych chi'n fyfyriwr aeddfed, yn ddysgwr sy'n oedolyn neu â diddordeb mewn dysgu yn eich cymuned ac eisiau rhoi cynnig ar gwrs byr ar gyfer symud ymlaen i'r brifysgol, yna gallwn ni helpu. Rydym yn gweithio gyda chymunedau sy'n cynnig cyfleoedd hygyrch a hyblyg i ddysgwyr anhraddodiadol. Mae'r cyrsiau a gynigir yn rhaglenni dysgu rhan-amser, bach eu maint sydd wedi'u cynllunio i ehangu cyfranogiad i addysg uwch.


Llyfryn Cyrsiau Ehangu Mynediad​​

Cliciwch yma i weld ein llyfryn Cyrsiau Ehangu Mynediad​ sy'n cynnwys gwybodaeth bellach am ein holl gyrsiau a'r cyfleoedd dilyniant sydd ar gael.​

Cardiff Met Widening Access Courses Booklet Cover
Mae ein cyrsiau byr ar agor i bob oedolyn dros 18 oed. Fodd bynnag, rhoddir blaenoriaeth i ddysgwyr sydd:

  • yn byw mewn ardaloedd o amddifadedd lluosog
  • ddim wedi cyrchu cyfleoedd Addysg Uwch
  • yn hawlio Budd-daliadau'r Llywodraeth (ac eithrio budd-dal plant)
  • ar incwm isel neu'n wynebu 'tlodi mewn gwaith'
  • yn ofalwr llawn amser di-dâl neu'n rhywun sy'n gadael gofal
  • wedi cael eu hatgyfeirio gan un o'n sefydliadau partner.​​

 
 
 
Cofrestru ar Gwrs

Wedi’u hachredu a chyrsiau heb eu hachredu a wedi'u hachredu a chyrsiau​ heb eu hachredu ledled Caerdydd.

Llyfrgell Met Caerdydd​​

Gwybodaeth am sut i ymaelodi â llyfrgell Met Caerdydd am ddim.

Ymestyn ​yn Ehangach

Mae Met Caerdydd yn un o bartneriaid Rhaglen Ymestyn yn Ehangach HEFCW.
Ymestyn yn Ehangach​​​​​

 
 
 
Rhestr E-bost