Dr Daniel Stubbings

​​​

 Swydd:     Darlithydd mewn Seicoleg Glinigol
 Ysgol:       Ysgol Gwyddorau Chwaraeon ac Iechyd Caerdydd
 E-bost:     drstubbings@cardiffmet.ac.uk  
​ Rhif ffôn: +44(0)29 2041 6890
 Rhif Ystafell: D3.11
 Skype:      sm22632@cardiffmet.ac.uk  
 Argaeledd: dydd Mercher a dydd Gwener

Addysgu

Arweinydd a Darlithydd Modiwl
• BSc Seicoleg Glinigol 1 (PSY6002)
• BSc Seicoleg Glinigol 2 (PSY6106)
• MSc Caethiwed a Bregusrwydd Seicolegol (FPS7002)


Goruchwyliwr Ymchwil Gweithredol ar y Cyrsiau canlynol
• Doethuriaeth Broffesiynol
• Meistr mewn Traethodau Hir Seicoleg Iechyd
• Meistr mewn Traethodau Hir Seicoleg Fforensig
• Traethodau Hir Blwyddyn Derfynol Bagloriaeth Gwyddoniaeth

Cyhoeddiadau

Erthyglau
  • Stubbings, D. R., C. S. Rees, and L. D. Roberts. 2015. New Avenues to Facilitate Engagement in Psychotherapy: The Use of Videoconferencing and Text-Chat in a Severe Case of Obsessive-compulsive Disorder. Australian Psychologist 50 (4): 265-270.
  • Stubbings, D. R., C. S. Rees, L. D. Roberts, and R. T. Kane. 2013. Comparing In-Person to Videoconference-Based Cognitive Behavioral Therapy for Mood and Anxiety Disorders: Randomized Controlled Trial. Journal of Medical Internet Research 15 (11): 1-16.
  • Daniel Stubbings. 2012. The effectiveness of videoconferencing-based cognitive-behaviour therapy. Curtin University of Technology, Western Australia, Ph.D. Manuscript
Traethawd Ymchwil Myfyrwyr Gorffenedig
  • Read, M., Stubbings, D. R., & Heggs, D. (2018). A qualitative investigation into staff understanding and experiences of ‘least restrictive practice’ within a forensic mental health setting. Cardiff Metropolitan University, Cardiff, United Kingdom, MSc Forensic Psychology Manuscript.
  • Griffiths, J. N., Stubbings, D. R., & Seage, H. (2018). The relationship between death anxiety, psychopathology and quality of life among a cohort of Parkinson’s disease patients. Cardiff Metropolitan University, Cardiff, United Kingdom, MSc Health Psychology Manuscript.
  • Hughes, K, Stubbings, D. R., & Limbert, C. (2018). What are the perceptions of support staff towards the use of psychotropic pro re nata (PRN) medication in the mental health care setting? Cardiff Metropolitan University, Cardiff, United Kingdom, MSc Forensic Psychology Manuscript.

Proffil

Mae Dr Stubbings yn Seicolegydd Ymarferydd cofrestredig gyda'r Cyngor Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol, Seicolegydd Clinigol Siartredig gyda Chymdeithas Seicolegol Prydain ac yn Seicolegydd cofrestredig gydag Asiantaeth Rheoleiddio Gweithwyr Proffesiynol Gofal Iechyd Awstralia. Yn ogystal â gweithio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, mae Dr. Stubbings hefyd yn gweithio mewn ysbyty Iechyd Meddwl Diogelwch Fforensig Isel sy'n arbenigo mewn trin cleifion difrifol a chymhleth sy'n cael eu cadw o dan y ddeddf iechyd meddwl. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys defnyddio technoleg mewn triniaeth iechyd meddwl, lles staff, seicotherapi, dulliau dirfodol o drin iechyd meddwl ac ansawdd bywyd. Mae Dr. Stubbings yn ymwneud â phrosiectau ymchwil gyda sawl darparwr allanol gan gynnwys y GIG, Grŵp Cwmnïau Priory a Parkinson's UK.