Dr Richard Webb

​​Dr Richard Webb

Teitl Swydd: Prif Ddarlithydd 
Rhif Ystafell: D2.11
Rhif Ffôn: x5559 or (+44) 029 2020 5559
Cyfeiriad E-bost: rwebb@cardiffmet.ac.uk

Addysgu

Ers ymuno â Met Caerdydd yn 2003, bûm yn weithgar wrth ddylunio, datblygu, cyflwyno a gwerthuso sawl rhaglen a addysgir, ym maes pwnc Gwyddoniaeth Biofeddygol (MSc Gwyddorau Biofeddygol, BSc Gwyddoniaeth Biofeddygol, BSc Gwyddoniaeth Gofal Iechyd, HND Gwyddoniaeth Biofeddygol, Sylfaen mewn Gwyddor Iechyd), a hefyd ar sail ryngddisgyblaethol (BSc Gwyddorau Biofeddygol (Iechyd, Ymarfer a Maeth)). Yn benodol, rwy'n cyfrannu at addysgu ym meysydd disgyblaeth Bioleg Cell, Bioleg Foleciwlaidd (gan gynnwys Biowybodeg a Dadansoddiad Biomoleciwlaidd), Biocemeg (gan gynnwys Biocemeg Feddygol), a Dulliau Ymchwil (gan gynnwys Ymchwil Drosiadol, a goruchwyliaeth Prosiect Ymchwil).
Hefyd, rwy'n darparu gofal bugeiliol / tiwtorialau personol i fyfyrwyr, ac yn gweithredu fel Cynghorydd / Mentor Addysgu ar gyfer staff sy'n astudio'n rhan-amser ar raglen 'Addysgu mewn Addysg Uwch' Met Caerdydd.
Rwy'n cyfrannu mwy na 150 awr o addysgu bob blwyddyn academaidd i dros 500 o fyfyrwyr, ar y modiwlau canlynol:

Israddedig

ASF3012 Sgiliau Allweddol yn y Gwyddorau Iechyd

APS4001 / APS4007 / SBM4006 Sgiliau Allweddol mewn Gwyddoniaeth Biofeddygol

APS4003 / SBM4003 Bioleg Celloedd a Geneteg - ( Arweinydd modiwl)

APS5001 Bioleg Celloedd Moleciwlaidd

APS6003 Dadansoddiad Biomoleciwlaidd

SBM6001 Meddygaeth Chwaraeon

SBM6005 Pynciau Arbennig mewn Iechyd, Ymarfer Corff a Maetheg - (Arweinydd Modiwl)

APS6021 Ymchwil Cyfieithiadol

APS6022 / APS6001 BSc Prosiect Ymchwil

Ôl-raddedig:

MBS7000 Biocemeg Feddygol

MBS7001 Biocemeg Feddygol Uwch

MBS7022 Bioleg Foleciwlaidd

MBS7010 MSc Prosiect Ymchwil

Ymchwil

Mae fy ngyrfa wedi cynnwys PhD (1990-5), tair swydd ymchwil ôl-ddoethurol (1996-2003), a dros ddegawd fel ymchwilydd arbenigol ym Met Caerdydd (2003-15). Felly, rwyf wedi cynnal ymchwil yn ymchwilio i signalau celloedd ers >20 mlynedd mewn sawl prifysgol / grŵp ymchwil gwahanol; yn ystod y cyfnod hwn, rwyf wedi sicrhau oddeutu £ 0.5M o gyllid ymchwil allanol, wedi goruchwylio 9 astudiaeth PhD hyd eu cwblhau, wedi gweithredu fel arholwr mewn 6 arholiad PhD viva, ac wedi cyd-awduro 28 o gyhoeddiadau a adolygwyd gan gymheiriaid (yn ogystal â nifer o gyflwyniadau cynhadledd ac ati). Arweiniodd y gweithgareddau hyn at fy nghynnwys yng nghyflwyniad REF 2014 Met Caerdydd.

Themâu Ymchwil Cyfredol:

a) Ymchwiliadau i Ca2+a / neu ganlyniadau signalau yn ymwneud â chelloedd lipid sy'n berthnasol i ddiabetes, gordewdra, clefyd cardiofasgwlaidd, a risg amgylcheddol.

Mae'r gweithgareddau hyn yn barhad uniongyrchol o'r themâu ymchwil a ddilynwyd yn gynharach yn fy ngyrfa. Mae diddordebau penodol yn cynnwys effaith gormod o lipidau ('lipowenwyndra'), a nanoronynnau, ar homeostasis cellog Ca2+. Maent yn cynnwys cydweithrediadau â'r Athro Malcolm East (Prifysgol Southampton), yr Athro Marian Ludgate, a'r Dr Emyr Lloyd-Evans, Tim Hughes, Derek Lang a Chris George (Prifysgol Caerdydd), a'r Athro Shareen Doak a Dr Martin Clift (Prifysgol Abertawe).


b) Ymchwil / ymgynghoriaeth drosiadol yn cymhwyso fy arbenigedd mewn ymchwil signalau celloedd i ymchwilio i ddigwyddiadau signalau celloedd a ysgogwyd gan gymryd rhan mewn ymarfer corff, ac felly gwerthuso buddion iechyd sy'n gysylltiedig ag ymarfer corff.

Mae'r gweithgareddau ymchwil hyn yn cynnwys astudiaethau cydweithredu / ymgynghori mewn perthynas â gwerthuso rhaglenni ymarfer corff, yn fewnol ar ben y rhai a ddarperir gan sawl partner allanol cymunedol / clinigol / masnachol:

 • Valleys Regional Park Ltd (2010-parhaus; cyswllt: Dr David Llewellyn),
 • Cynllun Cyfeirio Ymarfer Cenedlaethol Cymru (2011-parhaus; cyswllt: Mrs Jeannie Wyatt-Williams);
 • Iechyd Cyhoeddus Cymru (2013-parhaus; cyswllt: Dr Malcolm Ward). 
 • Sport Wales Ltd (2011-parhaus; cyswllt: Mr B. Davies).

Cyhoeddiadau

Cyhoeddiadau (2014 ymlaen):

 1. Maguire, E. Welton, J., Haslett, L., Knifton, H., Shrestha, R., Clark, E., Golke, J., Wager, K, Webb, R., Waller-Evans, H., Lloyd-Evans, E. "Differential effects of curcumin nanoformulations on cellular calcium homeostasis and lysosomal function in Niemann-Pick disease Type C astrocytes" J. Nanomaterials (under review, October 2015).
 2. Tom Cullen1,2*, Andrew W. Thomas3, Richard Webb3, T Phillips4, and Michael G. Hughes1. "sIL-6R is related to weekly training mileage and psychological wellbeing in athletes" Med Sci Sport Exercise (under review, September 2016).
 3. Ruffino, J.S., Davies, N.A., Morris, K., Ludgate, M.1, Zhang, L.1, Webb, R. and Thomas, A.W*. "Moderate-intensity exercise alters monocyte M1 and M2 marker gene expression in sedentary females: Putative roles for PPARγ and IL-6" Eur J Appl Physiol. 2016;116(9):1671-82. doi: 10.1007/s00421-016-3414-y.
 4. Tom Cullen, Andrew Thomas, Richard Webb, and Michael Hughes "Interleukin-6 and associated cytokine responses to an acute bout of high intensity interval exercise: the effect of exercise intensity and volume" Applied Physiol Nut Metab 41: 1–6 (2016) (doi: 10.1139/apnm-2015-0640)
 5. Webb R*, Thompson JES, Ruffino J-S, Davies, NA, Watkeys L, Hooper S, Jones PM, Walters G, Clayton, D. Thomas AW, Morris K, Llewellyn DH1, Ward M2, Wyatt-Williams J3, McDonnell BJ. "An Evaluation of Cardiovascular Risk-Lowering Health Benefits Accruing from Laboratory-based, Community-based and Exercise-Referral Exercise Programmes" BMJ Open Sport & Exercise Med . 2016; 2: e000089. doi:10.1136/bmjsem-2015-000089
 6. Davies, N.A., Watkeys, L., Butcher, L., Potter, S., Hughes, M.G., Moir, H., Morris, K., Thomas, A.W. and Webb, R. "The Roles of Oxidative Stress, Oxidised Lipoproteins and AMPK in Exercise-Associated PPARg Signalling within Human Monocytic Cells" Free Radical Research 2015 Jan; 49(1):45-56. doi: 10.3109/10715762.2014.978311.
 7. Cullen, T. Thomas, A.W. Webb, R. Hughes, M.G. "The relationship between interleukin-6 in saliva, venous and capillary plasma, at rest and in response to exercise" Cytokine (2015 Feb) 71(2):397-400. doi: 10.1016/j.cyto.2014.10.011.

Cyflwyniadau Cynhadledd (2014 ymlaen):

 1. Theodoulides MKT, Clift MJD, Adams R, Evans S, Webb R, Doak, SH. "Characterisation of dextran-coated superparamagnetic iron oxide nanoparticles (dSPION) and their impact on cell viability" Poster presented at Life Sciences National Research Network annual conference, Welsh Government Life Sciences Hub, September 2016.
 2. Theodoulides MKT, Clift MJD, Adams R, Brain SJ, Webb R, Doak, SH. "Investigating the cytotoxic and genotoxic effects of alternative metal oxide nanoparticles on different cell types in vitro" Poster presented at UK Nanomedicine conference, Swansea University, August 2016.
 3. Hicks S. and Webb, R. "Outreach Activities in University Biomedical Sciences Departments" Poster presented at Heads of University Biosciences spring conference, Leicester University, May 2016.
 4. Armstrong MK, Singh C, Watkeys LJ, Thekkemuriyil L, Tucker J, Marshall Z, Webb R and McDonnell BJ. "Soluble IL6 Receptor Concentrations are Associated with Augmentation Index in Healthy Young Males". Poster presented at 'Artery' Conference, Krakow, October 2015
 5. Richard Webb, Steve Potter, Steve Evans1, Shareen H. Doak1, Neenu Singh1 "Fe2O3-USPION nanoparticles induce only transient effects on monocyte [Ca2+]I homeostasis, and these do not appear to be sufficient to impact upon actin cytoskeletal integrity". Poster presented at Biochemistry Society "Calcium Signalling: the next generation" Conference (Charles Darwin House, London, October 2014).
 6. Webb, R., Thompson, J.E.S., Hewlett, P., Llewellyn, D., McDonnell, B.J. "The Effect of an 8-week Green-Exercise Programme on Markers of Cardiovascular Risk". Poster presented at The Welsh Environment as a National Health Resource national conference (Snowdonia National Park Conference centre, April 2014). ​

Dolenni Allanol

Mae gennyf gymhwyster TAR er 2005, ac rwy’n Gymrawd o’r Academi Addysg Uwch a’r Gymdeithas Fioleg Frenhinol. Rwyf hefyd yn aelod o’r rhwydweithiau ymchwil canlynol:

1. Aelod o Grŵp Ymchwil Rhyngddisgyblaethol Cardiofasgwlaidd Cymru (2004-presennol).
2. Rhwydwaith Ymchwil Diabetes Cymru (2004-presennol).
3. Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol Gwyddorau Bywyd Cymru (2014-presennol).
4. Partneriaeth Gwyddor Iechyd Cymhwysol De-ddwyrain Cymru (SEWAHSP; 2012-presennol)

Rwy'n gweithredu fel Asesydd / Barnwr cyflwyniadau ar gyfer 'Cynhadledd Flynyddol Iechyd Cyhoeddus Cymru' Iechyd Cyhoeddus Cymru, ac fel adolygydd ar gyfer y cyfnodolion / cyrff dyfarnu canlynol:

1. Journal of the Federation of American Societies for Experimental Biology (FASEB J)
2. Gerontology
3. Free Radical Biology and Medicine
4. Applied Physiology, Nutrition and Metabolism
5. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology
6. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports
7. Cynllun cymrodoriaeth PhD Llywodraeth Cymru / NISCHR