Dr Claire Kelly

​​

Teitl y Swydd: Uwch Ddarlithydd mewn Gwyddor Biofeddygol

Rhif Ystafell:  D2.01E 

Rhif Ffôn: +44 (0) 29 2020 5994
Cyfeiriad e-bost: ckelly@cardiffmet.ac.uk

Addysgu

Rwy'n dysgu ar nifer o raglenni israddedig o fewn adran y Gwyddorau Biofeddygol gan gynnwys Gwyddoniaeth Gofal Iechyd, Gwyddoniaeth Biofeddygol a'r Gwyddorau Biofeddygol (Iechyd, Ymarfer Corff a Maetheg).

Mae'r modiwlau rwy'n eu cyflwyno yn cynnwys: modiwl Prosiect y flwyddyn olaf, Pynciau cyfoes yn y Gwyddorau Biofeddygol, Pathoffisioleg Clefyd, Ffarmacoleg Ffisioleg a Thocsicoleg, Ffisioleg ddynol ac endocrinoleg ynghyd â niwrowyddoniaeth sylfaenol a niwroanatomi i wyddonwyr biofeddygol. Yn ogystal, rwyf hefyd yn goruchwylio prosiectau myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig yn fy maes arbenigol o niwrowyddoniaeth.

Israddedig
APS6022 - Prosiect Ymchwil (Arweinydd Modiwl)
APS6008 - Pynciau cyfoes
APS5017 - Ffisioleg, Ffarmacoleg a Thocsicoleg (Arweinydd Modiwl)
SBM5001- Pathoffisioleg Clefyd
SBM5005 - Biomecaneg Chwaraeon ac Anatomeg Swyddogaethol
APS4022 - Anatomeg Dynol a Ffisioleg
APS3007 - Bioleg Ddynol
APS3012 - Dulliau ymchwil (modiwl Sgiliau Allweddol)

Ôl-raddedig:
MBS7010 - Traethawd Hir

Rwyf hefyd yn goruchwylio myfyrwyr PhD:
Myfyrwyr cyfredol Prifysgol Metropolitan Caerdydd:
Eleftheria Kodosaki

Ymchwil

Mae fy nghefndir mewn niwrowyddoniaeth ac mae fy niddordeb ymchwil yn dod o dan y thema therapi amnewid celloedd mewn afiechydon niwroddirywiol.

Mae gen i ddiddordeb hirsefydlog mewn trawsblannu celloedd fel therapi ar gyfer clefydau niwroddirywiol fel clefyd Parkinson a chlefyd Huntington. Mae fy ymchwil yn y maes hwn wedi bod i raddau helaeth mewn modelau anifeiliaid o'r afiechydon hyn, er fy mod hefyd wedi chwarae rhan fawr mewn sefydlu cyflenwad meinwe ffetws dynol a gymeradwywyd yn foesegol ar gyfer cymhwyso'r gwaith hwn yn glinigol ac rwyf wedi cael hyfforddiant estynedig mewn technoleg GMP. Roedd fy ngwaith PhD yn astudiaeth o fôn-gelloedd niwral fel ffynhonnell cyfrannol ar gyfer clefyd Huntington a rhoddodd brofiad i mi o fôn-gelloedd fetws niwral llygod a dynol. Ers hynny, rwyf wedi parhau i ymchwilio i fôn-gelloedd niwral, ond hefyd wedi ennill profiad gyda rhagflaenwyr niwral sy'n deillio o gelloedd ES ac iPS, ac yn benodol, rwyf wedi bod yn ymwneud â thrawsblannu niwral celloedd o'r fath. Mae gen i ddiddordeb mawr hefyd mewn nodweddu system ddiwylliantin vitroy tyfir celloedd ynddo, gan ddefnyddio technegau moleciwlaidd i nodi genynnau sydd o ddiddordeb a thrin systemau meithrin i gael y math o gell a ddymunir.

Rwyf wedi chwarae rhan allweddol yn natblygiad model anifail newydd ar gyfer asesu cyn-glinigol o gelloedd cyfrannol dynol ar gyfer trawsblannu niwral. Mae'r model yn darparu strategaeth newydd ar gyfer caniatáu i gelloedd dynol gael eu trawsblannu i ymennydd llygod heb fod angen gwrthimiwnedd. Hoffwn hyrwyddo'r gwaith hwn trwy ymgymryd â nodweddiad manwl o'r system hon yn ogystal â thrwy ddeall mecanwaith imiwnolegol sylfaenol y model. Yn dilyn o hyn mae rôl llid yng nghlefyd Huntington yn hynod bwysig a gall fod â goblygiadau pwysig i ymyriadau therapiwtig, yn anad dim gallu celloedd sydd wedi'u trawsblannu i oroesi mewn amgylchedd llidus. Mae dealltwriaeth o'r llwybrau llidiol yng nghlefyd Huntington o dreialau gyn-glinigol i glefyd ar y cam clinigol yn cynyddu ac mae dehongli'r llwybrau sy'n gysylltiedig â chyfryngu'r broses hon o ddiddordeb arbennig. Mae'r cyfathrebu rhwng y cyrion a'r system nerfol ganolog yn bwysig ac mae'r modd y mae hyn yn dylanwadu ar broses pathoffisiolegol arall y gwyddys ei fod yn barhaus mewn HD yn anhysbys i raddau helaeth. Gallai dod o hyd i ffyrdd o dargedu'r agwedd hon ar y clefyd unwaith y bydd y mecanweithiau wedi'u deall yn llawn arwain at oblygiadau pwysig i therapiwteg arall, a allai gyda'i gilydd gael mwy o effaith fuddiol i'r claf.

Cyhoeddiadau

 • Precious SV, Zietlow R, Dunnett SB, Kelly CM, Rosser AE. Is there a place for human fetal-derived stem cells for cell replacement therapy in Huntington's disease? (Neurochemistry International 2017 accepted)
 • Precious SV and Kelly CM. Transplantation in HD – Are we transplanting the right cells? (Book chapter, In Tech publishers. In press)
 • Precious SV*, Kelly CM*, Vinh NN, Pekarik V, Scherf C, Penketh RJ, Amso NN, Dunnett SB and Rosser AE. Characterisation of FoxP1 as a marker of striatal medium spiny neurons and their precursors. Experimental Neurology 2016
 • Sophie V Precious, Claire M Kelly, Nicholas D Allen & Anne E Rosser. Can manipulation of differentiation conditions eliminate proliferative cells from a population of ES cell-derived forebrain cells? Neurogenesis, 2016. DOI: 10.1080/23262133.2015.1127311
 • Lelos MJ, Morgan RJ, Kelly CM, Torres EM, Rosser AE, Dunnett SB. Amelioration of non-motor dysfunctions after transplantation of human dopamine neurons in a model of Parkinson's disease. Exp Neurol. 2016 Apr; 278:54-61
 • Straccia M, Garcia-Diaz Barriga G, Sanders P, Bombau G, Carrere J, Vinh NN, Sun Yung, Kelly CM, Svendsen C, Kemp P, Arjomand J, Schoenfeld R, Alberch J, Allen ND, Rosser AE, Canals JM. Quantitative high throughput gene expression profiling of human striatal development to screen stem cells derived medium spiny neurons. (Mol Ther Methods Clin Dev. 2015 Sep 16;2:15030).
 • Roberton VH, Rosser AE, Kelly CM. Neonatal desensitization for the study of regenerative medicine. Regenerative Medicine 2015, 10(3):265-74
 • Charles Arber, Sophie V. Precious, Serafí Cambray, Jessica R. Risner-Janiczek, Claire Kelly, Zoe Noakes, Andreas Heuer, Mark A. Ungless, Tristan A. Rodríguez, Anne E. Rosser, Stephen B. Dunnett ,Meng Li. Activin A directs striatal projection neuron differentiation of human pluripotent stem cells Development 2015 Apr1:142(7):1375-86.
 • Rinaldi F, Hartfield E, Crompton LA, Kelly CM, Rosser AE, James B Uney, Maeve A Caldwell. Cross regulation of gap junction Connexin43 and b-catenin influences differentiation of human neural progenitor cells. Cell Death and Disease 2014 Jan 23
 • Roberton VH, Evans AE, Harrison DJ, Precious SV, Dunnett SB, Kelly CM, Rosser AE.Is the adult mouse striatum a hostile host for neural transplant survival. Neuroreport. 2013 Dec 18;24(18).
 • Heuer A, Lelos MJ, Kelly CM, Torres EM, Dunnett SB. Dopamine-rich grafts alleviate deficits in contralateral response space induced by extensive dopamine depletion in rats. Exp Neurol. 2013 Sep; 247:485-95.
 • Zietlow Rike , Precious Sophie V, Kelly Claire M, Dunnett Stephen Ba, Rosser Anne E Long-term expansion of human fetal neural progenitors leads to reduced graft viability in the neonatal rat brain. Exp Neurol. 2012 Jun;235(2):563-73
 • Evans A, Kelly CM, Precious SV, and Rosser AE. Molecular regulation of striatal development. Anat Res Int. 2012; 2012:106529
 • Kelly CM, and Rosser AE. Cellular Therapies in Huntington's Disease. Huntington's Disease (2012), ISBN 979-953-307-066-6.
 • Kelly CM, Precious SV, Torres EM, Harrison A, Williams D, Scherf C, Weyrauch U, Lane E, Penketh R, Amso NN, Kemp P, Dunnett SB and Rosser AE. Medical termination of pregnancy: a viable source of tissue for cell replacement therapy for neurodegenerative disorders. Cell Transplantation; 2011;20(4):503-13
 • Oscar Cordero-Llana, Sarah Scott, Sarah Maslen, Jane Anderson, Julia Boyle, Ruma Raha-Chowhdury, Pam Tyers, Roger Barker, Claire Kelly, Anne Rosser, Elaine Stephens, Siddharthan Chandran, and Maeve Caldwell. Clusterin secreted by astrocytes enhances neuronal differentiation from human neural precursor cells. Cell Death and Differentiation 2011, May;18(5):907-13.
 • Rosser AE, Kelly CM, Dunnett SB. Cell transplantation for Huntington's disease: practical and clinical considerations. Future Neurology (2011), Vol. 6 No.1; 45-62
 • Kelly CM, Precious SV, Scherf C, Penketh R, Amso N, Battersby A, Allen ND, Dunnett SB, Rosser AE. Neonatal tolerisation allows long-term survival of neuroanl xenortransplants without chronic immunosuppression. Nature Methods (2009) Apr;6(4):271-3
 • Kelly CM, Handley O, Rosser AE. Human Trials for Neurodegenerative disease. In: Neil J. Scolding and David Gordon (eds.), Methods Mol Biol. 2009;549:33-47. © Humana Press
 • Kelly CM, Dunnett SB, Rosser AE. Medium Spiny neurons for transplantation in Huntington's Disease. Biochemical Society Transactions (2009) Volume 37, part 1
 • Paynter SJ, Andrews KJ, Vinh NN, Kelly CM, Rosser AE, Amso NN, Dunnett SB. Membrane permeability coefficients of murine primary neural brain cells in the presence of cryoprotectant. Cryobiology. 2009; Jun; 58(3): 308-14.
 • Kelly CM, Precious SV, Penketh R, Amso N, Dunnett SB, Rosser AE. Striatal graft projections are influenced by donor cell type and not the immunogenic background. Brain, 2007;130:1317-1329.
 • Joannides AJ, Webber DJ, Raineteau O, Kelly C, Irvine KA, Watts C, Rosser AE, Kemp PJ, Blakemore WF, Compston A, Caldwell MA, Allen ND, Chandran S. Environmental signals regulate lineage choice and temporal maturation of neural stem cells from human embryonic stem cells. Brain, 2007;130:1263-1275.

Dolenni Allanol

BNA (Cymdeithas Niwrowyddoniaeth Prydain)
Cymdeithas Anatomegol
RSB
Pwyllgor cynghori gwyddonol Ataxia UK.
Adolygiad ar gyfer Neurological Research, Experimental Neurology,  Neuropsychopharmacology a'r MRC