Dr Fei Zhao

​​

Swydd: Prif Ddarlithydd mewn Clywedeg
Ysgol: Ysgol Gwyddorau Iechyd Caerdydd
E-bost: fzhao@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: +44(0)2920417290
Rhif Ystafell: D.007E

​​

Proffil

Mae fy arbenigedd ymchwil yn canolbwyntio'n bennaf ar ddatblygu mesurau sensitif a dibynadwy ar gyfer canfod y camweithrediad clywedol. Rwyf wedi arwain sawl prosiect ymchwil gan gynnwys datblygu a chymhwyso system newydd yn glinigol er mwyn mesur nodweddion deinamig y glust ganol a model cyfrifiadurol elfen gyfyngedig o system y glust ganol. Yn ogystal, rwyf hefyd wedi arwain prosiect ar addysg colli clyw a diogelu clyw a achosir gan ddatguddiad i gerddoriaeth, sy'n bwriadu darparu tystiolaeth i wella iechyd clyw cyhoeddus. Dros y blynyddoedd diwethaf, rwyf wedi derbyn sawl cyllid ymchwil gan gyrff grantiau allanol. Y rhain yw EPSRC, RNID, y Cyngor Prydeinig, yr Academi Brydeinig, Sefydliad Sasakawa a'r Gymdeithas Frenhinol.

Mae fy arbenigedd addysgu yn bennaf ym maes Clywedeg Glinigol yn ogystal â rhai meysydd generig, er enghraifft, dulliau ymchwil, adolygiad llenyddiaeth, meddygaeth ar sail tystiolaeth ac anhwylderau ENT.

Mae fy arbenigedd rheoli yn ymwneud â 1] rheolaeth academaidd, gan gynnwys dylunio cyrsiau a datblygu modiwlau yn bennaf ar gyfer rhaglenni is-raddedig ac ôl-raddedig; a 2] rheolaeth weinyddol, gan gynnwys datrys problemau, sefydlu cysylltiadau cydweithredol â chymunedau proffesiynol a'r awdurdod iechyd lleol.

Addysgu

Cyn hynny, bûm yn dysgu ym Mhrifysgol Abertawe ac ym Mhrifysgol Bryste. Rwy'n mynd i ddysgu ar y modiwlau canlynol:
Israddedig
SLP6030 Clywedeg
Ôl-raddedig:
APP7008: Anhwylderau Cydbwysedd ac Adsefydlu
APP7009: Clywedeg Ddiwydiannol ac Amgylcheddol
APP7010: Amhariad Clyw Pediatreg
APP7011: Clywedeg Ddiagnostig Uwch ac Adsefydlu

 

Ymchwil

Diddordebau ymchwil
• Mecanweithiau a modelu'r glust ganol
• Amlygiad sŵn (gor-amlygu cerddoriaeth ymhlith pobl ifanc ac oedolion ifanc)
• Model adsefydlu clywedegol (edrych am gymorth clyw a derbyn cymhorthion clywed)
• Astudiaethau'r byddar (effeithiau seicogymdeithasol a diwylliannol ar gyfranogiad graddedigion byddar mewn cymdeithas)

 

Cyhoeddiadau

 Llyfrau a ysgrifennwyd a chyfraniadau at lyfrau wedi'u golygu (wedi'u hadolygu gan gymheiriaid)

Kei J and Fei Zhao (co-editor). Assessment Of Middle Ear Function In Young Infants, Plural Publishing, Inc. 265 pages, 2011. 

Zhao F, Meredith R, Wotherspoon N and Rhodes A. Toward a understanding of middle ear mechanism using otoreflectance: the characteristics of energy reflectance. Proceedings of the 4th Symposium on Middle Ear Mechanics and Otology, ed. Huber A and Eiber A. World Scientific Publishers, 2007, pp76-81.

Mazzoli M, Kennedy V, Newton V, Zhao F, Stephens D. Phenotype/genotype correlation of autosomal dominant and autosomal recessive non-syndromal hearing impairment. In: Martini A, Mazzoli M, Stephens D, Read A. eds. Definitions, Protocols and Guidelines in Genetic Hearing Impairment. pp 79-141, London: Whurr, 2001.

Stephens D, Lind-Granade G, Hatzopoulos S, Zhao F. Audiometric investigation of carriers. In: Martini A, Mazzoli M, Stephens D, Read A. eds. Definitions, Protocols and Guidelines in Genetic Hearing Impairment. pp 33-35, London: Whurr, 2001.

Zhao F, Stephens SDG, Meredith R, Valerie Newton. Parameter analyses of Audioscan notches in carriers of genetic hearing loss. In: Stephens D, Read A, Martini A, eds. Developments in Genetic Hearing Impairment I. London: Whurr, pp 60-67, 1998.

 Papurau mewn Cyfnodolion Academaidd (wedi eu cyfeirio)
 1. Zhao F, Manchaiah V, St. Claire L, Danermark B , Jones L, Brandreth M, Krishna R & Goodwin R. Exploring the infl uence of culture on hearing help-seeking and hearing-aid uptake. Int J Audiol (in press)
 2. Zhao, F, Stephens SDG , Ishak WS and Meyer-Bisch C (2014). The characteristics of Audioscan and DPOAE measures in tinnitus patients with normal hearing thresholds. Int J Audiol. 53(5):309-17.
 3. Li Q, Xia S, Zhao F  and Qi J. (2014). Functional changes in people with different hearing status and experiences of using Chinese sign language: an fMRI study. J Commun Disord. 50:51-60.
 4. Zhao F and Bardsley B (2014). Real-ear acoustical characteristics
 5. of impulse sound generated by golf drivers and the estimated risk to hearing: a cross-sectional study. BMJ Open. 4 e003517.
 6. Liang MJ, Zhang X, Chen T, Zheng Y, Zhao F, Yang H, Zhong Z, Zhang Z, Chen S and Chen L (2014). Evaluation of auditory cortical development in the early stages of post cochlear implantation using mismatch negativity measurement. Otol Neurotol. 35(1) e7-14.
 7. Cai YX, Zhao F and Zheng YQ (2013). Development and validation of a Chinese music quality rating test. Int J Audiol. 52:587-595.
 8. Cai YX, Zhao F and Zheng YQ (2013). Mechanisms of music perception and its changes in hearing impaired people. Audiol Med. 11:168-175.
 9. Zhao F, French D, Manchaiah V, Zheng YQ, Liang LM and Price S (2012). Music Exposure and Hearing Health Education: Knowledge, Attitude, and Behaviour in Adolescents and Young Adults. Health Education Journal, 71:709-724.
 10. Liang MJ, Zhao F, French D and Zheng YQ (2012). The Noise Reduction Effects of Noise Cancelling Headphones in the Presence of Street Noise and Subway Noise. Journal of the Acoustical Society of America, 131:4526-4534.
 11. Manchaiah VKC, Stephens D and Zhao F (2012). Communication partner involvement in the audiological enablement/rehabilitation of adults with acquired hearing impairment: An overview. Audiological Medicine, 10:21-30.
 12. Manchaiah V, Zhao F, Danesh AA and Duprey R (2011). The genetic basis of Auditory Neuropathy Spectrum Disorder (ANSD). International Journal of Paediatric Otorhinolaryngology. 75:151-158.
 13. Wang J, Zhao F & Li YX, Han DM, Gong SS, Zhao SQ, Zhang H (2011). Effect of Anterior Tympanomeatal Angle Blunting on the Middle Ear Transfer Function, Medical Engineering and Physics, 33:1136-1146.
 14. Manchaiah V, Zhao F, Danesh AA and Duprey R (2011). The genetic basis of Auditory Neuropathy Spectrum Disorder (ANSD). International Journal of Paediatric Otorhinolaryngology. 75:151-158.
 15. Ishak WS, Zhao F, Stephens D, Culling J, Bai J and Meyer-Bisch C (2011). Test-Retest Reliability and Validity of Audioscan & Békésy in Comparison with Pure Tone Audiometry. Audiological Medicine. 9,40-45.
 16. Zheng Y, Zhao F, Liang MJ, Bardsley B, Yang HD and Zhang ZG (2011). Toward an Understanding of Auditory Evoked Cortical Event-Related Potentials: Characteristics and Classification. Audiological Medicine. 9,16-25.
 17. Zhao F, Manchaiah V, French D and Price S. (2010) Music Exposure and Hearing Disorders: An Overview. International Journal of Audiology 49(1): 54-64.
 18. Zhao F, Koike T, Wang J, Sienz J and Meredith R (2009). Finite Element Analysis of the Middle Ear Transfer Functions and Related Pathologies. Medical Engineering and Physics. 30:907-916.
 19. Zhao F, Stephens D, Pryce H, Zheng Y and Bahgat D. (2008) Rehabilitative management strategies in patients with King-Kopetzky syndrome.  Australia and New Zealand Journal of Audiology. 30(2):119-127.
 20. Zhao F, Bai Z and Stephens S. (2008) The relationship between changes in self-rated quality of life after cochlear implantation and changes in individual complaints. Clinical Otolaryngology. 33 (5):427-434.
 21. Zhao F, Lowe G and Meredith R. (2007) The characteristics of otoreflectance and its test retest reliability. Asia Pacific Journal of Speech Language and Hearing. 11(1): 1-7. [80% contribution to all aspects of the work]
 22. Li Q and Zhao F. (2007) Deaf graduate into employment in China: job expectations. Asia Pacific Journal of Speech Language and Hearing 11(1):9-14.
 23. Zhao F and Stephens D. (2007) A Critical Review of King-Kopetzky Syndrome: Hearing Difficulties, But Normal Hearing? Audiological Medicine. 5:119-124.
 24. Zhao F, Stephens D. (2006) Distortion product otoacoustic emissions in patients with King-Kopetzky syndrome. International Journal of Audiology 45:34-39.
 25. Culling J, Zhao F and Stephens D. (2005) Development and assessment of reliability of a self-administered hearing test for elderly. International Journal of Audiology. 44:691-700. [Responsible for data collection and data analysis]
 26. Zhao F, Rogers M, Stephens D, Harper P (2004) Audiometric investigation in patients with facioscapulohumeral muscular dystrophy. Audiological Medicine 2(4): 247-254.
 27. Stephens D, Zhao F and Kennedy V. (2003) Is there an association between noise exposure and King Kopetzky Syndrome? Noise Health.5:55-62.
 28. Zhao F, Wada H, Koike H, Ohyama K, Kawase T and Stephens D. (2003) Transient Evoked Otoacoustic Emissions in Patients with Middle Ear Disorders. International Journal of Audiology 42:117-131.
 29. Keefe DH, Gorga MP, Neely ST, Zhao F, and Vohr BR. (2003) Ear-canal acoustic admittance and reflectance measurements in human neonates: II, Predictions of middle-ear dysfunction and sensorineural hearing. Journal of the Acoustical Society of America 113(1):407-422.
 30. Keefe DH, Zhao F, Neely ST, and Gorga MP. (2003) Ear-canal acoustic admittance and reflectance effects in human neonates.  I, Predictions of otoacoustic emission and auditory brainstem responses. Journal of the Acoustical Society of America. 113(1):389-406.
 31. Zhao F, Stephens D and Day J. (2003) Audiology in Wales. BSA News, 30-32.
 32. Rogers M, Zhao F, Stephens D, Harper P. (2002) Absence of hearing impairment in adult onset facioscapulohumeral muscular dystrophy. Neuromuscular Disorders 12:366-370.
 33. Zhao F, Wada H, Koike H, Ohyama K, Kawase T and Stephens D (2002) Middle ear dynamic characteristics in patients with otosclerosis. Ear and Hearing 23(2): 150-158.
 34. Zhao F, Stephens D, Meyer-Bisch C. (2002) Review: The Audioscan: a high frequency resolution audiometric technique and its clinical applications. Clinical Otolaryngology 27:1-7.
 35. Stephens D, Zhao F. (2002) Effectiveness of self-rating measures of auditory activity limtation and participation restriction in patients with hearing impairment. Iranian Audiology 1:33-40.
 36. Zhao F, Stephens D. (2000) Subcategories of Patients with King-Kopetzky Syndrome (Obscure Auditory Dysfunction). Br J Audiol 34:241-256.
 37. Stephens D and Zhao F. (2000) The role of a family history in King Kopetzky Syndrome. Acta Otolaryngol 120:197-200.
 38. Zhao F, Wada H, Koike H, and Stephens D. (2000) Review: The influence of the middle ear disorders on otoacoustic emissions. Clinical Otolaryngology 25:3-8.
 39. Zhao F and Stephens D (1999a) Test-retest variability of distortion product otoacoustic emissions. Scand Audiol 28:171-175. [70% contribution to all aspects of the work]
 40. Zhao F and Stephens D. (1999b) Audioscan test in patients with King-Kopetzky syndrome. Acta Otolaryngol 119:306-310.
 41. Zhao F and Stephens D. (1999c) Audioscan notches in patients with King-Kopetzky syndrome and a family history of hearing impairment. J Audiol Med 8: 101-112.
 42. Stephens SDG, Jaworski A, Kerr P and Zhao F. (1998) The use of patient-specific estimates in patients evaluation and rehabilitation. Scand Audiol. 27: (Suppl 49), 61-68.
 43. Zhao F and Stephens D (1998) Analysis of Audioscan and DPOAEs in subjects with normal hearing. Audiology 37:335-343.
 44. Zhao F, Stephens SDG, Sim SW and Meredith R. (1997) The use of qualitative questionnaires in patients having and being considered for cochlear implant. Clinical Otolaryngology 22(3):254-259.
 45. Zhao F, Özçaglar H, Meredith R and Stephens SDG. (1997) Transient evoked otoacoustic emission with contralateral stimulation in King-Kopetzky syndrome. Journal of Audiological Medicine 6(1):36-44.
 46. Zhao F and Stephens D. (1996a) Hearing complaints of patients with King Kopetzky Syndrome. Br J Audiol. 30:397-402.
 47. Stephens D and Zhao F. (1996) Hearing impairment-special needs of the elderly. Filia Phoniatra et Logopedica, 48(3):137-142.
 48. Zhao F and Stephens D. (1996b) Review: Clinical assessment of King-Kopetzky syndrome. Indian Journal of Otology 2 (1):4-10.
 49. Zhao F and Stephens D. (1996c) The determinants of speech hearing disability in King-Kopetzky syndrome. Scand Audiol. 25:91-96.

 

​​