Dr Michael Beeton

​Dr Mike Beeton

Teitl Swydd:  Darlithydd mewn Microbioleg Feddygol
Rhif Ystafell:  D2.08
Rhif Ffôn: 029 2020 5557
Cyfeiriad E-bost:  mbeeton@cardiffmet.ac.uk 

Addysgu

 

Tiwtor Blwyddyn Gyntaf ar gyfer Rhaglen Gwyddorau Biofeddygol.
Mae fy niddordebau addysgu yn ymdrin â phob lefel o ficrobioleg feddygol a gwyddorau heintiau o'r radd sylfaen i'r MSc. 

Modiwlau yr wyf yn ymwneud â nhw:

Israddedig
• APS4008 - Haint ac Imiwnedd - Arweinydd modiwl
• APS5015 - Egwyddorion ac Ymarfer Gwyddorau Heintiau
• APS5021 - Gwyddorau Heintiau - Arbenigedd A
• APS6017 - Gwyddoniaeth Heintiau - Arbenigedd B
• APS6022 - Prosiect Ymchwil
• ASF3007 - Gwyddorau Biolegol
• APS6008 - Pynciau Cyfoes mewn Gwyddor Gofal Iechyd

Ôl-raddedig
• MBS7008 - Microbioleg Feddygol - Arweinydd modiwl
• MBS7009 - Pynciau Uwch mewn Biocemeg Feddygol
• MBS7010 - Traethawd Hir

 

Ymchwil

Rôl Ureaplasma spp. mewn haint dynol

Mae fy mhrif ddiddordeb ymchwil yn canolbwyntio ar y pathogenauUreaplasma parvumaUreaplasma urealyticum. Ureaplasmaspp. yw'r organeb ynysig amlaf o'r corioamnion a'r hylif amniotig ymhlith cleifion sy'n esgor cyn amser ac maent wedi bod yn gysylltiedig â nifer o heintiau cronig fel dysplasia broncopwlmonaidd (BPD), urethritis nad yw'n gonococcal (NGU) ac arthritis heintus. 

Mae fy niddordebau ymchwil penodol yn cynnwys:

Monitro mynychder a mecanweithiau ymwrthedd gwrthfiotig ymhlith unigionUreaplasmay DU

  • Mae trin heintiau Ureaplasma yn gymhleth oherwydd diffyg gwrthfiotigau effeithiol o ganlyniad i ffisioleg unigryw'r organebau hyn.  Mae opsiynau triniaeth yn cael eu cyfyngu ymhellach ymhlith babanod newydd-anedig cyn-amser oherwydd gwrtharwyddiad rhai gwrthfiotigau o ganlyniad i wenwyndra cysylltiedig yn y grŵp cleifion hwn.  Ffactor dryslyd olaf mewn triniaeth yw presenoldeb straen sy'n gwrthsefyll gwrthfiotigau.  Mewn cydweithrediad â Dr Brad Spiller (Prifysgol Caerdydd) a Dr Vicki Chalker (Iechyd Cyhoeddus Lloegr) rydym wedi llwyddo i fonitro mynychder ymwrthedd gwrthfiotig a gafwyd ymhlith poblogaethau'r DU dros nifer o flynyddoedd. Defnyddiwyd y data hyn i arwain ymarfer clinigol yn ogystal â chymharu ffigurau'r DU â'r rhai ar raddfa ryngwladol.

  • Mae cysylltiad cryf rhwng presenoldeb bioffilmiau bacteriol a datblygu heintiau cronig.  Er bod y cymunedau bacteriol hyn a'u heffaith ar afiechyd wedi'u nodweddu'n dda ar gyfer llawer o bathogenau, ychydig iawn sy'n hysbys mewn perthynas â Ureaplasma spp.  Gan ddefnyddio amrywiaeth o fodelau statig a llifin vitro, yn ogystal â modelau in vivo, mewn cydweithrediad â Phrifysgol Gorllewin Awstralia, mae fy ngrŵp ymchwil wedi gallu deall ymhellach sut mae Ureaplasma spp., sy'n hunan-wenwynig dros amser, yn gallu bodoli mewn cymunedau o'r fath.

Mae'r rôl y mae Ureaplasma spp. yn chwarae yn natblygiad NGU wedi bod yn ddadleuol, ond mae canfyddiadau diweddar wedi nodi nifer o ffactorau risg ar gyfer canlyniad symptomatig.  Nod grŵp ymchwil Beeton yw nodweddu ymateb imiwnedd gwesteiwr ymhlith dynion sy'n cyflwyno gydag NGU o ganlyniad i wladychuUreaplasma.

 

​​Delwedd microsgopeg laser sganio cydffocal o fio-ffilmiau 72 awr U. parvum.
 Yna cafodd celloedd ymlynol eu staenio â Syto9 (chwith) neu Hoechst33342 (dde) ar ôl cyfanswm o 72 awr.

       

Cydweithredwyr

Fel aelod gweithredol o'r Grŵp Ymchwil Heintiau ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, rwy'n gweithio ar y cyd â nifer o gydweithredwyr mewnol ac allanol. 

Cydweithredwyr allanol
• Yr Athro John Newnham - Prifysgol Gorllewin Awstralia
• Dr Matt Payne - Prifysgol Gorllewin Awstralia
• Lucy Furfaro - Prifysgol Gorllewin Awstralia
• Dr Diana Alves - Prifysgol Brighton
• Dr Steven Coles - Prifysgol Caerwrangon    

 
Cyn-aelodau Labordy Beeton
• Lucy Andrews - Cymdeithas Microbioleg Gymhwysol - Grant Myfyrwyr i Waith (2017)
• Appalsawmy Girish - Gwirfoddolwr (2016)
• Shubham Sahu - Cymdeithas Microbioleg - Efrydiaeth Wyliau Harry Smith (2016)
• Kirsty Hillitt - Cymdeithas Microbioleg Gymhwysol - Grant Myfyrwyr i Waith (2015)

Cyhoeddiadau

2019

Beeton MLZhang XS, Uldum SA, Bébéar C, Dumke R, Gullsby K, Ieven M, Loens K, Nir-Paz R, Pereyre S, Spiller OB, Chalker VJ and the ESCMID Study Group for Mycoplasma and Chlamydia Infections (ESGMAC) Mycoplasma pneumoniae sub-group. Mycoplasma pneumoniae infections across Europe and Israel (2011-2016). Eurosurveillance. 2019. In Press

Beeton ML, Payne MS and Jones LC. The role of Ureaplasma spp. in the development of non-gonococcal urethritis and infertility among men. Clin. Microbiol. Rev. 2019. Jul 3;32(4). pii: e00137-18. doi: 10.1128/CMR.00137-18

van Gorp C, de Lange IH, Spiller OB, Dewez F, Cillero Pastor B, Heeren RMA, Kessels L, Kloosterboer N, van Gemert WG, Beeton ML, Stock SJ, Jobe AH, Payne MS, Kemp MW, Zimmermann LJ, Kramer BW, Plat J and Wolfs TGAM. Protection of the Ovine Fetal Gut against Ureaplasma-Induced Chorioamnionitis: A Potential Role for Plant Sterols. Nutrients. 2019 Apr 27;11(5). doi: 10.3390/nu11050968.

2017

Beeton ML and Spiller OB. Antibiotic resistance among Ureaplasma spp isolates; cause for concern? J Antimicrob Chemother. 2017. Feb;72(2):330-337 doi: 10.1093/jac/dkw425

Gussenhoven R, Ophelders DRMG, Kemp MW, Payne MS, Spiller OB, Beeton ML, Stock SJ, Cillero-Pastor B, Barré FPY, Heeren RMA, Kessels L, Stevens B, Rutten BP, Kallapur SG, Jobe AH, Kramer BW, Wolfs TGAM. The Paradoxical Effects of Chronic Intra-Amniotic Ureaplasma parvum Exposure on Ovine Fetal Brain Development. Dev Neurosci. 2017;39(6):472-486. doi: 10.1159/000479021.

2016

Kemp MW, Ahmed S, Beeton ML, Payne MS, Saito M, Mirua Y, Usuda H, Kallapur SG, Kramer BW, Stock SJ, Jobe AH, Newnham JP, Spiller OB.Fetal Ureaplasma parvum bacteraemia as a function of gestation-dependent complement insufficiency: evidence from a sheep model of pregnancy.  Am J Reprod Immunol. 2016. doi: 10.1111/aji.12599. 

Hillitt K, Jenkins RE, Spiller OB and Beeton ML. Antimicrobial activity of Manuka honey against antibiotic resistant strains of the cell wall free bacteria Ureaplasma parvum and Ureaplasma urealyticum. Lett Appl Microbiol. 2016 Dec 19. doi: 10.1111/lam.12707

Beeton ML, Maxwell NC, Chalker VJ, Brown RJ, Aboklaish AF, Spiller OB; ESCMID Study Group for Mycoplasma Infections. Isolation of Separate Ureaplasma Species From Endotracheal Secretions of Twin Patients. Pediatrics. 2016. PMID: 27418415

Alhusein N, Blagbrough IS, Beeton ML, Bolhuis A, De Bank PA. Electrospun Zein/PCL Fibrous Matrices Release Tetracycline in a Controlled Manner, Killing Staphylococcus aureus Both in Biofilms and Ex Vivo on Pig Skin, and are Compatible with Human Skin Cells. Pharm Res. 2016 Jan;33(1):237-46. doi: 10.1007/s11095-015-1782-3.

2015

Beeton ML, Chalker VJ, Jones LC, Maxwell NC, Spiller OB. Antibiotic Resistance among Clinical Ureaplasma Isolates Recovered from Neonates in England and Wales between 2007 and 2013. Antimicrob Agents Chemother. 2015 Oct 12;60(1):52-6. doi: 10.1128/AAC.00889-15.

Mulley G, Beeton ML, Wilkinson P, Vlisidou I, Ockendon-Powell N, Hapeshi A, Tobias NJ, Nollmann FI, Bode HB, van den Elsen J, Ffrench-Constant RH, Waterfield NR.From Insect to Man: Photorhabdus Sheds Light on the Emergence of Human Pathogenicity. PLoS One. 2015 Dec 17;10(12):e0144937. doi: 10.1371/journal.pone.0144937.

Beeton ML. Possible missed diagnosis of Ureaplasma spp infection in a case of fatal hyperammonemia after repeat renal transplantation. J Clin Anesth. 2015 Sep 28. pii: S0952-8180(15)00268-8. doi: 10.1016/j.jclinane.2015.08.019

Beeton ML, Alves DR, Enright MC, Jenkins AT. Assessing phage therapy against Pseudomonas aeruginosa using a Galleria mellonella infection model. Int J Antimicrob Agents. 2015 Aug;46(2):196-200. doi: 10.1016/j.ijantimicag.2015.04.005.

Nollmann FI, Heinrich AK, Brachmann AO, Morisseau C, Mukherjee K, Casanova-Torres ÁM, Strobl F, Kleinhans D, Kinski S, Schultz K, Beeton ML, Kaiser M, Chu YY, Phan Ke L, Thanwisai A, Bozhüyük KA, Chantratita N, Götz F, Waterfield NR, Vilcinskas A, Stelzer EH, Goodrich-Blair H, Hammock BD, Bode HB. A photorhabdus natural product inhibits insect juvenile hormone epoxide hydrolase.  Chembiochem. 2015 Mar 23;16(5):766-71. doi: 10.1002/cbic.201402650.

2006 - 2014

Beeton ML, Aldrich-Wright JR, Bolhuis A. The antimicrobial and antibiofilm activities of copper(II) complexes. J Inorg Biochem. 2014 Nov;140:167-72. doi: 10.1016/j.jinorgbio.2014.07.012.

Beeton ML, Atkinson DJ, Waterfield NR. An amoeba phagocytosis model reveals a novel developmental switch in the insect pathogen Bacillus thuringiensisJ Insect Physiol. 2013 Feb;59(2):223-31. doi: 10.1016/j.jinsphys.2012.06.011.

Yang G, Hernández-Rodríguez CS, Beeton ML, Wilkinson P, Ffrench-Constant RH, Waterfield NR. Pdl1 is a putative lipase that enhances Photorhabdus toxin complex secretion. PLoS Pathog. 2012;8(5):e1002692. doi: 10.1371/journal.ppat.1002692.

Beeton ML, Daha MR, El-Shanawany T, Jolles SR, Kotecha S, Spiller OB. Serum killing of Ureaplasma parvum shows serovar-determined susceptibility for normal individuals and common variable immuno-deficiency patients. Immunobiology. 2012 Feb;217(2):187-94. doi: 10.1016/j.imbio.2011.07.009.

Beeton ML, Maxwell NC, Davies PL, Nuttall D, McGreal E, Chakraborty M, Spiller OB, Kotecha S. Role of pulmonary infection in the development of chronic lung disease of prematurity. Eur Respir J. 2011 Jun;37(6):1424-30. doi: 10.1183/09031936.00037810.

Davies PL, Spiller OB, Beeton ML, Maxwell NC, Remold-O'Donnell E, Kotecha S. Relationship of proteinases and proteinase inhibitors with microbial presence in chronic lung disease of prematurity. Thorax. 2010 Mar;65(3):246-51. doi: 10.1136/thx.2009.116061.

Beeton ML, Chalker VJ, Kotecha S, Spiller OB. Comparison of full gyrAgyrBparC and parE gene sequences between all Ureaplasma parvum and Ureaplasma urealyticum serovars to separate true fluoroquinolone antibiotic resistance mutations from non-resistance polymorphism.  J Antimicrob Chemother. 2009 Sep;64(3):529-38. doi: 10.1093/jac/dkp218.

Beeton ML, Chalker VJ, Maxwell NC, Kotecha S, Spiller OB.Concurrent titration and determination of antibiotic resistance in ureaplasma species with identification of novel point mutations in genes associated with resistance. Antimicrob Agents Chemother. 2009 May;53(5):2020-7. doi: 10.1128/AAC.01349-08.

Dale C, Beeton M, Harbison C, Jones T, Pontes M. Isolation, pure culture, and characterization of "Candidatus Arsenophonus arthropodicus," an intracellular secondary endosymbiont from the hippoboscid louse fly Pseudolynchia canariensisAppl Environ Microbiol. 2006 Apr;72(4):2997-3004.​​

Cyllid 

Prosiectau Cyfredol
Ymddiriedolaeth Syr Halley Stewart - Prif Grant. Hydref 18 - Mawrth 21
Teitl: Datblygu prawf diagnostig Pwynt Gofal cyflym a chost-effeithiol ar gyfer canfod haint Ureaplasma ymhlith babanod newydd-anedig cyn-amser
Cyd-ymchwilydd: Dr Steven Coles (Prifysgol Caerwrangon), Dr Maha Mansour (Ysbyty Singleton Abertawe)

Prosiectau'r Gorffennol

Cymdeithas Microbioleg Gymhwysol-Grant Ymchwil Darlithydd Newydd.Ionawr 17 ̶ Rhag 17
Teitl: A all bacteria sy'n hunan-wenwynig ffurfio bioffilmiau sefydlog dros amser?
 
Y Gymdeithas Frenhinol - Cynllun Cyfnewidfeydd Rhyngwladol -.Mawrth 16  ̶  Mawrth 18
Teitl: Ffurfio bioffilm mewn model ysgyfaint a datblygu therapiwteg bacterioffagau.
Mae cyllid yn labordy Beeton wedi ei gefnogi gan y cyrff canlynol

​The Royal Society 

The Microbiology Society


The Society for Applied Microbiology

Cardiff Metropolitan University Research & Enterprise Services​

     
  

Professional bodies and Committees

 

• Swyddog Ymwrthedd Gwrthficrobaidd ar gyfer Grŵp Astudio Cymdeithas Ewropeaidd dros Ficrobioleg Glinigol a Chlefydau Heintus ar gyfer Heintiau Mycoplasma (ESGMI) -  https://www.escmid.org/ 

• Cynrychiolydd y Gymdeithas Microbioleg yng Ngrŵp Cynghori Allanol Iechyd Cyhoeddus Lloegr ar gyfer Iechyd Rhywiol, Iechyd Atgenhedlol a HIV

• Panel moeseg Adran y Gwyddorau Biofeddygol

• Cymrawd yr Academi Addysg Uwch -  https://www.heacademy.ac.uk/ 
• Cymdeithas Microbioleg -  http://www.microbiologysociety.org/ 
• Cymdeithas Microbioleg Gymhwysol -  http://www.sfam.org.uk/

 

Rhwydweithio proffesiynol

Allgymorth

Bob blwyddyn rwy'n cyfrannu at raglen allgymorth Adran y Gwyddorau Biofeddygol, dan arweiniad Dr Cath Withycombe​. Mae'r sesiynau deuddydd hyn yn caniatáu i fyfyrwyr o ysgolion lleol gael blas ar ficrobioleg ymarferol.  Mae'r sesiynau hyn hefyd yn rhoi cyfle i ledaenu'r ymchwil a wneir yma ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.