Hafan>Astudio>Gwasanaethau Myfyrwyr
student services banner, group of students, caption 'just tell us'

Gwasanaethau Myfyrwyr

Rydym yn cynnig cwnsela a chyngor cyfrinachol, diduedd, anfeirniadol a chyfrinachol am arian, llesiant, anabledd a dyslecsia. 

Gwasanaeth Llesiant

Gallwn eich helpu gyda cymorth anabledd, iechyd meddwl a chwnsela. I ddechrau, cwblhewch ein ffurflen Anabledd, Lles a Chynghori.

Gallwn hefyd helpu myfyrwyr sy'n wynebu anawsterau ariannol

 


Girl on phone looking anxious

Yn poeni am ffrind neu gyd-fyfyriwr?

Ewch i’r Gwasanaeth Llesiant. 
Cyfeiriwch rywun atom ni

izone-image.jpg

i-zone

​Ewch i'r I-zone i drefnu apwyntiadau, ac i gael help gydag ymholiadau anacademaidd. Dysgu mwy

Trefnu apwyntiad

Gall myfyrwyr cyfredol drefnu apwyntiad i gael mynediad i ystod o wasanaethau. Mewngofnodi i MetHub

Bod yn Iach Byw’n Iach

Pecyn cymorth lles ar-lein rhyngweithiol. Ewch i Bod yn Iach Byw’n Iach ar Moodle

Diweddariad Covid -19

Gellir dod o hyd i wybodaeth am y newidiadau yn ein gwasanaeth ar MetHub.


Gallwch hefyd ddarllen ein canllaw ar sut i reoli eich iechyd meddwl yn ystod pandemig y coronafeirws.


Coronavirus: Gwarchod eich Iechyd Meddwl