Hafan>Astudio>Gwasanaethau Myfyrwyr
student services banner, group of students, caption 'just tell us'

Gwasanaethau Myfyrwyr

Rydym yn cynnig cwnsela a chyngor cyfrinachol, diduedd, anfeirniadol a chyfrinachol am arian, llesiant, anabledd a dyslecsia. 

Gwasanaeth Llesiant

Gallwn eich helpu gyda ch​ymorth anabledd, iechyd meddwl a chwnsela. I ddechrau, cwblhewch ein ffurflen Anabledd, Lles a Chynghori.

Gallwn hefyd helpu myfyrwyr sy'n wynebu anawsterau ariannol

 


Girl on phone looking anxious

Yn poeni am ffrind neu gyd-fyfyriwr?

Ewch i’r Gwasanaeth Llesiant. 
Cyfeiriwch rywun atom ni

izone-image.jpg

i-zone

​Ewch i'r I-zone i drefnu apwyntiadau, ac i gael help gydag ymholiadau anacademaidd. Dysgu mwy

Trefnu apwyntiad

Gall myfyrwyr cyfredol drefnu apwyntiad i gael mynediad i ystod o wasanaethau. Mewngofnodi i MetHub

Bod yn Iach Byw’n Iach

Pecyn cymorth lles ar-lein rhyngweithiol. Ewch i Bod yn Iach Byw’n Iach ar Moodle

Oes gennych chi bryderon ariannol


Efallai y bydd myfyrwyr presennol yn gallu cael cymorth ariannol gan y Brifysgol.


I ddechrau, cwblhewch ein ffurflen fer:


Cymorth Ariannol: Ffurflen Gais Apwyntiad