Hafan>Astudio
Astudiaethau Israddedig ac Ôl-raddedig ym Met Caerdydd.

Astudio ym Met Caerdydd

Ym Met Caerdydd rydym yn ymrwymedig i ddarparu profiad myfyriwr rhagorol i chi. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â chi i ymwreiddio EDGE Met Caerdydd - cyfres o sgiliau Moesegol, Digidol, Byd-eang ac Entrepreneuraidd i ddatblygu eich hyder, eich gwydnwch a'ch profiadau. Bydd hyn yn eich paratoi ar gyfer bywyd ar ôl prifysgol ac i gyflogaeth.

Porwch drwy ein hamrywiaeth o gyrsiau gradd israddedig ac ôl-raddedig ar y dolenni isod.


 ​​​​​​​​​


NI YW #METCAERDYDD

Wyt ti? Dewch i ymuno â ni ym Met Caerdydd ym mis Medi 2019.


Rhyngwladol

Bywyd fel Myfyriwr Rhyngwladol ym Met Caerdydd a sut i wneud cais ar-lein.
Astudiaeth Ryngwladol​​​


Israddedig A-Y

​Porwch drwy ein dewis eang o gyrsiau gradd israddedig sy'n canolbwyntio ar yrfa.
Dod o hyd i gwrs israddedig​​​


Ȏl-raddedig A-Z

Porwch drwy ein dewis o raddau Meistr ôl-raddedig a addysgir a chyfleoedd ymchwil.
Dod o hyd i gwrs ôl-radd ​​​

Canolbwyntio ar Gyflogadwyedd
employabilityMae ein ffocws ar gyflogadwyedd wedi sicrhau bod 95% o'n graddedigion yn cael cyflogaeth neu'n dechrau astudiaethau pellach o fewn chwe mis i raddio*
* Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch 2016