Dr Paul Foley

Teitl y Swydd:  Cyfarwyddwr y Rhaglen (Tystysgrif Sylfaen mewn Gwyddorau Iechyd)

Rhif Ystafell: D2.01a
Rhif Ffôn:+ 44 (0) 29 2041 6854
Cyfeiriad E-bost:   pfoley@cardiffmet.ac.uk

 

Teaching

Pynciau Cemeg Amgylcheddol a Thocsicoleg yn y Gwyddorau Amgylcheddol a Biofeddygol.
Theori ac ymarfer technegau dadansoddol sy'n berthnasol i'r Amgylchedd, Chwaraeon, Iechyd ac Addysg a'r Gwyddorau Biofeddygol.
Cysyniadau cemeg sylfaenol yn y Gwyddorau Amgylcheddol a Biofeddygol.

Ymchwil

Proffilio VOC gan ddefnyddio datsugniad thermol GC / MS, mesur trihalomethanau (THM) mewn dŵr, dadansoddi symbylyddion a'u metabolion mewn plasma a samplau wrinol, proffilio a dadansoddi ffosffolipidau sy'n gysylltiedig â chlefyd yr ysgyfaint, pennu rôl CLA a chynhyrchion ymddatod CLA o fewn clefyd llidiol.