Gareth Walters

​​

  Swydd:  Rheolwr Labordy (Ymchwil a Menter)
 Ysgol:  Ysgol Gwyddor Iechyd Caerdydd
 E-bost:   gwalters@cardiffmet.ac.uk  
 Ffôn: +44 0) 29 2041 6444
 Rhif Ystafell: D1.04


​​

Proffil

Graddiodd Gareth gyda gradd mewn Bioleg o Brifysgol Portsmouth ym 1995 ac ymunodd â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd yn fuan wedi hynny. Ar ôl cyfnod byr yn cefnogi Microbioleg, symudodd i gefnogi labordy prosiect israddedig y BMS a datblygodd ddiddordeb brwd mewn offeryniaeth ddadansoddol. Yn 1997 cychwynnodd ar MSc rhan-amser mewn Gwyddor Biofeddygol a gwblhaodd yn 2000.

Daeth Gareth yn Arddangoswr-Technegydd yn 2001, ac mae wedi parhau i gyflawni'r rôl hon trwy gydol ei yrfa. Yn bennaf mae'n darparu cefnogaeth i ddosbarthiadau ymarferol cemeg, biocemeg, bioleg celloedd a bioleg foleciwlaidd.
Yn 2008, cychwynnwyd ar estyniad i Floc D, Llandaf. Byddai'r adeilad newydd hwn yn gartref i gyfres bwrpasol o labordai ymchwil a menter (R&E) Gwyddoniaeth Biofeddygol. Yn 2009, symudodd Gareth i'r labordai hyn, gan ddod yn rhan o dîm bach yn darparu cefnogaeth dechnegol i ymchwil a menter mewn amrywiaeth o ddisgyblaethau gan gynnwys cytometreg llif, microsgopeg maes llachar a fflwroleuol, PCR amser real, GC / MS, LC / MS a diwylliant celloedd.

Yn 2016 daeth Gareth yn Rheolwr Labordy (Ymchwil a Menter), gan arwain tîm bach o staff technegol yn cefnogi pob agwedd ar y labordai ymchwil a menter. Mae Gareth yn aelod o'r Grŵp Rheoli Labordy Ymchwil (RLMG) ac mae'n cadeirio'r Grŵp Defnyddwyr Labordy Ymchwil (RLUG).

Aelodaeth Pwyllgorau / Grwpiau CSHS:
• Gweithgor Rheoli'n Ddiogel a Pholisi CSHS
• Pwyllgor Iechyd a Diogelwch CSHS
• Gweithgor Tîm Arolygu Iechyd a Diogelwch CSHS (Cadeirydd)
• Pwyllgor Diogelwch Addasu Genetig