Dr Huw Wiltshire

​​

Deon Cysylltiol: Menter

Rhif ffôn: 02920 415593

Cyfeiriad e-bost: hwiltshire@cardiffmet.ac.uk

Ar hyn o bryd mae Huw yn Brif Ddarlithydd a Deon Cysylltiol Menter yn Ysgol Chwaraeon Caerdydd. Mae wedi gwneud cyfraniad sylweddol at Ddysgu ac Addysgu yn yr Ysgol dros y pymtheng mlynedd diwethaf fel Cydlynydd Rhaglen Israddedig a Chyfarwyddwr Rhaglen ar lefelau Ôl-raddedig ac Israddedig. 

Mae ganddo enw da mewn chwaraeon perfformiad uchel fel Rheolwr Perfformiad a Hyfforddwr Ffitrwydd gyda dau gorff Llywodraethu Cenedlaethol yn Ewrop. Mae Huw hefyd yn Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch.


Ymchwil / Cyhoeddiadau

Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys Dadansoddi Perfformiad Amlddisgyblaethol, Rheoli Perfformiad mewn chwaraeon Perfformiad Uchel, a defnyddio Adborth o fewn Dadansoddi a Rheoli Perfformiad.

Cyhoeddiadau:

Rankin, J., Matthews, L., Cobley, S., Han, A., Sanders, R., Wiltshire, H.D., & Baker, J.S. (2016) Psychological consequences of childhood obesity: psychiatric comorbidity and prevention. Adolescent Health, Medicine & Therapeutics. 7: 125-146.

Wiltshire, H.D. (2013) Sports Performance Analysis for High Performance Managers. In: McGarry, T., Sampaio, J. & O’Donoghue, P.G. (2013) Routledge Handbook of Sport Performance Analysis. London: Routledge.

Williams, M.D., Wiltshire, H.D., Lorenzen, C., Wilson, C.J., Meehan, D.L., & Cicioni Kolsky, D.J. (2009) Reliability of the Ekblom Soccer-Specific Endurance Test. Journal of Strength and Conditioning Research. 23(5) 1378-1382.

Jarvis, S., O’Sullivan, L.O., Davies, B., Wiltshire, H.D., & Baker, J.S. (2009) Interrelationships between measured running intensities and agility performance in subelite rugby union players. Research in Sports Medicine. 17: 217-230.

Furlong, L.A., Irwin, G., Wilson, C., Wiltshire, H.D. & Kerwin, D. (2009) Asymmetric loading during the hang power clean. 27th International Symposium on Biomechanics in Sport – University of Limerick, Ireland.

Irwin, G., Kerwin, D., Rosenblatt, B., & Wiltshire, H.D. (2007) Evaluation of the power clean as a sprint-specific exercise. 25th International Symposium on Biomechanics in Sport - Brazil.

Tong R.J., & Wiltshire, H.D. (2006) In: Physiology Testing Standards - The British Association of Sport and Exercise Sciences Guide: Fitness Testing in Elite Rugby Union. England: Taylor & Francis.

Wiltshire, H.D. (2005) Developing a Formative assessment Culture within Undergraduate Sports Science programmes: redefining the base. LTSN Journal - Link 14. Sept: pp.2 – 6

Wiltshire, H.D., Cooper, S-M. and Baker, J.S. (1995) Variations in Anthropometric and Performance – Related Characteristics of Adolescent International Rugby Union Players. Third World Congress in Science and Football: UWIC, Cardiff.

Wiltshire, H.D. & Cooper, S-M (1994) Validation of Aerobic Capacity in Seven and Eleven Year Old Primary School Pupils. 10th Commonwealth and International Scientific Congress: University of Victoria, British Columbia, Canada. Exercise Physiology Section:

Addysgu a Goruchwylio

Rwyf wedi cyflwyno dadansoddiad perfformiad, hyfforddi chwaraeon, arweinyddiaeth a rheolaeth, a gwyddoniaeth chwaraeon i ystod o gyrsiau chwaraeon israddedig ac ôl-raddedig. Rwyf wedi goruchwylio nifer sylweddol o brosiectau ymchwil ôl-raddedig ac israddedig mewn ystod o ddisgyblaethau. Mae fy nghyflwyniad addysgu cyfredol yn ymwneud â dadansoddi a rheoli perfformiad o ganlyniad i fy  rôl fel uwch reolwr yn yr ysgol. 

Mae rolau Dysgu ac Addysgu blaenorol yn cynnwys: Cydlynydd Rhaglenni Israddedig, Cyfarwyddwr Rhaglen Ôl-raddedig ac Israddedig, Cyfarwyddwr Disgyblaeth ac Arweinydd Modiwl. Rolau Arholwyr Allanol Blaenorol ym Mhrifysgol Strathclyde, Glasgow, a Phrifysgol Reading.

Cymwysterau a Gwobrau

Chwaraeon - Doethuriaeth Broffesiynol - Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch (AAU)

Cymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA) 

BA (Anrh) - Prifysgol Metropolitan Caerdydd. 

TAR - Prifysgol Metropolitan Caerdydd.

MEd - Prifysgol Caerdydd 

Dadansoddiad Perfformiad Rhyngwladol y Gymdeithas Chwaraeon - Dadansoddwr Perfformiad Achrededig Gwyddonol Lefel 4 

Dolenni Allanol

Yn ddiweddar, mae Huw wedi cynllunio rhaglen Gwobr Hyfforddwr Lefel 4 WRU Elite newydd. Gwnaeth gyflwyniad llwyddiannus hefyd i Sports Coach UK sy'n golygu bod Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn un o ddim ond tair prifysgol ledled y wlad sydd wedi'u hachredu i weithio gyda chyrff llywodraethu chwaraeon i ddarparu rhaglenni hyfforddi Lefel 4 UKCC.

Proffil Rheoli Perfformiad Uchel

Rheolwr Perfformiad Undeb Rygbi Rwsia 2011-13 
Rheolwr Perfformiad Cenedlaethol WRU. 2008 - 2010 
Cyfarwyddwr Ffitrwydd Cenedlaethol WRU. 2005 - 2008 
Rheolwr Perfformiad Rygbi Wasps 2013 - 2015
Rheolwr Perfformiad Clwb Rygbi Cymry Llundain 2011-2013

Proffil Hyfforddi Ffitrwydd 

Cymru - Cyfarwyddwr Ffitrwydd Cenedlaethol 2005-2008, Camp Lawn 2008
7s Cymru  2006-2002 - Enillwyr Cwpan y Byd IRB 2009
Cymru A 1996 - 2001
Cymru dan 19 2004-2006
Gleision Caerdydd - Pennaeth Ffitrwydd - 2003-2004 
Caerdydd RFC - Pennaeth Ffitrwydd - 1999-2003 
Clwb Rygbi Pontypridd - Pennaeth Ffitrwydd - 1996-99 
Clwb Rygbi Pen-y-bont ar Ogwr - Pennaeth Ffitrwydd - 1993-96 

​​​