Dr Sarah Maddocks

Dr Sarah Maddocks

Teitl y Swydd:  Darllenydd mewn Microbioleg a Heintiau

Rhif Ystafell: D2.01f

Rhif ffôn:  + 44 (0) 29 2041 5607

Cyfeiriad E-bost: smaddocks@cardiffmet.ac.ukAddysgu

​​

Rwy'n dysgu microbioleg ar gyrsiau gradd BSc Gwyddorau Biofeddygol a Gwyddor Gofal Iechyd yn ogystal ag ar gwrs gradd MSc Gwyddor Biofeddygol.  Fi yw arweinydd y llwybr ar gyfer rhan y Gwyddorau Biofeddygol o'r cwrs gradd MRes.
Rwy'n dysgu ar y modiwlau canlynol:
• Egwyddorion ac Ymarfer Gwyddoniaeth Heintiau (arweinydd modiwl)
• Arbenigedd Gwyddoniaeth Heintiau A a B (arweinydd modiwl)
• Ymchwiliadau Bioleg a Labordy i Glefyd
• Pynciau Cyfoes mewn Gwyddor Gofal Iechyd
• Technegau Dadansoddol a Diagnostig (MRes)
• Dulliau Ymchwil mewn Gwyddoniaeth Biofeddygol (MRes)

Rwyf wedi goruchwylio ac yn parhau i oruchwylio nifer o fyfyrwyr PhD sy'n gwneud ymchwil ym maes bioffilmiau, triniaethau gwrthficrobaidd newydd, a haint clwyfau cronig.

Cymwysterau a Dyfarniadau

PGCTHE: Prifysgol Metropolitan Caerdydd (2012)
PhD Microbioleg: Prifysgol Reading (2006)
BSc (Anrh) Microbioleg: Prifysgol Nottingham (2002)

Cymrawd Sefydliad y Gwyddorau Biofeddygol (FIBMS)
Cymrawd yr Awdurdod Addysg Uwch
Biolegydd Siartredig

Ymchwil

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar ddeall y rhyngweithio rhwng pathogenau a'u cynhaliwr yn ystod y broses heintio.  Nod trosfwaol yr astudiaethau hyn yw deall sut mae pathogenau'n defnyddio neu'n tarfu ar brosesau cynnal ac archwilio ac i fanteisio ar ffyrdd newydd o amharu ar y rhyngweithiadau hyn rhwng pathogen a chynhaliwr i hwyluso clirio haint.  Mae'r egwyddorion hyn yn galluogi dull dargedol o reoli clefydau heintus mewn oes lle mae cadwraeth o driniaethau gwrthficrobaidd traddodiadol o'r pwysigrwydd mwyaf.  Mae ffocws canolog fy ymchwil yn cynnwys modelau bioffilm a chyd-feithrin, dadansoddiad genomig a moleciwlaidd o fynegiant genynnau i brofi damcaniaethau sy'n berthnasol yn glinigol.

Cydweithrediadau:Prifysgolion Warwick, Prifysgol Strathclyde, Prifysgol Bryste, Prifysgol Khon Kaen (Gwlad Thai), Prifysgol Washington (UDA), Prifysgol Teesside, Ysbyty Athrofaol Cymru​​.

Goruchwylio:Rwyf wedi goruchwylio un PhD i'w gwblhad; Ar hyn o bryd rwy'n goruchwylio tri myfyriwr PhD ac yn cyd-oruchwylio tri myfyriwr PhD arall.  Rwy'n goruchwylio prosiectau myfyrwyr traethawd hir MSc, MRes a BSc yn ogystal â phrosiectau ymchwil efrydiaeth haf a lleoliadau ERASMUS

Cyhoeddiadau

 1. Srichaiyapol, O., Maddocks, S. E., Thammawithan, S., Daduang, S., Klaynongsruang, S. and Patramanon, R. (2022) TA-AgNPs/alginate hydrogel and its potential application as a promising antibiofilm material against polymicrobial wound biofilms using a unique biofilm flow model. Microorganisms 10: 2279
 2. Reeves, N., Phillips, S., Hughers, A., Maddocks, S. E., Bates, M., Torkington, J., Robins, L. and Cornish, J. (2022) Volatile organic compounds in the early diagnosis of non-healing surgical wounds: A systematic review." International Wound Journal doi: 10.1007/s00268-022-06548-3.
 3. Nedelea, A-G., Plant, R. L., Robins, L. I and Maddocks, S. E. (2021) Testing the efficacy of topical antimicrobial treatments using a two- and five-species chronic wound biofilm model. Journal of Applied Microbiology doi.10.1111/jam15239
 4. Rehman, S. U., Day, J., Afshar, B., Rowlands, R. S. Billam, H., Joseph, A., Guiver, M., Maddocks, S. E., Chalker, V. J and Beeton M. L. (2021) Molecular exploration for Mycoplasma amphoriforme and Ureaplasma spp. from patient samples previously investigated for Mycoplasma pneumoniae infection. Clinical Microbiology and Infection doi.10.1016/j.cmi.2021.06.012
 5. Rowlands R.S, Kragh K, Sahu, S, Maddocks S.E, Bolhuis A, Spiller O. B and Beeton M. L. (2021) An essential requirement for flow to enable the development of Ureaplasma parvum biofilms in vitro. Journal of Applied Microbiology. doi:10.1111/jam.15120
 6. Harrison, F., Allan, R. N. and Maddocks, S. E. (2020) Polymicrobial Biofilms in Chronic Infectious Disease. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology. Editorial. Doi 10.3380/fcimb.2020.628584
 7. Duckworth, P. F. Maddocks, S. E., Rahatekar, S. S., Barbour M. E. (2020) Alginate films augmented with chlorhexidine hexametaphosphate particles provide sustained antimicrobial properties for application in wound care. J Mater Sci Mater Med. 31(3):33. doi: 10.1007/s10856-020-06370-0
 8. Samuriwo, R and Maddocks S. E. (2019) Antibiotic stewardship: a case for decision-making research. Journal of Wound Care. Editorial. 27: 635
 9. Duckworth, P. F., Rowlands, R. S., Barbour, M. E. and Maddocks S. E. (2018) A novel flow system to establish experimental biofilms for modelling chronic wound infection and testing the efficacy of wound dressings. Microbiological Research. 215: 141-147.
 10. Alves, P.M., Al-Badi, E., Withycombe, C., Jones, P.M., Purdy, K.J., Maddocks, S.E. (2018). Interaction between Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa is beneficial for colonisation and pathogenicity in a mixed-biofilm. Pathogens and Disease doi: 10.1093/femspd/fty003
 11. Pascoe, M. J., Lueangsakulhai, J., Ripley, D., Morris, R. H., and Maddocks, S. E. (2018) Exposure of Escherichia coli to human hepcidin results in differential expression of genes associated with iron homeostasis and oxidative stress. FEMS Microbiology Letters. 365: doi.org/10.1093/femsle/fny089
 12. Jayal, A., Johns, B. E., Purdy, K. J. and Maddocks S. E. (2017). Draft genome sequence of Pseudomonas aeruginosa ATCC9027, originally isolated from an outer ear infection. Genome Announc 5:e01397-17
 13. Withycombe, C. E., Purdy, K. J. and Maddocks, S. E. (2016) Micromanagement: Curbing chronic wound infection. Molecular Oral Microbiolog

Dolenni Allanol

Rhwydweithio proffesiynol a Chyfryngau Cymdeithasol: