Dr Stuart Scott

​​​

 Teitl y Swydd:  Uwch Ddarlithydd – Diogelwch Galwedigaethol, Iechyd a Lles​
 Rhif Ystafell:  D1.11
 Rhif Ffôn:  + 44 (0) 29 2041 5786
 Cyfeiriad E-bost:   sscott@cardiffmet.ac.uk 

 

Addysgu

Mae Stuart yn arweinydd modiwl ac yn uwch ddarlithydd ar y rhaglenni BSc (Anrh) Iechyd yr Amgylchedd ac MSc Diogelwch Galwedigaethol, Iechyd a Lles. Yn ogystal â dysgu mae Stuart hefyd yn oruchwyliwr prosiectau ymchwil ac yn diwtor personol. Mae rolau academaidd blaenorol yn cynnwys bod yn Gyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer y rhaglen MSc Diogelwch Galwedigaethol, Iechyd a Lles a rhaglen MSc Iechyd Cyhoeddus Cymhwysol. Mae Stuart hefyd yn Gymedrolwr Rhaglen ar gyfer y rhaglen MSc Diogelwch, Iechyd a Lles Galwedigaethol a ddarperir ar y cyd â Dimensions International College yn Singapôr.​

Ymchwil

Mae diddordebau ymchwil Stuart yn canolbwyntio ar ddatblygu, gweithredu a hyrwyddo strategaethau ac ymyriadau iechyd a lles galwedigaethol cynaliadwy yn y gweithle. Ar ôl cwblhau PhD rhan-amser yn ddiweddar yn ​datblygu fframwaith strategol ar gyfer lleihau straen sy’n gysylltiedig â gwaith ymhlith penaethiaid yng Nghymru, mae ffocws presennol Stuart ar leihau straen yn y gweithle.​

Cyhoeddiadau

Scott, S., Limbert, C. and Sykes, P. (2024) 'Work-related stress among headteachers in Wales: Prevalence, sources, and solutions', Educational Management Administration and Leadership. 52(1), pp. 208–229. doi: 10.1177/17411432211054630.

Scott, S. (2022) 'Work-related stress among headteachers in Wales: Prevalence, sources, and solutions. Presentation at the Center for Health, Activity and Wellbeing Research (CAWR) Inaugural Research and Innovation Celebration Conference 6th July 2022.

Scott, S. (2022) 'Work-related stress among headteachers in Wales: Prevalence, sources, and solutions. Presentation at the Wales Institute of Social and Economic Research and Data (WISERD) Annual Conference. 7th July 2022.

Scott, S. (2022) 'Work-related stress among headteachers in Wales: Prevalence, sources, and solutions. Presentation at the Welsh Government Funded Collaborative Research Network (Leadership and Professional Learning). 4th April 2022.

Scott, S. Dennis, C. Davis, G. Tomlinson, A. (2019) Presentation at the Advance HE's Annual Teaching and Learning Conference 2019, Teaching in the spotlight: Innovation for teaching excellence being held on 2-4 July 2019 at Northumbria University. Presentation entitled - Contextualised academic skills induction to aid transition and retention for undergraduate and postgraduate students.

Brookes, K. Limbert, C. Deacy, C. O'Reilly, A. Scott, S. Thirlaway, K. (2013) Systematic review: Work-related stress and the HSE Management Standards, Occupational Medicine, Volume 63, Issue 7, Pages 463–472, https://doi.org/10.1093/occmed/kqt078

Scott, S. (2011)  Healthy Employees – The Art of Staff Maintenance, Presentation at the Cardiff Safety Group Annual Conference 2011

Scott, S. (2011) Measuring Success Through Engagement, Welsh Audit Office: Promoting Attendance shared learning seminar - Presentation

Scott, S. (2010) Active Travel and its Impact on Health & Well-Being, Sustrans - Keep Cardiff Moving Conference 

Dolenni Allanol

Aelod Siartredig o'r Sefydliad Diogelwch Galwedigaethol ac Iechyd (IOSH)

Cymrawd yr Academi Addysgu Addysg Uwch

Aelod o weithgor ‘Strategaeth Llesiant Cymru Gyfan ar gyfer Arweinwyr Addysgol’ yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol.​