Ria Bayliss

Teitl Swydd:            Darlithydd
Rhif Ystafell:            D0.07c
Rhif Ffôn:                + 44 (0) 29 2041 5749
Cyfeiriad E-bost: 
rbayliss@cardiffmet.ac.uk


 

 

Addysgu

Mae Ria yn Ddarlithydd ac yn Therapydd Lleferydd ac Iaith. Roedd hi'n gweithio yn llawn amser fel Therapydd Lleferydd ac Iaith i Oedolion ag Anableddau Dysgu yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol tan iddi ymuno ag adran Therapi Lleferydd ac Iaith Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn ddiweddar. Erbyn hyn, mae Ria'n rhannu'r wythnos rhwng parhau i weithio fel Therapydd Lleferydd ac Iaith i Oedolion ag Anableddau Dysgu a darlithio ar y cwrs.

Mae Ria'n addysgu ar ystod o fodiwlau. Mae ei diddordebau addysgu arbenigol yn cynnwys anawsterau cyfathrebu a brofir gan Oedolion ag Anableddau Dysgu, asesu a rheoli Dysffagia, Anableddau Niferus a Chyfathrebu Estynedig ac Amgen (AAC). 

 

Ymchwil

Mae ei diddordebau addysgu arbenigol yn cynnwys anawsterau cyfathrebu a brofir gan Oedolion ag Anableddau Dysgu, asesu a rheoli Dysffagia, Anableddau Niferus a Chyfathrebu Estynedig ac Amgen (AAC). Cyhoeddiadau

Mae'r wybodaeth hon yn cael ei diweddaru ar hyn o bryd.

Dolenni 

Mae'r wybodaeth hon yn cael ei diweddaru ar hyn o bryd.