Dr Helen Pandeli

​​

Teitl y Swydd: Uwch Ddarlithydd
Rhif Ystafell: D0.07e
Cyfeiriad E-bost:hpandeli@cardiffmet.ac.uk

Proffil

Cefndir addysgol:

  • MA mewn Ieithoedd Modern a Chanoloesol, Prifysgol Caergrawnt
  • PhD mewn seineg, Prifysgol Caergrawnt


Aelodaeth o gyrff proffesiynol:

  • Aelod o Gymdeithas Seinegwyr Academaidd Prydain, Aelod o'r Gymdeithas Seinegol Ryngwladol, Aelod o Gymdeithas Ieithyddiaeth Glinigol Prydain

Addysgu

Rwy'n addysgu yn y meysydd canlynol:

  • Seineg gynaniadol
  • Seineg acwstig
  • Ffonoleg
  • Trawsgrifiad ffonetig
  • Prosiect blwyddyn olaf

Gweinyddiaeth

  • Arweinydd Modiwl ar gyfer SLT4204
  • Tiwtor Derbyniadau ar gyfer BSc (Anrh) Therapi Lleferydd ac Iaith
​​