Hafan>Ynglŷn â Ni>Gwasanaethau Cynadleddau

Lleoliadau Cynadledda ac Ystafelloedd Cyfarfod yng Nghaerdydd

P’un a oes angen i chi logi ystafell gynadledda fawr, ystafell hyfforddi TG, ystafelloedd cyfarfod, canolfan arddangos neu leoliadau chwaraeon, mae gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd ystod helaeth o gyfleusterau ar gael. Rydym yn cynnig lleoliadau cynadledda ac ystafelloedd cyfarfod gydag amgylchedd cadarnhaol ac opsiwn gwahanol i westy arferol. Mae staff cyfeillgar a phrofiadol y ganolfan gynadledda wrth law trwy gydol eich diwrnod i sicrhau digwyddiad llwyddiannus. Mae dau leoliad i ddewis ohonynt sydd yn agos at Gaerdydd, prifddinas Cymru, ac mae’r ddau yn hawdd eu cyrraedd o'r M4 a chyda pharcio ar y safle.

​​

Cyfradd Cynrychiolydd Dydd o £22
Pandemig Covid-19

Mae’r Tîm Cynhadledd yn gweithio o gartref. Gallwch gysylltu â nhw trwy e-bost.
Cadwch yn ddiogel yn ystod yr amser anodd hwn.

 

Llyfryn Cynadleddau a Digwyddiada

Cliciwch yma i weld ein llyfryn a darganfod mwy

 

Beth mae pobl yn ei ddweud

"A gaf i ddiolch i chi am yr hyn a oedd yn ddigwyddiad gwych mewn lleoliad ardderchog. Roedd y staff mor sylwgar a charedig a dyma'r un gorau i ni ei wneud o bell ffordd, a chi a'ch staff sy'n bennaf gyfrifol am hynny.

Byddwn yn eich argymell yn fawr i unrhyw un heb betruso o gwbl."  PM Premier

Darganfyddwch fwy yma.