Hafan>Ynglŷn â Ni>Gwasanaethau Cynadleddau

Lleoliadau Cynadledda ac Ystafelloedd Cyfarfod yng Nghaerdydd

​​​

P’un a oes angen i chi logi ystafell gynadledda fawr, ystafell hyfforddi TG, ystafelloedd cyfarfod, canolfan arddangos neu leoliadau chwaraeon, mae gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd ystod helaeth o gyfleusterau ar gael. Rydym yn cynnig lleoliadau cynadledda ac ystafelloedd cyfarfod gydag amgylchedd cadarnhaol ac opsiwn gwahanol i westy arferol. Mae staff cyfeillgar a phrofiadol y ganolfan gynadledda wrth law trwy gydol eich diwrnod i sicrhau digwyddiad llwyddiannus. Mae dau leoliad i ddewis ohonynt sydd yn agos at Gaerdydd, prifddinas Cymru, ac mae’r ddau yn hawdd eu cyrraedd o'r M4 a chyda pharcio ar y safle.

​​

Cyfradd Cynrychiolydd Dydd o £32
Archebwch ystafelloedd gwely
Llyfryn Cynadleddau a Digwyddiada

Cliciwch yma i weld ein llyfryn a darganfod mwy

Beth mae pobl yn ei ddweud

"Diolch yn fawr i chi am bopeth a wnaethoch drosom yr wythnos diwethaf, mae'r adborth rydw i wedi'i gael gan staff wedi bod yn gadarnhaol iawn.  Cymaint felly nes yr hoffem gynnal ein digwyddiad nesaf gyda chi"

Estyn

Darganfyddwch fwy yma.