Jeff Lewis

Teitl y Swydd: Prif Ddarlithydd: Cydlynydd DPP a DL
Rhif Ystafell: T0.18
Rhif Ffôn: + 44 (0) 29 2041 6899
Cyfeiriad E-bost: jlewis@cardiffmet.ac.uk


 

Addysgu

Cyfarwyddwr Rhaglen BSc (Anrh) ac MSc Technoleg Deintyddol

Orthodonteg
Prosthodonteg
Addysg ddysgu gyfunol
Darpariaeth CPPD


Ymchwil

Cymrodoriaeth Addysgu a Dysgu UWIC 2007

Gwobr Addysgwr Technoleg Deintyddol y Flwyddyn, Cymdeithas Labordai Deintyddol y DU, Mai 2010

Gwobr Technegwyr Orthodonteg Nodedig Cymdeithas Orthodonteg Prydain Medi 2011

Cymrawd Addysgu Cenedlaethol yr AAU 2014


Cyhoeddiad 

Lewis Jeffrey 2012 Fideogynadledda ar y we i hyrwyddo cyfleoedd dysgu hyblyg mewn Technoleg Ddeintyddol. (Astudiaeth Achos CM9) Cyfarwyddiadau'r Dyfodol ar gyfer Addysg Uwch yng Nghymru: Dysgu ar gyfer cyflogaeth. Academi Addysg Uwch.

Ceisiadau Al-Mortadi N, Eggbeer D, Lewis J a Williams RJ 2012 CAD / CAM / AM wrth weithgynhyrchu offer deintyddol American Journal of Orthodonteg ac Orthopaedeg Deintyddol

Al Mortadi N, Eggbeer D, Lewis J a Williams RJ 2013 Dylunio a saernïo dyfais apnoea cwsg gan ddefnyddio technolegau CAD / AM Trafodion Sefydliad Peirianwyr Mecanyddol Rhan H Cyfnodolyn Peirianneg mewn Meddygaeth.

McLinden M 2013 Addysgeg hyblyg: dysgwyr rhan-amser a dysgu mewn addysg uwch - astudiaethau achos. Llwybr hyblyg ar gyfer technegwyr deintyddol sy'n dysgu trwy addysg o bell. Academi Addysg Uwch

https://www.heacademy.ac.uk/flexible-pedagogies-prelating-future

Addysgeg Hyblyg Lewis J 2013: Paratoi ar gyfer y Dyfodol. Astudiaeth achos ar ddysgwyr rhan amser yn Uned Technoleg Deintyddol Prifysgol Fetropolitan Caerdydd. Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Cornelius S, Gordon C a Schyma J 2014 Dysgu Byw Ar-lein: Strategaethau neu'r ystafell gynadledda we Palgrave MacMillan (Cydnabyddir am fewnbwn)

Dolenni allanol

Cofrestrai Cyngor Deintyddol Cyffredinol

www.gdc-uk.org

www.ota-uk.org

Arholwr allanol Prifysgol Sheffield (MSc Technoleg Deintyddol)

Aelod o Gynhadledd Addysgwyr Technoleg Ddeintyddol a sefydliadau Hyfforddi (CoDTEI)

Gwybodaeth am Gymrawd Addysgu Cenedlaethol: https://www.heacademy.ac.uk/person/jeff-lewis

Arholwr allanol Prifysgol Bolton (Technoleg Deintyddol FdSc a BSc)

​​