Dr Mirain Rhys

​​​

​​

Dr Mirain Rhys    Cymraeg
   Swydd: Darlithydd
   Ysgol: Ysgol Gwyddorau Chwaraeon ac Iechyd Caerdydd
   E-bost: mrhys@cardiffmet.ac.uk
  Twitter: @mirainrhys
   Rhif ffôn: +44 (0)29 2041 7228​
  Rhif Ystafell: D3.13

Addysgu

 

Arweinydd Modiwl
• PSY5008 Gwaith a Gwirfoddoli mewn Seicoleg Gymhwysol

Addysgu Lefel 4
• PSY4009 Llythrennedd Seicolegol
• PSY4004 Seicoleg Datblygiadol

 Addysgu Lefel 5
• PSY5003 Materion ac Anhwylderau Plentyndod
• PSY5008 Gwaith a Gwirfoddoli mewn Seicoleg Gymhwysol

Goruchwylio
• SSF3020 Traethawd Estynedig Cwrs Sylfaen yn y Gwyddorau Cymdeithasol
• PSY5008 Gwaith a Gwirfoddoli mewn Seicoleg Gymhwysol
• PSY6001 Prosiect Ymchwil Israddedig
• PSY6111 Gwaith a Gwirfoddoli mewn Seicoleg Gymhwysol 2

Tiwtora personol:
• Sylfaen yn y Gwyddorau Cymdeithasol
• Lefel 4
• Lefel 5

Cyfrifoldebau Eraill
• Cydlynydd Lleoli
• Arweinydd Ymweliadau Allanol y Coleg a'r Ysgol Seicoleg
• Arweinydd Datblygu Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg

Aelod
• Cyfeiriadur Arbenigedd y BBC
• Cymdeithas Ymchwil Addysg Prydain
• Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Cangen Prifysgol Metropolitan Caerdydd
• Pwyllgor Moeseg Adran Seicoleg Prifysgol Metropolitan Caerdydd
• Grŵp Diddordeb Arbennig Addysg y Blynyddoedd Cynnar (Ysgol Addysg, Prifysgol Metropolitan Caerdydd)
• Cymrawd yr Academi Addysg Uwch
• Grŵp Ymchwil mewn Profiad Myfyrwyr (RISE) (Ysgol Seicoleg, Prifysgol Metropolitan Caerdydd)
• Sefydliad Ymchwil Iaith, Diwylliant a Hunaniaeth Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Dulliau a Data (WISERD)

Anrhydeddau a Gwobrau
• Ar restr fer Cymrodoriaeth Addysgu dan Arweiniad Myfyrwyr (2016)

 

Cyhoeddiadau

Erthyglau Cyfnodolion a Ddyfarnwyd
 • Power, S., Rhys, M., Taylor, C. & Waldron, S. (2018). Context and Implications Document for: How child-centred education favours some learners more than others. Review of Education. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/rev3.3143
 • Power, S., Rhys, M., Taylor, C. & Waldron, S. (2018). How child-centred education favours some learners more than others. Review of Education. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/rev3.3137
 • Rhys, M. (2018). Y Gymraeg yn y Cyfnod Sylfaen (Welsh in the Foundation Phase). Gwerddon, 26, 39-68. http://www.gwerddon.cymru/cy/rhifynnau/rhifyn26/erthygl2/
 • Taylor, C., Rhys, M., & Waldron, S. (2016). Implementing curriculum reform in Wales: the case of the Foundation Phase. Oxford Review of Education.
 • Rhys, M. & Thomas, E. (2013) Bilingual Welsh–English children's acquisition of vocabulary and reading: implications for bilingual education. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. DOI:10.1080/13670050.2012.706248.

Penodau mewn Llyfrau
 • Young, N., Thomas, E., Rhys, M., & Kennedy, I. (2017). The linguistic, cognitive and emotional consequences of minority language bilingualism. In Lauchlan, F., & Parafita-Couto, M. C. (Eds.), Bilingualism and Minority Languages in Europe: Current trends and developments. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Adroddiadau Llywodraeth Cymru
 • Taylor, C., Maynard, T., Davies, R., Waldron, S., Rhys, M., Power, S., Moore, L., Blackaby, D., & Plewis, I. (2016). Evaluating the Foundation Phase: Technical Report. Cardiff: Welsh Government. (ISBN 978-1-4734-6765-1).
 • Taylor, C., Rhys., M., Waldron, S., Davies, R., Power, S., Maynard, T., Moore, L., Blackaby, D., & Plewis, I. (2015). Evaluating the Foundation Phase: Final Report. Cardiff: Welsh Government. (ISBN: 978-1-4734-3605-3).
 • Taylor, C., Davies, R., Rhys, M., Waldron, S., & Blackaby, D. (2015). Evaluating the Foundation Phase: The Outcomes of Foundation Phase Pupils up to 2011/12 (Report 2). Cardiff: Welsh Government. (ISBN: 978-1-4734-2831-7).
 • Taylor, C., Maynard, T., Davies, R., Waldron, S., Rhys, M., Power, S., Moore, L., Blackaby, D., & Plewis, I. (2014). Evaluating the Foundation Phase: Update and Technical Report 2012/13. Cardiff: Welsh Government. (ISBN: 978-1-4734-1000-8).
 • Davies, R., Taylor, C., Maynard, T., Rhys, M., Waldron, S., & Blackaby. (2013). Evaluating the Foundation Phase: The Outcomes of Foundation Phase Pupils (Report 1). Cardiff: Welsh Government. (ISBN 978-0-7504-8525-8).
 • Maynard, T., Taylor, C., Waldron, S., Rhys, M., Smith, R., Power, S., & Clement, J. (2012). Evaluating the Foundation Phase: Policy Logic Model and Programme Theory. Cardiff: Welsh Government (ISBN 978-0-7504-8080-2).
 • Taylor, C., Maynard, T., Davies, R., Waldron, S., Rhys, M., Power, S., Moore, L., Blackaby., & Plewis, I., (2013). Evaluating the Foundation Phase: Annual Report 2011/12. Cardiff: Welsh Government. (ISBN: 978-0-7504-8283-7).
 • Taylor, C., Rhys, M., & Waldron, S. (2013). The Best Start in Life: what do we know about the impact of early interventions on children's life chances? Evidence Symposium Briefing Paper. Cardiff: Wales Institute of Social & Economic Research, Data & Methods (WISERD), Cardiff University (ESRC reference: ES/J020648/1).

Traethawd Doethuriaeth
 • Rhys, M. (2013). Bilingual children's linguistic and cognitive skills in a minority language context. Bangor: Bangor University.

Cyhoeddiadau Cyfryngol
 • Rhys, M. (2014, November 5). The trouble with bilingual education: The ever increasing gap between research, policy and practice. Click on Wales (Institute of Welsh Affairs news analysis magazine) http://www.clickonwales.org/2014/11/the-trouble-with-bilingual-education-the-ever-increasing-gap-between-research-policy-and-practice/

I'w gyhoeddi
 • Rhys, M. (in preparation). Bilingual children's language use and parental attitudes in Wales.
 • Rhys, M. & Smith, K. (in preparation). Exploring pupils' and teachers' perceptions and experiences of Welsh language instruction. To appear in the Journal of Multilingual + Multicultural Development.
 • Smith, K. and Rhys, M. (in preparation). The Pupils' Debate: A conversation of pupils' perceptions regarding the value of learning and speaking Welsh.

Cyllid Ymchwil Cyfredol
 • 2018: £51,600, 'Research Into the Deployment of Classroom Based Support Staff in Primary Schools in Wales' funded by the Welsh Government (with Professor D. Egan, Professor G. Beauchamp & Ms A. Williams).
 • 2017-2018 £5000, 'Feasibility Study: Welsh medium provision development in the School of Health Sciences at Cardiff Metropolitan University'. Funded by the Coleg Cymraeg Cenedlaethol (Principal Investigator).

Cyllid Ymchwil a Gwblhawyd
 • 2016-2017 Scoping Evaluation of Immersion within the Foundation Phase in Wales. Funded by Welsh Government (with Dr Kathryn Jones, Iaith & research team).
 • 2013- 2016 £119,000, 'Evaluation of the Foundation Phase Flexibility Pilots', funded by the Welsh Government (with Professor C. Taylor and Dr S. Waldron).

Ymwneud â’r Cyfryngau

Proffil

Mae Dr Mirain Rhys yn ddarlithydd a chydlynydd lleoliad yn yr Ysgol Seicoleg. Ymunodd â'r adran yn 2016 ar ôl gweithio ym maes ymchwil am nifer o flynyddoedd. Mae ei harbenigedd yn cwmpasu meysydd Addysg a Dwyieithrwydd. Mae ei diddordebau ymchwil cyfredol yn natblygiad / trosglwyddiad y Gymraeg o fewn addysg, y gymuned a'r cartref a sut mae hyn yn cymharu ag enghreifftiau rhyngwladol eraill o boblogaethau ieithoedd lleiafrifol. Mae hi wedi cynnal ymchwil ac wedi cyhoeddi mewn sawl maes, gan gynnwys addysg blynyddoedd cynnar, dwyieithrwydd, ieithoedd lleiafrifol a'r Gymraeg.

Cyn ymuno â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd, roedd gan Mirain swydd Ymchwilydd Cyswllt yn  Sefydliad Ymchwil Cymdeithasol ac Economiadd, Dulliau a Data Cymru (WISERD) a bu ganddi rôl allweddol mewn nifer o werthusiadau annibynnol o bolisïau  addysg blynyddoedd cynnar Llywodraeth Cymru:

WISERD Education:
http://www.wiserd.ac.uk/wiserd-education/en/

Gwerthusiad Cyfnod Sylfaen 3 Mlynedd:
http://wiserd.ac.uk/research/education/current-projects/evaluating-foundation-phase/

Gwerthusiad o Beilotiaid Hyblygrwydd y Cyfnod Sylfaen
http://wiserd.ac.uk/research/education/current-projects/evaluation-foundation-phase-flexibility-pilots/

Gwerthusiad o'r Grant Amddifadedd Disgyblion:
http://www.wiserd.ac.uk/research/education/current-projects/evaluation-pupil-deprivation-grant/

 

Cwblhaodd Mirain radd PhD gyda goruchwyliaeth gan yr Athro Enlli Thomas, gan edrych ar effaith addysg ddwyieithog ar sgiliau gwybyddol ac ieithyddol plant ac agweddau rhieni tuag at ddwyieithrwydd yn 2013. Roedd hyn yn dilyn cwblhau gradd Seicoleg (BSc) yn 2009, y ddau ym Mhrifysgol Bangor. Mae Mirain yn gymrawd o'r Academi Addysg Uwch.
Ar hyn o bryd mae Mirain yn cynnal prosiect ymchwil sy'n edrych ar ddatblygu darpariaeth Gymraeg mewn Addysg Uwch, gan gydweithio ar brosiectau ysgrifennu ar bwnc y Gymraeg fel ail iaith, ac mae'n rhan o'r Cynllun Mentora Menywod mewn Addysg.

Mae Mirain yn mwynhau gweithio gyda chyrff y llywodraeth, sefydliadau addysgol a chyd-ymchwilwyr i ddatblygu strategaethau ac atebion realistig, cynaliadwy sy'n cael eu gyrru gan sylfaen o dystiolaeth gadarn.

Diddordebau ymchwil ehangach + arbenigedd: Dwyieithrwydd, addysg ddwyieithog, arfer gorau, materion Cymraeg, gwerthuso polisi, addysg uwch a dewis iaith, ieithoedd lleiafrifol, datblygiad plant ac addysg blynyddoedd cynnar.

Croesewir ceisiadau goruchwylio prosiect a chydweithrediadau ar y pynciau uchod.