Dr Libby Payne

 

​​​

 Swydd: Uwch Ddarlithydd Secioleg Fforensig​
 Ysgol: Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd
 E-bost: forensic@cardiffmet.ac.uk
 Ffôn: +44(0)29 2041 5974
 Rhif Ystafell: D3.12A


Addysgu

Arweinydd Modiwl
•Asesiadau ac Ymyriadau Seicolegol (MSc Seicoleg Fforensig)
•Modiwl Traethawd Hir (MSc Seicoleg Fforensig)

Addysgu
•Yn bennaf ar yr MSc Seicoleg Fforensig
•Addysgu a goruchwylio ad hoc ar y Rhaglen Pg Dip Seicoleg Fforensig Ymarferwyr
•Rhywfaint o addysgu ar y rhaglen BSc Seicoleg

Goruchwylio Graddau Ôl-raddedig
•Myfyrwyr MSc a Pg Dip 
MSc Seicoleg Fforensig
• Seicoleg Fforensig Ymarferydd PgDip​

Cyhoeddiadau

Erthyglau cyhoeddedig

  • Hayman, CM., Stubbings, D.R., Davies, J.L. & Payne, L. (2024) Can education influence the public’s vulnerability to county lines? Crime Prev Community Safhttps://doi.org/10.1057/s41300-023-00195-z
  • Burt, A.M., Payne, L. & Stubbings, D. R. (2022) Flying Under the Radar: How Susceptible Are University Students to County Lines Victimization? International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology 1–21 https://doi.org/10.1177/0306624X221102844
  • Payne, L., McMurran, M., Glennan, C., & Mercer, J. (2022). The Impact of Working with Farm Animals on People with Offending Histories: A Scoping Review. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology.https://doi.org/10.1177/0306624X221102851
  • Walsh, J., Davies, J., Bagshaw, R & Payne, E. (2012). Staff beliefs about the negotiation of serious prison incidents. Criminal Justice and Behavior, 39(1), 59 – 70
  • Cregg, M., and Payne, E. (2010) PRISM with Incarcerated Young People: Optical Illusion or Reflection of Reality? International Journal of Forensic Mental Health, 9: 173 – 179
  • Payne, E., Watt, A., Rogers, P., & McMurran, M. (2008). Offence characteristics, trauma histories and post-traumatic stress disorder symptoms in life sentenced prisoners. British Journal of Forensic Practice 10 (1), 17 – 25.

Papurau Cynhadledd
  • Cregg, M., McMurran, M.,Payne, E., Heggs, D & Sellen, J. (2010). Stop and Think!: A feasibility study for a randomised control trial with adolescent males in custody. British Psychological Society, Division of Forensic Psychology, Kent, UK. June.

 

Proffil

Mae Dr Payne yn Uwch Ddarlithydd mewn Seicoleg Fforensig ac yn Arweinydd Llwybr ar gyfer Doethuriaeth mewn Seicoleg Fforensig Gymhwysol ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.​ Mae hi'n Aelod Llawn o Adran Seicoleg Fforensig y BPS (DFP) ac yn Gymrawd Cyswllt o'r BPS. Mae Dr Payne hefyd yn dal apwyntiad sesiynol gyda'r Weinyddiaeth Gyfiawnder (Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EF). Mae cefndir Dr Payne fel seicolegydd fforensig ymarferyddol, gydag arbenigedd penodol mewn asesu risg trais ac ymgynghori yn ystod digwyddiadau difrifol mewn carchardai. Mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys: gwaith anifeiliaid fferm a’i fanteision adferol i bobl â hanes o droseddu; pobl sydd mewn perygl o gam-fanteisio drwy Linellau Cyffuriau; asesu a rheoli trais sefydliadol; trosedd yn ymwneud â PTSD a negodi gwystlon / argyfwng mewn lleoliadau cymunedol a charchardai.​.