Clirio 2022

Dewch i ymuno â ni ym Met Caerdydd - Prifysgol y Flwyddyn y DU ac Iwerddon - y mis Medi hwn.

Cysylltwch â ni ar Sgwrs Fyw, ffonio 0300 330 0755, neu anfon neges uniongyrchol atom trwy ein Cyfryngau Cymdeithasol Derbyniadau a byddwn yn hapus i helpu.

Chwilio a Gwneud Cais
Biomedical Science / MSc Biomedical Science
“Cefais brofiad anhygoel ym Met Caerdydd ac rydw i mor ddiolchgar fy mod wedi cymryd yr amser i fynd trwy Glirio.

Rwy'n annog unrhyw un sy'n wynebu dim lle ac sy'n ystyried Clirio i fynd amdani - efallai y byddwch chi'n dod o hyd i'r union gwrs radd roeddech chi'n chwilio amdani.”

Matthew Whelan

BSc (Anrh) Gwyddor Biofeddygol

Sgwrsio â Myfyrwyr

Sgwrsio â Myfyrwyr

Sut brofiad yw astudio ym Met Caerdydd? Sgwrsiwch â'n Llysgenhadon Myfyrwyr trwy Unibuddy i ddarganfod mwy

Sgwrsio â Myfyrwyr

Profiad Diwrnod Agored Rhithwir:

Profiad Diwrnod Agored Rhithwir

Darganfyddwch fwy am eich diddordebau cwrs a sgwrs fyw gyda Derbyniadau ar unrhyw adeg.

Astudiaeth Ôl-raddedig

Diwrnodau Agored Clirio

Diwrnodau Agored Israddedig

Archwiliwch Met Caerdydd, darganfyddwch fwy am eich diddordebau cwrs, archebwch sgwrs un i un gyda thimau cwrs a mwy.

Diwrnodau Agored

Harriet John

Manteision astudio yn y Gymraeg gyda fy nghwrs Astudiaethau Addysg Gynradd gan Harriet John, BA Astudiaethau Addysg Gynradd

Helo! Fy enw i yw Harriet a dwi newydd raddio o’r cwrs Astudiaethau Addysg Gynradd gyda gradd dosbarth cyntaf ac ar fin dechrau cwrs TAR Addysg Gynradd ym mis Medi.
Gweld mwy

PATRIK BANDY

Fy nhaith mewn i ddysgu- Fy mhrofiad yn astudio TAR Uwchradd Hanes gan Siôn Peter Davies, TAR Uwchradd

Helo, fy enw i yw Siôn a dwi newydd raddio ar y cwrs TAR Uwchradd. Cyn i mi orffen fy ngradd Hanes blwyddyn ddiwethaf, roeddwn yn gwybod am flynyddoedd fy mod i eisiau mynd ati i gwblhau cwrs TAR ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.
Gweld mwy

ELIN MERERID LEWIS

Fy Mhrofiad Yn Astudio’r Cwrs Seicoleg A Profiad Gwaith. gan Elin Mererid Lewis, BSc Psychology

Mae astudio Seicoleg ym Mhrifysgol Met Caerdydd yn gwrs llawn amrywiaeth o astudio meddyliau ac ymddygiadau plant hyd at deallusrwydd anifeiliaid o’r byd o’i chwmpas, felly mae yna rhywbeth i bawb.
Gweld mwy