Welcome Week 2023

Astudio ym Met Caerdydd

Rhagor o wybodaeth
Harriet John

Manteision astudio yn y Gymraeg gyda fy nghwrs Astudiaethau Addysg Gynraddgan Harriet John, BA Astudiaethau Addysg Gynradd

Helo! Fy enw i yw Harriet a dwi newydd raddio o’r cwrs Astudiaethau Addysg Gynradd gyda gradd dosbarth cyntaf ac ar fin dechrau cwrs TAR Addysg Gynradd ym mis Medi.
Darllen mwy

Sion Davies

Fy nhaith mewn i ddysgu- Fy mhrofiad yn astudio TAR Uwchradd Hanesgan Siôn Peter Davies, TAR Uwchradd

​Helo, fy enw i yw Siôn a dwi newydd raddio ar y cwrs TAR Uwchradd. Cyn i mi orffen fy ngradd Hanes blwyddyn ddiwethaf, roeddwn yn gwybod am flynyddoedd fy mod i eisiau mynd ati i gwblhau cwrs TAR ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.
Darllen mwy

Elin Mererid Lewis

Fy Mhrofiad Yn Astudio’r Cwrs Seicoleg A Profiad Gwaith.gan Elin Mererid Lewis, BSc Seicoleg

Mae astudio Seicoleg ym Mhrifysgol Met Caerdydd yn gwrs llawn amrywiaeth o astudio meddyliau ac ymddygiadau plant hyd at deallusrwydd anifeiliaid o’r byd o’i chwmpas, felly mae yna rhywbeth i bawb.
Darllen mwy