Andrew Curnin

​​​​​

Teitl y Swydd:Prif Ddarlithydd - Cydlynydd Amserlenni a Chwricwlwm
Rhif Ystafell:D1. 03
Rhif Ffôn:+ 44 (0) 29 2041 6854
Cyfeiriad E-bost:   adcurnin@cardiffmet.ac.uk 

 

Addysgu

Mae meysydd addysgu Andrew Curnin yn cynnwys ymarfer cyfreithiol ar gyfer rheolyddion, cyfraith diogelwch bwyd a hylendid. Mae'n chwarae rhan weithredol yn esblygiad addysgu ac ymarfer iechyd yr amgylchedd ar lefel genedlaethol gyda Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd.

Mae hefyd wedi cyflwyno rhaglenni hylendid bwyd ledled y DU a'r Dwyrain Canol ynghyd â chyfrannu at ddylunio a darparu rhaglen Rheoli Diogelwch Bwyd MSc ym Mhrifysgol Hong Kong.

Ymchwil

Mae wedi cwblhau nifer o brosiectau sy'n gysylltiedig â diogelwch bwyd a oedd yn cynnwys cydweithredu ag academyddion eraill, yr Asiantaeth Safonau Bwyd a Llywodraeth Cymru   

Cyhoeddiadau

Mae Andrew wedi cynhyrchu a chyfrannu at sawl cyhoeddiad gan gynnwys adroddiad ar gyfer yr Ymchwiliad Cyhoeddus i'r Achos ym mis Medi 2005 o E. Coli O157 yn Ne Cymru, dan gadeiryddiaeth yr Athro Hugh Pennington, aelod panel o weithgor yr Asiantaeth Safonau Bwyd, ar gymwysterau sydd angen eu cydnabod er mwyn cynnal archwiliadau hylendid bwyd.
​​

Dolenni Allanol

Mae Andrew yn Ymarferydd Siartredig Iechyd yr Amgylchedd ac yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch. Mae hefyd yn aelod o banel arbenigol Penaethiaid Iechyd yr Amgylchedd Cymru mewn Diogelwch Bwyd. Fe'i penodwyd hefyd yn arholwr allanol mewn nifer o Brifysgolion sy'n cynnig iechyd yr amgylchedd ar lefel gradd.