Yr Athro Jorge Erusalimsky, PhD, FRSB

Teitl y Swydd:  Athro Gwyddorau Biofeddygol
Rhif Ystafell:  D2.11a
Rhif Ffôn: + 44 (0) 29 2041 6853
Cyfeiriad E-bost:   jderusalimsky@carfdiffmet.ac.uk 

Bywgraffiad

Yn enedigol o'r Ariannin, graddiodd Jorge yn 1983 gyda PhD mewn Biocemeg o Brifysgol Hebraeg Jerwsalem. Yn dilyn gwaith ôl-ddoethurol gyda Cesar Milstein, Meddyg Llawryfog Nobel, yn Labordy Bioleg Foleciwlaidd MRC yng Nghaergrawnt, y DU, daeth ei swydd ymchwil academaidd annibynnol gyntaf yn Ysgol Feddygol King's College yn Llundain, lle y bu'n gwneud gwaith arloesol ar fioleg megakaryosyt. Yn 1996 ymunodd â Choleg Prifysgol Llundain (UCL) fel Uwch Ddarlithydd mewn Meddygaeth a chafodd ei ddyrchafu'n Ddarllenydd yn 2003. Yn UCL cychwynnodd ymchwil ar fioleg celloedd a moleciwlaidd heneiddio. Yn 2006 penodwyd Jorge i Gadair y Gwyddorau Biofeddygol ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Yng Nghaerdydd mae Jorge yn parhau i ddatblygu ymchwil ar y rhyngwedd rhwng bioleg a meddygaeth, gan ganolbwyntio ar heneiddio a chlefydau fasgwlaidd.

Mae Jorge yn gymrawd o'r Gymdeithas Fioleg Frenhinol ac mae'n gwasanaethu ar Fyrddau Golygyddol Gerontology a Mechanisms of Aging and Disease. Mae wedi ennill llawer o grantiau ymchwil gan elusennau, diwydiant a'r sector cyhoeddus, ac ar hyn o bryd mae'n bartner i'r consortiwm FRAILOMIC, a ariennir gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ymroddedig i ddarganfod biofarcwyr eiddilwch.

Addysgu

Mae Jorge yn dysgu myfyrwyr israddedig 3edd flwyddyn ar gyfer y radd BSc mewn Gwyddorau Biofeddygol

Modiwlau y mae'n ymwneud â nhw yw:
APS6022 - Prosiect Ymchwil
APS6021 - Ymchwil Drosiadol

Ymchwil

Mae Jorge yn arwain y  Grŵp Heneiddiad a Pathoffisioleg Cellog.

Cydnabyddir ei ymchwil am ddangos bod heneiddiad celloedd fasgwlaidd yn digwydd mewn waliau rhydweli ac am ddarganfod tarddiad β-galactosidase sy'n gysylltiedig â heneiddiad, biomarcwr heneiddiad cellog a ddefnyddir yn gyffredin. Roedd Jorge hefyd yn un o'r cyntaf yn y DU i ddefnyddio bôn-gelloedd gwaed i gynhyrchu megakaryosytau mewn tiwb prawf.

Yn Met Caerdydd mae Jorge hefyd wedi bod yn rhan o lawer o weithgareddau galluogi a rheoli sy'n gysylltiedig ag ymchwil, gan gynnwys;

• Gweithredu fel Deon Ymchwil Cysylltiol Ysgol Gwyddorau Iechyd Caerdydd ac fel Cadeirydd Pwyllgor Moeseg Ysgol Gwyddorau Iechyd Caerdydd (2014-2015)
• Yn gwasanaethu fel aelod o Banel Eiddo Deallusol Prifysgol Metropolitan Caerdydd (2009-presennol)
• Dylunio a lansio Labordai Ymchwil Biofeddygol newydd Ysgol Gwyddorau Iechyd Caerdydd (2007-2009)

Cyhoeddiadau

Mae Jorge wedi cyhoeddi dros 75 o erthyglau a adolygwyd gan gymheiriaid. Gweld rhestr lawn o gyhoeddiadau.

Dangosir isod ddetholiad o gyhoeddiadau allweddol o'r deng mlynedd diwethaf:

 • Butcher L., Ahluwalia M., Örd T., Johnston J., Morris R.H., Kiss-Toth E., Örd T. and Erusalimsky J.D. (2017) Evidence for a role of TRIB3 in the regulation of megakaryocytopoiesis. Sci. Rep.  7, 6684 (doi: 10.1038/s41598-017-07096-w)

 • Steptoe A., Hamer M., Lin J., Blackburn E. and Erusalimsky J.D. (2017) The longitudinal relationship between cortisol responses to mental stress and leukocyte telomere attrition. J. Clin. Endocrinol. Metab.102, 962-969.

 • Erusalimsky J.D., Grillari J., Grune T., Jansen-Duerr P. Lippi G., Sinclair A.J., Tegner J., Vina J., Durrance-Bagale A., Minambres R., Viegas M., Rodriguez-Manas L. (2015) In search of 'omics'-based biomarkers to predict the risk of frailty and its consequences in older individuals: The FRAILOMIC initiative Gerontology 62, 182-190
 • Ahluwalia M., Butcher L., Donovan H., Killick-Cole C., Jones P. M. and Erusalimsky J. D. (2015) The gene expression signature of anagrelide provides and insight into its mechanism of action and uncovers new regulators of megakaryopoiesis J. Thromb. Haemost  13, 1103-1112
 • Villalobos L.A., Uryga A., Romacho T., Leivas A., Sánchez-Ferrer C.F., Erusalimsky J.D. and Peiró C. (2014) Visfatin/Nampt induces telomere damage and senescence in human endothelial cells Int. J. Cardiol. 175, 573-575.
 • Zalli A., Carvalho L., Lin  J., Hamer M., Erusalimsky J.D., Blackburn E.H. and Steptoe A. (2014) Shorter telomeres with high telomerase activity are associated with raised allostatic load and impoverished psychosocial resources Proc. Natl. Acad. Sci. USA 111, 4519-4524.
 • Cardus A., Uryga A., Walters G. and Erusalimsky J.D. (2013) SIRT6 protects human endothelial cells from DNA damage, telomere dysfunction and senescence. Cardiovasc. Res. 97, 571-579.
 • Brydon L., Lin  J., Butcher L., Hamer M., Erusalimsky J.D., Blackburn E.H. and Steptoe A. (2012) Hostility and cellular aging in men from the Whitehall II cohort. Biol. Psychiatry 71, 767-773.
 • Steptoe A., Hamer M., Butcher L., Lin J., Brydon L., Kivimaki M., Marmot M., Blackburn E. and Erusalimsky J.D. (2011) Educational attainment but not current socioeconomic status is associated with leukocyte telomere length. Brain Behav. Immun. 25, 1292-1298.
 • Ahluwalia M., Donovan H., Singh N., Butcher L. and Erusalimsky J.D. (2010) Anagrelide represses GATA-1 and FOG-1 expression without interfering with thrombopoietin receptor signal transduction. J. Thromb. Haemost. 8, 2252-2261.
 • Debacq-Chainiaux F., Erusalimsky J.D., Campisi J. and Toussaint O. (2009) Methods to detect senescence-associated beta-galactosidase (SA-bGAL) activity, a biomarker of senescent cells in culture and in vivo. Nature Protoc. 4, 1798-1806.
 • Erusalimsky J.D. (2009) Vascular endothelial senescence: From mechanisms to pathophysiology. J. Appl. Physiol. 106, 326-332.

Dolenni Allanol

Proffesoriaethau Ymweliadol ac Anrhydeddus

Athro er Anrhydedd, Coleg Prifysgol Llundain, Llundain, DU (2006-2015)
Athro Gwadd, Adran Ffarmacoleg a Therapiwteg, Cyfadran Meddygaeth, Universidad Autonoma de Madrid, Madrid, Sbaen (2011-2013)
Athro Gwadd, Adran Imiwnoleg IDEHU , Prifysgol Buenos Aires, yr Ariannin (2012)

Cymdeithasau Dysgedig a Sefydliadau Proffesiynol
Cymrawd Cymdeithas Frenhinol Bioleg
Aelod o Gymdeithas Ymchwil Cardiofasgwlaidd Prydain
Aelod o Gymdeithas Ymchwil Heneiddio Prydain
Aelod Sylfaenol Cymdeithas Gweithwyr Proffesiynol yr Ariannin yn y DU (APARU), cydlynydd ar y cyd ar gyfer meysydd Gwyddoniaeth a Technoleg rhwng 2003 a 2006

Paneli Adolygu Arbenigol a Phwyllgorau Cynghori
Cronfa Wyddoniaeth Awstria (2003-07), BBSRC (DU), Cymdeithas Cardiaidd Prydain, Sefydliad Calon Prydain, Cymdeithas Cardioleg Ewropeaidd, Inserm (Ffrainc), Cymdeithas Ryngwladol Thrombosis a Haemostasis, Cyngor Ymchwil Feddygol (DU), Ymddiriedolaeth Wellcome (DU ), Menter Ymchwil Cardiofasgwlaidd yr Iseldiroedd (CVON)
Pwyllgor Cynghori ar Raglenni Cydweithrediad Gwyddonol a Thechnolegol Rhyngwladol, Technoleg ac Arloesi Cynhyrchiol yr Ariannin (2011-2013)
Pwyllgor Cymrodoriaeth Ramon y Cajal, Gweinyddiaeth Economi a Chystadleurwydd Sbaen ( 2016)

Bwrdd Golygyddol Cyfnodolion Gwyddonol
Gerontology
NPG Aging and Mechanisms of Disease

Partneriaethau a ariennir gan FP7 y Comisiwn Ewropeaidd
Y Fenter FRAILOMIC (2012-2017)
WhyWeAge (2009-2011)