Skip to main content
Hafan>Ysgol Reoli Caerdydd

Ysgol Reoli Caerdydd

Fel darparwr achrededig addysg busnes a rheolaeth, mae ein cyfleusterau o'r radd flaenaf ar Gampws Llandaf yn darparu amgylchedd dysgu cefnogol ac yn galluogi'r Ysgol i fod yn ganolfan flaenllaw yn y DU ar gyfer Cyfrifeg, Economeg a Chyllid; Busnes, Rheolaeth a'r Gyfraith; Marchnata a Strategaeth; a Thwristiaeth, Lletygarwch a Rheoli Digwyddiadau.

Rydym wedi ein gwreiddio mewn ymchwil ac yn gwasanaethu anghenion ein cymunedau busnes rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol. Rydym yn gwneud cyfraniad sylweddol at adfywio rhanbarthol a thwf economaidd trwy addysgu, gwaith menter ac ymchwil gymhwysol.

Gweld Ein Cyrsiau

Croeso

Fel darparwr achrededig addysg busnes a rheolaeth, mae ein cyfleusterau o'r radd flaenaf ar Gampws Llandaf yn darparu amgylchedd dysgu cefnogol ac yn galluogi'r Ysgol i fod yn ganolfan flaenllaw yn y DU ar gyfer Cyfrifeg, Economeg a Chyllid; Busnes, Rheolaeth a'r Gyfraith; Marchnata a Strategaeth; a Thwristiaeth, Lletygarwch a Rheoli Digwyddiadau.

Rydym wedi ein gwreiddio mewn ymchwil ac yn gwasanaethu anghenion ein cymunedau busnes rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol. Rydym yn gwneud cyfraniad sylweddol at adfywio rhanbarthol a thwf economaidd trwy addysgu, gwaith menter ac ymchwil gymhwysol.

Croeso-neges gan y Deon

Ein Cyrsiau

Ein Cyrsiau

Cyrsiau israddedig, ôl-raddedig, arweinyddiaeth ac ymchwil mewn Rheolaeth.
Dewch o hyd i’ch cwrs

Ein Staff

Ein Staff

Cwrdd â staffo bob rhan o’r Ysgol:
Tudalennau Proffil Staff
Fideos: Cyfarfod â’r Tîm

Diwrnodau Agored

Diwrnodau Agored

Darganfyddwch fwy am ein Diwrnodau Agored ar y campws ac arlein.
Diwrnodau Agored

Adrannau

Adrannau

Darganfyddwch fwy am y pedair adran academaidd yn Ysgol Reoli Caerdydd. Darganfyddwch fwy

Ynglŷn â’r Ysgol Reolaeth

Mae Ysgol Reoli Caerdydd wedi’i threfnu’n Adrannau o amgylch pedwar prif faes pwnc.

Mae pob adran yn cynnal cysylltiadau agos â diwydiant, cyrff proffesiynol ac yn cynnal ymchwil sy’n gyrru cwricwlwm blaengar i’n myfyrwyr:

- Cyfrifeg, Economeg a Chyllid.

- Busnes, Rheolaeth a’r Gyfraith.

- Marchnata a Strategaeth.

- Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau.

MBA 


MBA

Cymhwyster uchel ei b​arch a gydnabyddir yn rhyngwladol i reolwyr, gan ddenuymgeiswyr o’r sectorau cyhoeddus a phreifat yn y DU a thramor.

Darganfyddwch fwy

Ein Cyfleusterau

Darganfod mwy am ein hadeilad Rheoli pwrpasol ar gampws Llandaf.

Darganfyddwch fwy

Menter

Menter

Darganfyddwch fwy am weithgareddau menter yn Ysgol Reoli Caerdydd. Darganfyddwch fwy

Helpu sefydliadau i gyrraedd eu potensial llawn.


Mae Canolfan Menter Ysgol Reolaeth Caerdydd yn cynnig ystod o hyfforddiant cymorth busnes, addysg weithredol a chyrsiau byr, sydd â’r nod o helpu sefydliadau i gyrraedd eu potensial llawn.

Rydym yn darparu arbenigedd mewn ystod o feysydd gan gynnwys datblygu arweinyddiaeth a rheolaeth, cystadleuydd rhyngwladol, entrepreneuriaeth, arloesi, rheoli busnesau bach a datblygu economaidd rhanbarthol.

Archwiliwch ein cyrsiau

Ymchwil

Ymchwil

Darganfyddwch fwy am weithgareddau a graddau ymchwil yn Ysgol Reoli Caerdydd. Darganfyddwch fwy

Trefnir gweithgareddau ymchwil yn yr Ysgol yn ganolfannau ymchwil a grwpiau ymchwil.

Mae ein canolfannau’n cynnwys:

Canolfan Ymchwil Twristiaeth Cymru.

Canolfan Llif Gwerth

Canolfan Arweinyddiaeth a Menter GREADIGOL

Byddem yn croesawu ac yn eich annog i gysylltu â ni os ydych yn ceisio cydweithredu â ni arbrosiectau ymchwil neu os ydych yn ystyried ymgymryd ag un o’n graddau ymchwil.

Profiad Myfyrwyr a Graddedigion
Student Blog
Barod i ddechrau fy ngyrfa diolch i astudio Busnes a rheoli ym Met Caerdydd

Mae myfyriwr graddedig Busnes a Rheoli Cathrin yn blogio am ei phrofiadau ym Met Caerdydd a sicrhau swydd gyda Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin.

Darllen mwy

Student Blog
Fy mhrofiad blwyddyn gyntaf yn astudio Busnes drwy gyfrwng y Gymraeg ym Met Caerdydd

Mae myfyriwr Busnes Keira yn blogio am ei phrofiadau cyn belled ar y cwrs a'r manteision o astudio’r cwrs trwy’r Gymraeg.

Darllen mwy

Blog Busnes
Fy mhrofiad yn astudio Busnes a nawr yn gweithio fel Swyddog Recriwtio Myfyrwyr Cymraeg.

Darllenwch mwy am brofiadau Hanna ers graddio o'r cwrs BA Twristiaeth Rhyngwladol a Rheoli Digwyddiadau.

Darllen mwy

Blog Busnes
Pam dewisais i ddychwelyd yn ôl i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg

Darganfyddwch fwy gan Hannah am ei phrofiadau i ddychwelyd ei hastudiaethau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Darllen mwy

Masters Blog
Fy mhrofiad o astudio rhan o fy ngradd drwy gyfrwng y Gymraeg ym Met Caerdydd.

Darllenwch am brofiad graddedig Amy ar y cwrs a'i phrofiadau o astudiodd rwy gyfrwng y Gymraeg.

Darllen mwyBusiness School Impact System (BSIS) - EFMD Global 
 
 
Small Business Charter 
 
 
CABS 
 
 
AACSB 
 
 
EFMB Global