Hafan>Ysgol Reoli Caerdydd

Ysgol Reoli Caerdydd

Fel darparwr achrededig addysg busnes a rheolaeth, mae ein cyfleusterau o'r radd flaenaf ar Gampws Llandaf yn darparu amgylchedd dysgu cefnogol ac yn galluogi'r Ysgol i fod yn ganolfan flaenllaw yn y DU ar gyfer Cyfrifeg, Economeg a Chyllid; Busnes, Rheolaeth a'r Gyfraith; Marchnata a Strategaeth; a Thwristiaeth, Lletygarwch a Rheoli Digwyddiadau.

Rydym wedi ein gwreiddio mewn ymchwil ac yn gwasanaethu anghenion ein cymunedau busnes rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol. Rydym yn gwneud cyfraniad sylweddol at adfywio rhanbarthol a thwf economaidd trwy addysgu, gwaith menter ac ymchwil gymhwysol.

Gweld Ein Cyrsiau

Croeso

Fel darparwr achrededig addysg busnes a rheolaeth, mae ein cyfleusterau o'r radd flaenaf ar Gampws Llandaf yn darparu amgylchedd dysgu cefnogol ac yn galluogi'r Ysgol i fod yn ganolfan flaenllaw yn y DU ar gyfer Cyfrifeg, Economeg a Chyllid; Busnes, Rheolaeth a'r Gyfraith; Marchnata a Strategaeth; a Thwristiaeth, Lletygarwch a Rheoli Digwyddiadau.

Rydym wedi ein gwreiddio mewn ymchwil ac yn gwasanaethu anghenion ein cymunedau busnes rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol. Rydym yn gwneud cyfraniad sylweddol at adfywio rhanbarthol a thwf economaidd trwy addysgu, gwaith menter ac ymchwil gymhwysol.

Croeso-neges gan y Deon

Ein Cyrsiau

Ein Cyrsiau

Cyrsiau israddedig, ôl-raddedig, arweinyddiaeth ac ymchwil mewn Rheolaeth.
Dewch o hyd i’ch cwrs

Ein Staff

Ein Staff

Cwrdd â staffo bob rhan o’r Ysgol:
Tudalennau Proffil Staff
Fideos: Cyfarfod â’r Tîm

Diwrnodau Agored

Diwrnodau Agored

Darganfyddwch fwy am ein Diwrnodau Agored ar y campws ac arlein.
Diwrnodau Agored

Adrannau

Adrannau

Darganfyddwch fwy am y pedair adran academaidd yn Ysgol Reoli Caerdydd. Darganfyddwch fwy

Ynglŷn â’r Ysgol Reolaeth

Mae Ysgol Reoli Caerdydd wedi’i threfnu’n Adrannau o amgylch pedwar prif faes pwnc.

Mae pob adran yn cynnal cysylltiadau agos â diwydiant, cyrff proffesiynol ac yn cynnal ymchwil sy’n gyrru cwricwlwm blaengar i’n myfyrwyr:

- Cyfrifeg, Economeg a Chyllid.

- Busnes, Rheolaeth a’r Gyfraith.

- Marchnata a Strategaeth.

- Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau.

MBA


MBA

Cymhwyster uchel ei barch a gydnabyddir yn rhyngwladol i reolwyr, gan ddenuymgeiswyr o’r sectorau cyhoeddus a phreifat yn y DU a thramor.

Darganfyddwch fwy

Cyfraith LLB (Anrh)

Mae’r radd yn ddelfrydol os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn gyfreithiwr neu’n fargyfreithiwr gweithredol. Archwiliwch ein hystafell llys newydd sbon uchod a darganfod mwy am y radd.

Darganfyddwch fwy

Menter

Menter

Darganfyddwch fwy am weithgareddau menter yn Ysgol Reoli Caerdydd. Darganfyddwch fwy

Helpu sefydliadau i gyrraedd eu potensial llawn.


"Mae Canolfan Menter Ysgol Reolaeth Caerdydd yn cynnig ystod o hyfforddiant cymorth busnes, addysg weithredol a chyrsiau byr, sydd â’r nod o helpu sefydliadau i gyrraedd eu potensial llawn.

Rydym yn darparu arbenigedd mewn ystod o feysydd gan gynnwys datblygu arweinyddiaeth a rheolaeth, cystadleuydd rhyngwladol, entrepreneuriaeth, arloesi, rheoli busnesau bach a datblygu economaidd rhanbarthol."

Siân Rees, Deon Cysylltiol (Menter).

Archwiliwch ein cyrsiau

Ymchwil

Ymchwil

Darganfyddwch fwy am weithgareddau a graddau ymchwil yn Ysgol Reoli Caerdydd. Darganfyddwch fwy

Trefnir gweithgareddau ymchwil yn yr Ysgol yn ganolfannau ymchwil a grwpiau ymchwil.

Mae ein canolfannau’n cynnwys:

Canolfan Ymchwil Twristiaeth Cymru.

Canolfan Llif Gwerth

Canolfan Arweinyddiaeth a Menter GREADIGOL

Byddem yn croesawu ac yn eich annog i gysylltu â ni os ydych yn ceisio cydweithredu â ni arbrosiectau ymchwil neu os ydych yn ystyried ymgymryd ag un o’n graddau ymchwil.

Profiad Myfyrwyr a Graddedigion
Student Blog
Barod i ddechrau fy ngyrfa diolch i astudio Busnes a rheoli ym Met Caerdydd

Mae myfyriwr graddedig Busnes a Rheoli Cathrin yn blogio am ei phrofiadau ym Met Caerdydd a sicrhau swydd gyda Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin.

Darllen mwy

Student Blog
Fy mhrofiad blwyddyn gyntaf yn astudio Busnes drwy gyfrwng y Gymraeg ym Met Caerdydd

Mae myfyriwr Busnes Keira yn blogio am ei phrofiadau cyn belled ar y cwrs a'r manteision o astudio’r cwrs trwy’r Gymraeg.

Darllen mwy

Masters Blog
Fy mhrofiad yn astudio Busnes ym Met Caerdydd a nawr yn gweithio fel Swyddog Recriwtio Myfyrwyr i’r Iaith Gymraeg.

Darllenwch sut aeth Hanna Turner, a raddiodd, o astudio BA Twristiaeth Rhyngwladol a Rheoli Digwyddiadau i gychwyn ei swydd fel Swyddog Recriwtio Myfyrwyr i’r Iaith Gymraeg ym Mhrifysgol Met Caerdydd.

Darllen mwy

Masters Blog
Pam dewisais i ddychwelyd yn ôl i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg

Darganfyddwch fwy gan Hannah am ei phrofiadau i ddychwelyd ei hastudiaethau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Darllen mwy

Masters Blog
Fy mhrofiad o astudio rhan o fy ngradd drwy gyfrwng y Gymraeg ym Met Caerdydd.

Darllenwch am brofiad graddedig Amy ar y cwrs a'i phrofiadau o astudiodd rwy gyfrwng y Gymraeg.

Darllen mwy