Dr Paul Hewlett

​​

 

​​​

 Swydd: Darlithydd
 Ysgol: Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd
 E-bost:   phewlett@cardiffmet.ac.uk  
​ Rhif ffôn: +44(0)29 2041 5974​
 Rhif Ystafell: D3.12a


Addysgu

Arweinydd Modiwl
• Dulliau Ymchwil (lefel 4)
• Dadansoddiad Data (Lefel 4)
• Seicoleg Hyrwyddo Hapusrwydd (Lefel 6)
• Dulliau Ymchwil a Dylunio (MSc)
• Salwch Cronig Straen a Phoen (MSc Iechyd)

Addysgu Arall
• Materion Cyfoes, Ymchwil ac Ystadegau (lefel 5)

Goruchwylio Ymchwil Myfyrwyr - Lefel Doethuriaeth
• Jane Thompson - PhD - Ymarfer Gwyrdd ac Iechyd (meddyliol a chorfforol)
• Iva Nekovarova - PhD - Astudiaeth ddichonoldeb ar gyfer treial rheoledig ar hap gan ddefnyddio'r Rhestr o Ddyheadau Personol a Phryderon i Droseddwyr (PACIO) i wella cymhelliant a chyfranogiad troseddwyr tymor byr mewn addysg garcharol a lleihau ail-euogfarn.
• Joann Warner - PhD - Effeithiau Cyfunol Straen a Diet ar Straen Ocsidiol.

Goruchwylio Ymchwil Myfyrwyr - Lefel Meistr
• Seicoleg Fforensig
• Straen a Hapusrwydd

Goruchwylio Ymchwil Myfyrwyr - Lefel Israddedig
• Straen a Hapusrwydd
• Niwrowyddoniaeth Maeth
• Paraseicoleg


 

Cyhoeddiadau

 

  • Smith, A., Sutherland, D. & Hewlett, P. (2015). An investigation of the acute effects of oligofructose enriched inulin on subjective wellbeing, mood and cognitive performance. Nutrients 7, 8887-8896.
  • Watt, A., Skillicorn, D., Clark, J., Hewlett, P. & Perham, N. (2015). Contextual representations may mediate sex differences in heterosexual attraction. Evolution, Mind & Behaviour.
  • Thompson, J., Webb, R., Hewlett, P., Llewellyn, D. & McDonnell, B. (2013). Matrix metalloproteinase-9 and augmentation index are reduced with an 8-week green-exercise walking programme. J Hypertension, 2(4), 127-33.
  • Thompson, J., Webb, R., Hewlett, P., Llewellyn, D. & McDonnell, B. (2013). The effect of an 8-week, moderate intensity, aerobic exercise intervention on MMP-9 and vascular haemodynamics. Artery Research, 7(3-4): 140-141.
  • Hewlett, P. Oezbek, C. (2012). How stimulus parameters combine to affect change blindness. Current Psychology, 31, 337-348..
  • Hewlett, P. & Wadsworth, E. (2012). Consumption of caffeinated and de-caffeinated tea and coffee, and associated lifestyle factors in a South Wales community. British Food Journal, 113(3)
  • Hewlett, P., Smith, A. & Lucas, E. (2009). Grazing, cognitive performance and mood. Appetite 52, 245-248.
  • Hewlett, P. Smith, A. (2007). Effects of repeated doses of caffeine on performance and alertness: new data and secondary analyses. Human Psychopharmacology 22, 339-350.
  • Hewlett, P. Smith, A. (2006). Acute effects of caffeine in volunteers with different patterns of regular consumption. Human Psychopharmacology 21, 167-180.
  • Hewlett, P. Smith, A. (2006). Correlates of daily caffeine consumption. Appetite 46, 97-99.

 

Proffil

Mae Paul yn uwch ddarlithydd rhan-amser ar ein gradd BSc (Anrh) Seicoleg ac mae'n seicolegydd Siartredig gyda, ac yn Gymrawd Cysylltiol o, Gymdeithas Seicolegol Prydain (BPS) ac yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch (AAU).
Mae'n cymryd rhan weithredol mewn ymchwil i rôl ymddygiadau ffordd o fyw, straen a rheoli straen. Mae wedi / yn cael ei oruchwylio / yn goruchwylio myfyrwyr PhD sy'n cynnal ymchwil ar effeithiau cyfun straen seicolegol a deiet ar straen ocsideiddiol a llid; cymhelliant dros addysg warchodol a chymryd rhan ynddo i leihau ail-euogfarn a chymhelliant ac aildroseddu o fewn poblogaethau carchardai; ymarfer corff gwyrdd a straen.

Mae dysgeidiaeth Paul yn canolbwyntio ar ddau faes o ddiddordeb; Lles Meddwl (Straen a Seicoleg Gadarnhaol) a Dulliau Ymchwil / Dadansoddi Data.