Hafan>Ymchwil

Ymchwil o fri ar draws pum ysgol academaidd 

Ymchwil ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd

Mae Met Caerdydd yn cymryd rhan mewn ymchwil sydd ar ryngwyneb creu a chymhwyso gwybodaeth newydd.

Gyda hanes rhagorol o safbwynt ymchwil cymhwysol, wedi'i gefnogi gan sylfaen gref o arbenigedd ac ysgolheictod uwch, mae cymhwysiad uniongyrchol i ymchwil gan y brifysgol ym maes busnes, diwydiant, y proffesiynau a'r gymuned yn gyffredinol.


 

Ymchwil Ysgol
Academïau Byd-eang

Mae Academïau Byd-eang Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn ymdrechion cydweithredol a rhyngddisgyblaethol sy’n dod â’n cryfderau ymchwil, arloesedd ac addysgu at ei gilydd.

Graddau Ymchwil

​Gwybodaeth am ein     graddau ymchwil, meysydd pwnc, a'r broses ymgeisio

Arddangosfa Ymchwil ac Arloesi

Archwiliwch astudiaethau achos, dethol, gan amlinellu peth o'r gwaith rhagorol sydd wedi'i wneud gan ein staff ymchwil.