Hafan>Ymchwil

Ymchwil o fri ar draws pum ysgol academaidd 
Ceisiwch fwy o wybodaeth am ein hymchwil

Ymchwil ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd

Mae Met Caerdydd yn cymryd rhan mewn ymchwil sydd ar ryngwyneb creu a chymhwyso gwybodaeth newydd.

Gyda hanes rhagorol o safbwynt ymchwil cymhwysol, wedi'i gefnogi gan sylfaen gref o arbenigedd ac ysgolheictod uwch, mae cymhwysiad uniongyrchol i ymchwil gan y brifysgol ym maes busnes, diwydiant, y proffesiynau a'r gymuned yn gyffredinol.


 

Ymchwil Ysgol
Academïau Byd-eang

Mae Academïau Byd-eang Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn ymdrechion cydweithredol a rhyngddisgyblaethol sy’n dod â’n cryfderau ymchwil, arloesedd ac addysgu at ei gilydd.

Graddau Ymchwil

​Gwybodaeth am ein     graddau ymchwil, meysydd pwnc, a'r broses ymgeisio

Arddangosfa Ymchwil a Datblygu

Archwiliwch astudiaethau achos, dethol, gan amlinellu peth o'r gwaith rhagorol sydd wedi'i wneud gan ein staff ymchwil.