Hafan>Newyddion
Students walking through Llandaff campus

Newyddion

Wedi'i gwreiddio yng Nghymru gyda chyrhaeddiad rhyngwladol, mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn sefydliad sy'n canolbwyntio'n fyd-eang sydd ag enw da am ein gwaith gyda diwydiant a phroffesiynau. Rydym yn darparu addysg, ymchwil ac arloesi mewn partneriaeth â'n myfyrwyr a chyflogwyr blaenllaw yn y diwydiant. Wrth gydweithio, rydym yn helpu ein myfyrwyr a'n staff i wneud cyfraniadau eithriadol i gymdeithas, yr economi a diwylliant yn lleol, yn genedlaethol ac yn fyd-eang. 


Cysylltu â ni

Cael sylwadau arbenigol gan yr academyddion y tu ôl i'n straeon neu rhowch sylwadau ar y diwydiant gan ein huwch dîm drwy gysylltu â:
029 2041 6362 / press@cardiffmet.ac.uk (gan gynnwys y tu allan i oriau), neu dewch o hyd i ni ar Twitter a LinkedIn.
Ar gyfer lleoliadau ffilmio masnachol cysylltwch â conferenceservices@cardiffmet.ac.uk.


Picture of Cardiff Met Building
Newyddion DiweddarafY straeon newyddion diweddaraf o bob rhan o Brifysgol Metropolitan Caerdydd.
Darllennwch ein newyddion diweddaraf.
Picture of Insider Cardiff Met Building
Diweddariadau'r BrifysgolY datganiadau diweddaraf a sylwadau swyddogol o bob rhan o'r Brifysgol.
Darllennwch ein diweddariadau.
Picture of a Research student
Ein HymchwilPenodiadau, grantiau ymchwil a'r canfyddiadau diweddaraf gan ein hymchwilwyr academaidd.
Darllennwch ein newyddion ymchwil.
Picture of Student in Library
The ConversationYmchwil academaidd ar gael mewn fformatau hawdd eu darllen, a rennir ar draws y byd. 
Darllennwch ein herthyglau ar The Coversation.
Picture fo students in CSAD Building
Blogiau MyfyrwyrCipolwg ar fywyd ym Mhrifysgol Met Caerdydd drwy ein myfyrwyr a'u cyrsiau.
Darllennwch mwy gan ein myfyrwyr.
Picture of a librbary bookshelf
Dewch o hyd i arbenigwrMae ein harbenigwyr academaidd ar gael i roi sylwadau ar ystod o bynciau ar gyfer argraffu, darlledu ac ar-lein. Dewch o hyd i arbenigwr.